Ktl-icon-tai-lieu

Sản khoa

Được đăng lên bởi tranquocnha5683
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 189 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vietnamese

Abnormal Pap test results

Kết quả thử Phết Mỏng không
bình thường
Thử phết mỏng là gì?
Thử Phết Mỏng (Pap Test) là một cách thử nghiệm nhanh và
đơn giản để kiểm tra xem có sự thay đổi bất thường nào ở các
tế bào trong cổ tử cung hay không. Nếu có những sự thay đổi
này và được chữa trị sớm thì có thể ngăn ngừa tới 90% loại ung
thư cổ tử cung thông thường nhất.
Một cuộc thử Phết Mỏng không đạt kết quả có nghĩa là gì?
Một cuộc thử Phết Mỏng không đạt kết quả có nghĩa là nhân viên
phòng thí nghiệm không thể nhìn rõ các tế bào để báo cáo kết
quả thử nghiệm. Trong trường hợp này, quí vị có thể được yêu
cầu thử Phết Mỏng lại và quí vị không có gì phải lo lắng cả.
Đôi khi, một cuộc thử Phết Mỏng có thể cho thấy có dấu hiệu bị
viêm. Còn nếu cuộc thử Phết Mỏng cho kết quả bình thường, quí
vị sẽ được yêu cầu thử Phết Mỏng lại 2 năm sau.
Một kết quả thử Phết Mỏng “không bình thường” có nghĩa
là gì?
Một kết quả thử Phết Mỏng không bình thường có nghĩa là một
vài tế bào trong cổ tử cung khác với những tế bào bình thường
theo một cách nào đó. Cứ khoảng 1 trong 15 cuộc thử nghiệm
thì lại có trường hợp này. Kết quả không bình thường trong một
cuộc thử Phết Mỏng rất ít khi có nghĩa là bị ung thư cổ tử cung
và kết quả này có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau.
Các loại bất thường của tế bào
Các loại bất thường của tế bào có thể là loại cấp độ thấp
(low grade) hoặc cấp độ cao (high grade).
Bất Thường của Tế Bào Ở Cấp Độ Thấp
Đây là những thay đổi nhỏ thường sẽ biến mất theo thời gian.
Phần lớn những bất thường của tế bào thuộc cấp độ thấp là
do nhiễm loại Human Papilloma Virus (HPV) (loại vi khuẩn lây
nhiễm qua đường sinh dục). HPV rất thông thường và cứ trong
5 phụ nữ thì có 4 người sẽ bị nhiễm HPV vào một giai đoạn nào
đó trong cuộc đời của họ. Phần lớn phụ nữ nhiễm HPV sẽ không
phát triền thành bệnh ung thư.
HPV được truyền qua sự đụng chạm ngoài da ở bộ phận sinh
dục. Thường thường cơ thể loại bỏ vi khuẩn đang hoạt động
một cách tự nhiên trong 1-2 năm. Khi một vài loại HPV vẫn
còn hoạt động trong nhiều năm thì nguy cơ ung thư cổ tử cung
sẽ gia tăng.

1 Rathdowne Street, Carlton VIC 3053 Tel: 03 9635 5000 Fax: 03 9635 5360
papscreen@cancervic.org.au 

Chữa Trị Loại Bất Thường của Tế Bào Ở Cấp Độ Thấp
Nếu kết quả thử Phết Mỏng lần trước của quí vị bình thường thì bác sĩ sẽ
yêu cầu quí vị trở lại một năm sau để thử Phết Mỏng lại. Thời gian này là
để cho cơ thể loại bỏ sự nhiễm HPV và để cho các tế bào bất thường có
thời gian tự điều chỉnh.
N...
1 Rathdowne Street, Carlton VIC 3053 Tel: 03 9635 5000 Fax: 03 9635 5360
papscreen@cancervic.org.au www.papscreen.org.au
Kết quả thử Phết Mỏng không
bình thường
Thử phết mỏng là gì?
Thử Phết Mỏng (Pap Test) là một cách thử nghiệm nhanh và
đơn giản để kiểm tra xem có sự thay đổi bất thường nào ở các
tế bào trong cổ tử cung hay không. Nếu có những sự thay đổi
này và được chữa trị sớm thì có thể ngăn ngừa tới 90% loại ung
thư cổ tử cung thông thường nhất.
Một cuộc thử Phết Mỏng không đạt kết quả có nghĩa là gì?
Một cuộc thử Phết Mỏng không đạt kết quả có nghĩa là nhân viên
phòng thí nghiệm không thể nhìn rõ các tế bào để báo cáo kết
quả thử nghiệm. Trong trường hợp này, quí vị có thể được yêu
cầu thử Phết Mỏng lại và quí vị không có gì phải lo lắng cả.
Đôi khi, một cuộc thử Phết Mỏng có thể cho thấy có dấu hiệu bị
viêm. Còn nếu cuộc thử Phết Mỏng cho kết quả bình thường, quí
vị sẽ được yêu cầu thử Phết Mỏng lại 2 năm sau.
Một kết quả thử Phết Mỏng “không bình thường” có nghĩa
là gì?
Một kết quả thử Phết Mỏng không bình thường có nghĩa là một
vài tế bào trong cổ tử cung khác với những tế bào bình thường
theo một cách nào đó. Cứ khoảng 1 trong 15 cuộc thử nghiệm
thì lại có trường hợp này. Kết quả không bình thường trong một
cuộc thử Phết Mỏng rất ít khi có nghĩa là bị ung thư cổ tử cung
và kết quả này có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau.
Các loại bất thường của tế bào
Các loại bất thường của tế bào có thể là loại cấp độ thấp
(low grade) hoặc cấp độ cao (high grade).
Bất Thường của Tế Bào Ở Cấp Độ Thấp
Đây là những thay đổi nhỏ thường sẽ biến mất theo thời gian.
Phần lớn những bất thường của tế bào thuộc cấp độ thấp là
do nhiễm loại Human Papilloma Virus (HPV) (loại vi khuẩn lây
nhiễm qua đường sinh dục). HPV rất thông thường và cứ trong
5 phụ nữ thì có 4 người sẽ bị nhiễm HPV vào một giai đoạn nào
đó trong cuộc đời của họ. Phần lớn phụ nữ nhiễm HPV sẽ không
phát triền thành bệnh ung thư.
HPV được truyền qua sự đụng chạm ngoài da ở bộ phận sinh
dục. Thường thường cơ thể loại bỏ vi khuẩn đang hoạt động
một cách tự nhiên trong 1-2 năm. Khi một vài loại HPV vẫn
còn hoạt động trong nhiều năm thì nguy cơ ung thư cổ tử cung
sẽ gia tăng.
Vietnamese
Abnormal Pap test results
Sản khoa - Trang 2
Sản khoa - Người đăng: tranquocnha5683
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Sản khoa 9 10 144