Ktl-icon-tai-lieu

quản lý dược

Được đăng lên bởi Nhok Lang Thang
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 390 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN QUẢN LÝ DƯỢC
Đối tượng : Dược sĩ trung học CQ - 5ĐVHT
............................................................
1.Nêu: Vị trí chức năng của sở y tế và tên các cơ quan, đơn vị trực thuộc.
2.Nêu hệ thống tổ chức của ngành Dược Việt nam.
3.Nêu khái niệm, vai trò và mục tiêu của chính sách quốc gia về thuôcVN.
4.Liêt kê các chính sách cụ thể của CSQGVT và nội dung các chương trình cụ thể về
thuốc thiết yếu và sử dụng thuốc hợp lý an toàn.
5.Nêu khái niệm thuốc gây nghiện, phạm vi điều chỉnh của quy chế và quy định về
sản xuất, pha chế thuốc gây nghiện.
6. Nêu quy định: giao nhận, vận chuyển, bảo quản TGN.
7.Nêu: quy định kê đơn, cấp phát và sử dụng thuốc gây nghiện.
8.Nêu quy định ghi chép sổ sách và mẫu lưu TGN.
9.Nêu quyt đinh: báo cáo năm, báo cáo đột xuất và báo cáo xin hủy TGN.
10.Nêu khái niệm thuốc HTT, tiền chất dùng làm thuốc và đối tương, phạm vi áp
dụng của quy chế quản lý THTT.
11.Nêu khái niêm thuốc hướng tâm thần- tiền chất dùng làm thuốc và quy định về sản
xuất-pha chế thuốc HTT.
12.Nêu quy định về mua bán thuốc hướng tâm thần.
13.Nêu quy đinh và: giao nhận, vận chuyển, bảo quản thuốc hướng tâm thần.
14.Nêu quy định về báo cáo năm, báo cáo đột xuất, báo cáo xin hủy thuốc hướng tâm
thần.
15.Nêu : khái niệm đơn thuôc, những quy định về đơn thuốc và điều kiện người kê
đơn thuốc.
16.Nêu: điều kiện của người kê đơn thuốc và những quy định phải thực hiện khi kê
đơn.
17. Nêu: điều kiện người bá thuốc theo mđơn và những quy định khi bán thuốc theo
đơn.
18.Nêu: khái niệm nhãn thuốc, mỹ phẩm và đối tương và phạm vi áp dung của quy
chế nhãn thuôc.
19.Nêu những yêu cầu cơ bản của nhãn thuốc.
20.Nêu nội dung chung của nhãn thuốc và nội dung nhãn của ống thuốc tiêm.
21.Nêu các dấu hiệu cần lưu ý có trên nhãn thuốc.
22.Nêu khái niệm và nội dung của tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
23.Nêu: mục đích, phạm vi áp dụng, đối tượng áp dụng của quy chế đăng ký thuốc.
24.Nêu khái niêm: thuốc tân dược, thuốc mới, thuốc cổ phương, độ ổn định của thuốc,
hạn dùng của thuốc và thuốc sản xuất nhượng quyền.
25.Nêu những thuốc cần đăng ký và thuốc phải xin phép BYT đăng ký bổ sung dù
SĐK vẫn còn hiệu lực.
26. Quy định những thuốc cần phải thử để đánh giá tính an toàn, hiệu quả của thuốc
trên người VN và quy định về đưa và nhận thuốc thử.
27. Nêu quy định xử lý đối với những thuốc vi phạm sở hữu công nghiệp.
28. Nêu những quy định chống nhầm lẫn trong pha chế thuốc.

29. Nêu những quy định về: kiểm tra công thức pha chế, cân đong, phơi sấy, quy định
đặc biệt, ...
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN QUẢN LÝ DƯỢC
Đối tượng : Dược sĩ trung học CQ - 5ĐVHT
............................................................
1.Nêu: Vị trí chức năng của sở y tế và tên các cơ quan, đơn vị trực thuộc.
2.Nêu hệ thống tổ chức của ngành Dược Việt nam.
3.Nêu khái niệm, vai trò và mục tiêu của chính sách quốc gia về thuôcVN.
4.Liêt các chính sách cụ thể của CSQGVT nội dung các chương trình cụ thể về
thuốc thiết yếu và sử dụng thuốc hợp lý an toàn.
5.Nêu khái niệm thuốc gây nghiện, phạm vi điều chỉnh của quy chế quy định về
sản xuất, pha chế thuốc gây nghiện.
6. Nêu quy định: giao nhận, vận chuyển, bảo quản TGN.
7.Nêu: quy định kê đơn, cấp phát và sử dụng thuốc gây nghiện.
8.Nêu quy định ghi chép sổ sách và mẫu lưu TGN.
9.Nêu quyt đinh: báo cáo năm, báo cáo đột xuất và báo cáo xin hủy TGN.
10.Nêu khái niệm thuốc HTT, tiền chất dùng làm thuốc đối tương, phạm vi áp
dụng của quy chế quản lý THTT.
11.Nêu khái niêm thuốc hướng tâm thần- tiền chất dùng làm thuốc và quy định về sản
xuất-pha chế thuốc HTT.
12.Nêu quy định về mua bán thuốc hướng tâm thần.
13.Nêu quy đinh và: giao nhận, vận chuyển, bảo quản thuốc hướng tâm thần.
14.Nêu quy định về báo cáo năm, báo cáo đột xuất, báo cáo xin hủy thuốc hướng tâm
thần.
15.Nêu : khái niệm đơn thuôc, những quy định về đơn thuốc điều kiện người
đơn thuốc.
16.Nêu: điều kiện của người đơn thuốc những quy định phải thực hiện khi
đơn.
17. Nêu: điều kiện người thuốc theo mđơn những quy định khi bán thuốc theo
đơn.
18.Nêu: khái niệm nhãn thuốc, m phẩm đối tương phạm vi áp dung của quy
chế nhãn thuôc.
19.Nêu những yêu cầu cơ bản của nhãn thuốc.
20.Nêu nội dung chung của nhãn thuốc và nội dung nhãn của ống thuốc tiêm.
21.Nêu các dấu hiệu cần lưu ý có trên nhãn thuốc.
22.Nêu khái niệm và nội dung của tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
23.Nêu: mục đích, phạm vi áp dụng, đối tượng áp dụng của quy chế đăng ký thuốc.
24.Nêu khái niêm: thuốc tân dược, thuốc mới, thuốc cổ phương, độ ổn định của thuốc,
hạn dùng của thuốc và thuốc sản xuất nhượng quyền.
25.Nêu những thuốc cần đăng thuốc phải xin phép BYT đăng bổ sung
SĐK vẫn còn hiệu lực.
26. Quy định những thuốc cần phải thử đ đánh giá tính an toàn, hiệu quả của thuốc
trên người VN và quy định về đưa và nhận thuốc thử.
27. Nêu quy định xử lý đối với những thuốc vi phạm sở hữu công nghiệp.
28. Nêu những quy định chống nhầm lẫn trong pha chế thuốc.
quản lý dược - Trang 2
quản lý dược - Người đăng: Nhok Lang Thang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
quản lý dược 9 10 888