Ktl-icon-tai-lieu

PHIẾU ĐIỀU TRA ECGONOMI

Được đăng lên bởi Dung Nguyen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 279 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MS……………….

ECG – FCH 2014 HN

PHIẾU ĐIỀU TRA ECGONOMI – Friesland Campina Hà Nam
1. Họ và tên :…………………2. Tên doanh nghiệp……………3.
Giới………...
4. Vị trí làm việc………………………5. Số giờ làm việc trong ngày………….
6. Tên, loại công việc………………….7. Số năm làm việc……………………..
I. Yếu tố môi trường tại vị trí làm việc:
1. Anh(chị) có nhận thấy tại vị trí lao động có tiếp xúc với các yếu tố gây
khó chịu dưới đây không?
Có

Không

- Tiếng ồn





- Bụi





- Nóng bức





- Hơi khí độc





- Thiếu ánh sáng





- Môi trường ẩm ướt





- Rung





2. Vị trí lao động Anh (chị) như thế nào?
Có

Không

-

Thoải mái phù hợp





-

Có an toàn





-

Khi vận động thuận tiện





-

Có bị khuất tầm nhìn





-

Không gian để chân









- Chiều cao ghế ngồi có phù hợp không 



đủ thoải mái
- Khoảng cách nhìn quá gần, quá xa

Đo chiều cao bề mặt làm việc ghi kết quả…………………………………..

3. Khảo sát về bảo hộ lao động:
Có

Không

- Màu sắc, kích thước quần áo có phù hợp không





- Tại vị trí lao động bảo hộ lao động đã đủ chưa





(Nếu cần thêm trang bị gì thì ghi rõ………………………)
- Khi mặc bảo hộ(quần áo, giày, mũ, kính,…..)
Anh(chị) có cảm thấy khó chịu không









- Bảo hộ có được cấp phát đủ dùng và giặt tẩy
sạch sẽ thường xuyên không
II. Đo vi khí hậu tại vị trí làm việc:
……………………………………………………………………………………
III. Đánh giá tư thế lao động : Theo OWAS dựa trên tư thế các phần cơ thể
của thân, 2 tay, 2 chân,….
Bước 1: Chụp ảnh tư thế
Bước 2: Bảng kiểm : Điều tra theo bảng kiểm
Bảng 1: Phương pháp phân tích tư thế lao động theo OWAS có tính đến
trọng lượng vật cầm.
STT Nội dung
Xác định tư thế lưng:
1
Lưng thẳng
2
Lưng cúi thẳng về phía trước
3
Lưng thẳng và vặn
4
Lưng cúi và vặn
Xác định tư thế tay:
5
Hai tay đều ở mức dưới bả vai
6
Một tay ở mức cao hơn bả vai, một tay ở mức thấp hơn
bả vai
7
Cả hai tay đều ở trên mức bả vai
Xác định tư thế chân:
8
Đứng thẳng, đầu gối 2 chân thẳng, trọng lượng cơ thể

Đúng

Sai

9

dồn lên hai chân đứng thẳng
Đứng thẳng, đầu gồi 2 chân thẳng, trọng lượng cơ thể

10

dồn lên một chân đứng thẳng
Đứng không thẳng, đầu gối không thẳng, trọng lượng

11

cơ thể dồn lên 2 chân khuỵu
Đứng không thẳng, đầu gối không thẳng, trọng lượng

cơ thể dồn lên 1 chân khuỵu
12
Quỳ và 1 hoặc 2 đàu gối chạm đất
13
Đi lại
Trọng lượng vật cầm (tay nâng/giữ hoặc thao tác) được chia
thành 3 mức:
14
Dưới 10kg
15
Từ 10-20kg
16
Trên 20kg
Đối chiếu với bảng phân loại tư thế lao động theo phương pháp
OWAS:
17
Mức 1
18
Mức 2
19
Mức 3
20
Mức 4...
MS………………. ECG – FCH 2014 HN
PHIẾU ĐIỀU TRA ECGONOMI – Friesland Campina Hà Nam
1. Họ và tên :…………………2. Tên doanh nghiệp……………3.
Giới………...
4. Vị trí làm việc………………………5. Số giờ làm việc trong ngày………….
6. Tên, loại công việc………………….7. Số năm làm việc……………………..
I. Yếu tố môi trường tại vị trí làm việc:
1. Anh(chị) có nhận thấy tại vị trí lao động có tiếp xúc với các yếu tố gây
khó chịu dưới đây không?
Không
- Tiếng ồn
- Bụi
- Nóng bức
- Hơi khí độc
- Thiếu ánh sáng
- Môi trường ẩm ướt
- Rung
2. Vị trí lao động Anh (chị) như thế nào?
Không
- Thoải mái phù hợp
- Có an toàn
- Khi vận động thuận tiện
- Có bị khuất tầm nhìn
- Không gian để chân
đủ thoải mái
- Khoảng cách nhìn quá gần, quá xa
- Chiều cao ghế ngồi có phù hợp không
Đo chiều cao bề mặt làm việc ghi kết quả…………………………………..
PHIẾU ĐIỀU TRA ECGONOMI - Trang 2
PHIẾU ĐIỀU TRA ECGONOMI - Người đăng: Dung Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
PHIẾU ĐIỀU TRA ECGONOMI 9 10 924