Ktl-icon-tai-lieu

Saccharine

Được đăng lên bởi laivantrach1190-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 111 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Saccharine
1. Lịch sử
Saccharine là hợp chất được tổng hợp đầu tiên tại Mỹ vào năm 1879 bởi 2 nhà hóa
học Remsen và Fahlberg, công thức sản xuất của nó từ thời điểm đó vẫn được sử
dụng cho tới bây giờ. Saccharine còn được xem như một chất bảo quản do đặc tính
kháng khuẩn của nó. Saccharine lần đầu được giới thiệu là phụ gia thực phẩm vào
năm 1900 tại Mỹ và ngay lập tức phát sinh các mối quan tâm tới mức độ an toàn
của nó. Ở Châu Âu, người ta sử dụng saccharine thay thế cho sự thiếu hụt của
ngành sản xuất mía đường trong hai cuộc chiến tranh thế giới. Kể từ chiến tranh
thế giới lần thứ II, sự tiêu thụ saccharine tăng mạnh mẽ và đều đặn do ngày càng
có nhiều nơi công nhận saccharine như một sản phẩm đặc biệt dành cho người ăn
kiêng mặc dù câu hỏi về mức độ an toàn đã được lặp lại nhiểu lần nhưng vẫn chưa
có lời giải đáp. Chỉ những năm gần đây, khi có sự xuất hiện của aspartame thì sự
tiêu thụ saccharine mới được giảm bớt
2. Tính chất hóa học
Saccharine là tên gọi chung cho saccharin,sodium saccharin và calcium saccharin.
Công thức phân tử của saccharine là C7H5NO3S và cấu trúc phân tử như sau:

Saccharine được sản xuất từ toleuene và chlorosulfonic acid hoặc từ methyl
anthranilate. Saccharine và natri saccharine không hiện diện trong tự nhiên.
Saccharine và natri saccharine là những tinh thể dạng bột trắng,ổn định ở cả nhiệt
độ cao và thấp ( cao tới 300OC). Cả hai chất này đều tan trong nước và ethanol.
Khi hòa tan trong dung dịch, chúng ngọt hơn gấp 300 lần dung dịch có chứa
sucrose ở nồng độ tương đương.
3. Tính chất công nghệ
Saccharine và các muối calcium và sodium của nó có tính chất ổn định trong hầu
hết các điều kiện chế biến và có thời hạn bảo quản khá dài. Hiện nay, saccharine là
chất tạo ngọt nhân tạo duy nhất có độ ổn định cao trong suốt quá trình chế biến
thực phẩm và có thể được sử dụng chế biến thuốc, các sản phẩm cho người ăn
kiêng và mĩ phẩm. Tuy nhiên, saccharine có xu hướng để lại hậu vị kim loại hoặc
hậu vị đắng nhẹ. Hậu vị đắng nhẹ có thể được che đậy bằng cách sử dụng lactose
hoặc kết hợp saccharine với aspartame hoặc các chất tạo ngọt khác, saccharine

thường có hiệu quả cộng gộp làm tăng thêm độ ngọt cho sản phẩm, do vậy tổng
lượng chất tạo ngọt sử dụng có thể được giảm đi ( Hyvonen, 1980)
4. Liều lượng sử dụng
Ở Mỹ và hầu hết các nước Châu Âu, saccharine thường được sử dụng chủ yếu
trong các loại nước ngọt, các viên đường hoặc các thực phẩm cho người ăn kiêng.
Saccharine và natri saccharine còn được sử ụng trong mĩ phẩm và dược phẩm....
Saccharine
1. Lịch sử
Saccharine là hợp chất được tổng hợp đầu tiên tại Mỹ vào năm 1879 bởi 2 nhà hóa
học Remsen và Fahlberg, công thức sản xuất của nó từ thời điểm đó vẫn được sử
dụng cho tới bây giờ. Saccharine còn được xem như một chất bảo quản do đặc tính
kháng khuẩn của nó. Saccharine lần đầu được giới thiệu là phụ gia thực phẩm vào
năm 1900 tại Mỹ và ngay lập tức phát sinh các mối quan tâm tới mức độ an toàn
của nó. Ở Châu Âu, người ta sử dụng saccharine thay thế cho sự thiếu hụt của
ngành sản xuất mía đường trong hai cuộc chiến tranh thế giới. Kể từ chiến tranh
thế giới lần thứ II, sự tiêu thụ saccharine tăng mạnh mẽ và đều đặn do ngày càng
có nhiều nơi công nhận saccharine như một sản phẩm đặc biệt dành cho người ăn
kiêng mặc dù câu hỏi về mức độ an toàn đã được lặp lại nhiểu lần nhưng vẫn chưa
có lời giải đáp. Chỉ những năm gần đây, khi có sự xuất hiện của aspartame thì sự
tiêu thụ saccharine mới được giảm bớt
2. Tính chất hóa học
Saccharine là tên gọi chung cho saccharin,sodium saccharin và calcium saccharin.
Công thức phân tử của saccharine là C
7
H
5
NO
3
S và cấu trúc phân tử như sau:
Saccharine được sản xuất từ toleuene và chlorosulfonic acid hoặc từ methyl
anthranilate. Saccharine và natri saccharine không hiện diện trong tự nhiên.
Saccharine và natri saccharine là những tinh thể dạng bột trắng,ổn định ở cả nhiệt
độ cao và thấp ( cao tới 300
O
C). Cả hai chất này đều tan trong nước và ethanol.
Khi hòa tan trong dung dịch, chúng ngọt hơn gấp 300 lần dung dịch có chứa
sucrose ở nồng độ tương đương.
3. Tính chất công nghệ
Saccharine và các muối calcium và sodium của nó có tính chất ổn định trong hầu
hết các điều kiện chế biến và có thời hạn bảo quản khá dài. Hiện nay, saccharine là
chất tạo ngọt nhân tạo duy nhất có độ ổn định cao trong suốt quá trình chế biến
thực phẩm và có thể được sử dụng chế biến thuốc, các sản phẩm cho người ăn
kiêng và mĩ phẩm. Tuy nhiên, saccharine có xu hướng để lại hậu vị kim loại hoặc
hậu vị đắng nhẹ. Hậu vị đắng nhẹ có thể được che đậy bằng cách sử dụng lactose
hoặc kết hợp saccharine với aspartame hoặc các chất tạo ngọt khác, saccharine
Saccharine - Trang 2
Saccharine - Người đăng: laivantrach1190-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Saccharine 9 10 821