Ktl-icon-tai-lieu

Sách bệnh uốn ván

Được đăng lên bởi hhungy2008a
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 701 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ths BSCKII Nguyễn Hồng Hà
Ths BS Nguyễn Quốc Thái

Tài liệu phổ biến kiến thức

BỆNH UỐN VÁN

Viện Các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia
HÀ NỘI tháng 3 - 2008

1. Lịch sử bệnh uốn ván và những vấn đề nổi bật hiện nay
Uốn ván [UV] được mô tả rất sớm trong lịch sử y học ở Ai Cập, Trung Hoa
và Hy Lạp với đặc trưng cứng hàm và co cứng cơ có liên quan đến vết thương
[22]. Các tác phNm của Hippocrates đã nói nhiều đến UV [42], trong đó có
một số điểm tiên lượng như “bệnh nhân co giật do UV chết trong vòng 4
ngày, nếu qua được thì sẽ hồi phục” (Cách ngôn, V.6), hoặc “UV xuất hiện
trên nền bỏng nặng thì diễn biến xấu” (Cách ngôn, VII.13). Diện mạo lâm
sàng sinh động của bệnh được Aretaeus xứ Cappadocia ghi chép vào thế kỉ
thứ hai: “Một tai ương man rợ! Một cảnh tượng khó coi! Một cảnh gây đớn
đau cho đến cả người chứng kiến, một bệnh nan y! Nhờ vào sự xoắn vặn mà
những thân bằng yêu quí nhất chẳng nhận ra, và bởi sự nguyện cầu của những
người mục kích, trước đây vốn được cho là không ngoan đạo, nay trở nên tử
tế, thế là bệnh nhân có thể từ giã cõi đời, hoặc giải thoát khỏi đớn đau và
những tội lỗi xấu xa đeo đẳng. Nhưng ngay cả người thày thuốc, dù cho có
đến và xem bệnh cũng không thể giúp ích gì thêm, ví như duy trì cuộc sống,
giảm đau hoặc làm cho đỡ dị hình. Vì nếu muốn làm thẳng chi, ông ta chỉ có
thể cắt và bẻ chi của người đang sống. Rồi, với những người bị căn bệnh này
chế ngự, ông ta chỉ có thể bày tỏ niềm cảm thông. Đây là điều bất hạnh lớn
nhất của người thầy thuốc.” [17]. Sau đó Galen đã để ý rằng cắt dây thần kinh
làm ngừng co giật UV nhưng gây liệt bộ phận được chi phối [22].
Nền y học Trung Hoa ngay từ thời Tiên Tần đã có những mô tả chi tiết về
bệnh UV. Trong cuốn sách được coi là cổ nhất của nền y học cổ truyền Trung
Quốc, sách “Ngũ thập nhị bệnh phương” được khai quật từ mộ thời Hán ở Mã
Vương Đôi, bệnh được gọi tên là “thương kinh” và cuốn sách này đã có tới 6
phương thuốc để điều trị căn bệnh này. Đến thời Tuỳ Đường, lần đầu tiên
trong cuốn sách “Lý thương tục đoạn phương” của Lạn Đạo Nhân, bệnh được
1

mô tả kỹ hơn dưới tên gọi “phá thương phong” vẫn còn được dùng cho tới
ngày nay [82].
Vào thế kỉ XIV, nhà phẫu thuật người Anh tên là John of Arderne (13071380) mô tả một trường hợp UV với cứng hàm (“chuột rút má”) sau vết
thương làm vườn 11 ngày [22]. Đến thế kỉ XVIII, UV được cho là hậu quả
của tổn thương thần kinh. Người ta vẫn còn lẫn giữa UV toàn thể với động
kinh [22].

Hình 1. Minh họa một bệnh nhân uốn ván của Charles Bell năm 18...
Ths BSCKII Nguyn Hng Hà
Ths BS Nguyn Quc Thái
Tài liu ph biến kiến thc
BNH UN VÁN
Vin Các bnh Truyn nhim và Nhit đới Quc gia
HÀ NI tháng 3 - 2008
Sách bệnh uốn ván - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sách bệnh uốn ván - Người đăng: hhungy2008a
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Sách bệnh uốn ván 9 10 872