Ktl-icon-tai-lieu

Rối Loạn Chuyển Hóa Glucid

Được đăng lên bởi bshiep0408
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 821 lần   |   Lượt tải: 1 lần
RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA
GLUCID

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mục tiêu
Nêu được 3 yếu tố cân bằng đường huyết.
Giải thích được các trường hợp rối loạn chuyển
hóa glucid.
So sánh các đặc điểm của tiểu dường típ 1 và
tiểu đường típ 2.
Trình bày được rối loạn chuyển hóa glucid, lipid
và protid trong bệnh tiểu đường.
Trình bày được cơ chế biểu hiện các triệu
chứng trong bệnh tiểu đường.
Trình bày được cơ chế bệnh sinh của các biến
chứng trong bệnh tiểu đường

Các yếu tố cân bằng đường huyết

Nguồn cung cấp:
Glucid thức ăn, glycogen gan, glucose tân tạo

Nguồn tiêu thụ:
Đường phân, tổng hợp lipid và acid amin, thải qua thận.

Điều hòa đường huyết:
1)
Gan.
2)
Thần kinh.
3)
Nội tiết.
Có 2 hệ đối lập:
Hệ làm giảm đường huyết: INSULIN.
Hệ làm tăng đường huyêt:
hormone tuyến yên: Corticotropin, thyrotropin, GH.
hormone vỏ thượng thận: Gluco-corticoid.
hormone tủy thượng thận: Nor adrenaline, adrenaline.
hormone tuyến giáp: Thyroxin.
hormone tuyến tuy: Glucagon.

Rối loạn chuyển hóa glucid
Giảm glucose huyết
 Nguyên nhân: giảm bổ sung.
 Triệu chứng: đổ mồ hôi, tay chân lạnh, bủn rủn. Mạch tăng, huyết
áp giảm, tim đập nhanh. Nếu không kịp cấp cứu, có thể hôn mê và
tử vong.
 Cơ chế: khi đường huyết giảm dưới 50mg% (dưới 2,5mmol/l). Các
tế bào não chịu ảnh hưởng đầu tiên vì đa số tế bào não hấp thu
đường theo qui luật thẩm thấu không cần insulin. Do đó sẽ ảnh
hưởng đến hệ thần kinh thực vật. Điều trị: dùng đường ưu trương
tiêm tĩnh mạch.
Tăng glucose huyết
 Nguyên nhân: do tăng bổ sung hay do yếu tố thần kinh
 Triệu chứng và cơ chế: đường huyết tăng thải ra nước tiểu kéo
theo nước gây lợi tiểu thẩm thấu đưa đến rối loạn chuyển hóa nước
điện giải làm mất nhiều năng lượng.

BỆNH TIỂU ĐƯỜNG
Khái niệm:
Tiểu đường là tình trạng tăng đường
huyết do giảm insulin tuyệt đối hay tương
đối đưa đến nước tiểu có đường và có
kèm theo hoặc không triệu chứng ăn
nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều, gầy nhanh.

BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

Phân loại:

Tiểu đường:
1)
Tiểu đường típ 1 (tiểu đường phụ thuộc insulin (IDDM), theo
phân loại của OMS năm 1980).
o
Tiểu đường típ 1A: tổn thương ở tế bào beta do tự miễn làm
giảm sản xuất insulin.
o
Tiểu đường tip 1B: idiopathic category.
2)
Tiểu đường típ 2 (tiểu đường không phụ thuộc insulin (NIDDM)
theo phân loại của OMS năm 1980)
o
ở bệnh nhân không mập phì.
o
ở bệnh nhân mập phì.

Các loại tiểu đường khác: tiểu đường của người trẻ khởi phát ở
tuổi trưởng thành (MODY); bệnh tụy ngoại tiết; các bênh nội tiết
như bệnh to cực, Cushing; nhiểm siêu vi gây tổn thương tụ...
RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA
GLUCID
Mục tiêu
1. Nêu được 3 yếu tố cân bằng đường huyết.
2. Giải thích được các trường hợp rối loạn chuyển
hóa glucid.
3. So sánh các đặc điểm của tiểu dường típ 1 và
tiểu đường típ 2.
4. Trình bày được rối loạn chuyển hóa glucid, lipid
và protid trong bệnh tiểu đường.
5. Trình bày được cơ chế biểu hiện các triệu
chứng trong bệnh tiểu đường.
6. Trình bày được cơ chế bệnh sinh của các biến
chứng trong bệnh tiểu đường
Rối Loạn Chuyển Hóa Glucid - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Rối Loạn Chuyển Hóa Glucid - Người đăng: bshiep0408
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Rối Loạn Chuyển Hóa Glucid 9 10 292