Ktl-icon-tai-lieu

Phôi thai học - Hệ tiết niệu

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 5609 lần   |   Lượt tải: 4 lần
PHÔI THAI HỌC

HỆ TIẾT NIỆU

MỤC TIÊU:
1. Xác định được nguồn gốc của thận, các đường dẫn
nước tiểu và các tuyến phụ thuộc niệu đạo.
2. Mô tả được sự phát triển bình thường của các cơ
quan thuộc hệ tiết niệu.
3. Nêu được những đặc điểm hoạt động của thận trước
và sau khi trẻ ra đời.
4. Giải thích được sự phát sinh những dị tật bẩm sinh
thường gặp ở hệ tiết niệu.

1. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THẬN VÀ NIỆU QUẢN
∗ Phát sinh từ 2 dải trung bì trung gian (dải sinh
thận).
∗ Mỗi dải sẽ lần lượt tạo ra: Tiền thận, trung thận =
thể Wolff (Von) & hậu thận.

1.1. TIỀN THẬN




- Tuần 3, dải sinh thận
phân đốt → đốt thận (7
đôi) → túi → ống tiền
thận ngang.
- Đầu kín lõm vào → hình
đài hoa có 2 lá bọc lấy
cuộn mao mạch → tiểu
cầu thận.

- Đầu kia nối với đầu những
ống phía dưới → ống tiền
thận dọc, lan về phía đuôi
phôi.
- Khi những ống ở đuôi phôi
phát triển thì những ống ở
đầu phôi bắt đầu thoái hoá &
biến đi, cuối tuần 4 → biến đi
hoàn toàn.

1.2. TRUNG THẬN
- Phát triển ở phía đuôi
tiền thận
- Dải sinh thận phân đốt
không hoàn toàn → đốt
thận.
- Đốt thận → ống trung
thận ngang. Đầu trong →
bao (2 lá) bọc 1 cuộn
mao mạch.

- Các ống này quặt về đuôi phôi, nối với nhau → ống

trung thận dọc (ống Wolff), mở vào ổ nhớp.
- Những ống trung thận ngang thoái hoá (từ đầu →
đuôi).
- Cuối tháng thứ 2, đại đa số các ống + tiểu cầu thận
biến mất
Trung thận là cơ quan tạm thời (= tiền
thận).

1.3. HẬU THẬN
v Là thận vĩnh viễn ở động vật có vú.
v Xuất hiện vào tuần thứ 5.
v Đoạn đuôi dải sinh thận không chia đốt =
mầm sinh hậu thận: Sinh ra ống thận ( tiểu
cầu thận → ống xa)
v Cuối tuần thứ 4, ở thành sau của ống
trung thận dọc (gần nơi mở vào ổ nhớp)
nảy ra 1 cái túi thừa = mầm niệu quản:
Sinh ra niệu quản, bể thận, đài thận & ống
góp.

1.3.1. Sự tạo ra niệu quản, bể thận, đài thận và ống góp

Mầm niệu quản tiến vào mầm sinh hậu thận.
Đầu xa nở to → Bể thận tương lai. Nó phân nhánh
liên tiếp:
+ Ống cấp 1 nở to ra → Đài thận lớn.
+ Ống cấp 2 ÷ 4 → Đài thận nhỏ.
+ Ống cấp 5 ÷ 12 → Ống góp.
- Đầu gần hẹp, dài ra → Niệu quản.

1.3.2. Sự tạo ra ống thận
1.3.2.1. Sự tạo ra các ống hậu thận
- Ống góp chia nhánh nhiều lần → mầm sinh hậu thận bị
đẩy ra xung quanh, đứt đoạn → Tế bào trung mô họp
thành từng đám nhỏ = Mũ hậu thận.
- Tế bào trung mô biệt hoá → Túi hậu thận → Ống hậu
thận (1 đầu kín, 1 đầu thông với ống góp).











1.3.2.2. Sự tạo ra các ống thận
- Tiểu cầu thận:
Đầu kín của ống hậu thận lõm vào → hình
đài hoa = Bao Bowman
(có 2 lá, giữa 2 lá là khoang Bowman)...