Ktl-icon-tai-lieu

Sản phụ khoa

Được đăng lên bởi diemnhe95
Số trang: 322 trang   |   Lượt xem: 1270 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỤC LỤC

1. Giới thiệu những nét cơ bản trong Sản phụ khoa
2. Sinh lý kinh nguyệt
3. Sự thụ thai, làm tổ và phát triển của trứng
4. Tính chất thai nhi và phần phụ đủ tháng
5. Thay đổi giải phẫu và sinh lý của người phụ nữ khi có thai
6. Chẩn đoán thai nghén
7. Chẩn đoán ngôi, thế, kiểu thế
8. Cơ chế đẻ nói chung, cơ chế đẻ ngôi chỏm kiểu thế CCTT
9. Sự chuyển dạ
10. Sổ rau thường và hậu sản thường
11. Chăm sóc và quản lý thai nghén
12. Vô khuẩn trong sản phụ khoa
13. U nang buồng trứng
14. U xơ tử cung
15. Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
16. Đẻ khó cơ giới
17. Đẻ khó do cơn co tử cung
18. Sinh đôi
19. Thai nghén có nguy cơ cao
20. Tiền sản giật - Sản giật
21. Chảy máu trong 6 tháng đầu của thời kỳ thai nghén
22. Chảy máu trong chuyển dạ và sau đẻ
23. Suy thai cấp tính trong chuyển dạ
24. Hồi sức sơ sinh ngạt
25. Các yếu tố tiên lượng cuộc đẻ
26. Các chỉ định mổ lấy thai
27. Rau tiền đạo
28. Rau bong non
29. Bệnh tim và thai nghén
30. Thai chết lưu trong tử cung
31. Vỡ tử cung
32. Ngôi mông
33.Rối loạn kinh nguyệt
34. Nhiễm khuẩn đường sinh sản
35. Chửa trứng
36. U nguyên bào nuôi
37. Chửa ngoài tử cung
38. Nhiễm khuẩn hậu sản

1

Nguyễn Đức Hinh
Lưu Thị Hồng
Nguyễn Việt Hùng
Vương Tiến Hoà
Phạm Huy Hiền Hào
Nguyễn Hữu Cốc
Nguyễn Hữu Cốc
Nguyễn Ngọc Minh
Cung Thị Thu Thuỷ
Lưu Thị Hồng
Vương Tiến Hoà
Nguyễn Đức Hinh
Trần Thị Phương Mai
Đặng T. Minh Nguyệt
Vương Tiến Hoà
Nguyễn Ngọc Minh
Cung Thị Thu Thuỷ
Trần Danh Cường
Phạm Huy Hiền Hào
Ngô Văn Tài
Nguyễn Quốc Tuấn
Nguyễn Quốc Tuấn
Trần Danh Cường
Trần Danh Cường
Trần Thị Phương Mai
Nguyễn Đức Hinh
Ngô Văn Tài
Lưu Thị Hồng
Ngô Văn Tài
Nguyễn Đức Hinh
Vương Tiến Hoà
Phạm Bá Nha
Lưu Thị Hồng
Lê Thị Thanh Vân
Nguyễn Viết Tiến
Nguyễn Viết Tiến
Đặng T. Minh Nguyệt
Ngô Văn Tài

Trang
3
7
11
18
25
45
51
56
59
66
80
94
101
106
110
117
119
125
136
157
175
170
177
186
207
214
221
227
230
250
262
269
296
283
290
300
306
312

Tên bài: NHỮNG NÉT CƠ BẢN CỦA MÔN PHỤ SẢN
Bài giảng: lý thuyết
Thời gian giảng: 01 tiết
Địa điểm giảng bài: giảng đường
Mục tiêu học tập: sau khi học bài này, sinh viên phải:
1. Kể tên được 4 phần của môn học Phụ Sản
2. Nói được nội dung chính của từng phần
2

Đại cương
Môn phụ sản là môn học về các bệnh của riêng người phụ nữ bao gồm
các bệnh của bộ máy sinh dục và tất cả những gì liên quan đến bộ máy sinh
dục nữ. Trước đây nội dung học tập của môn phụ sản chỉ gồm 2 phần:
+ Phụ khoa: bệnh của bộ máy sinh dục ngoài thời kỳ thai nghén, sinh đẻ
+ Sản khoa là tình trạng thai nghén, sinh đẻ và các bệ...
MỤC LỤC
Trang
1. Giới thiệu những nét cơ bản trong Sản phụ khoa Nguyễn Đức Hinh 3
2. Sinh lý kinh nguyệt Lưu Thị Hồng 7
3. Sự thụ thai, làm tổ và phát triển của trứng Nguyễn Việt Hùng 11
4. Tính chất thai nhi và phần phụ đủ tháng Vương Tiến Hoà 18
5. Thay đổi giải phẫu và sinh lý của người phụ nữ khi có thai Phạm Huy Hiền Hào 25
6. Chẩn đoán thai nghén Nguyễn Hữu Cốc 45
7. Chẩn đoán ngôi, thế, kiểu thế Nguyễn Hữu Cốc 51
8. Cơ chế đẻ nói chung, cơ chế đẻ ngôi chỏm kiểu thế CCTT Nguyễn Ngọc Minh 56
9. Sự chuyển dạ Cung Thị Thu Thuỷ 59
10.Sổ rau thường và hậu sản thường Lưu Thị Hồng 66
11. Chăm sóc và quản lý thai nghén Vương Tiến Hoà 80
12.Vô khuẩn trong sản phụ khoa Nguyễn Đức Hinh 94
13.U nang buồng trứng Trần Thị Phương Mai 101
14.U xơ tử cung Đặng T. Minh Nguyệt 106
15.Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Vương Tiến Hoà 110
16.Đẻ khó cơ giới Nguyễn Ngọc Minh 117
17.Đẻ khó do cơn co tử cung Cung Thị Thu Thuỷ 119
18.Sinh đôi Trần Danh Cường 125
19.Thai nghén có nguy cơ cao Phạm Huy Hiền Hào 136
20.Tiền sản giật - Sản giật Ngô Văn Tài 157
21.Chảy máu trong 6 tháng đầu của thời kỳ thai nghén Nguyễn Quốc Tuấn 175
22.Chảy máu trong chuyển dạ và sau đẻ Nguyễn Quốc Tuấn 170
23.Suy thai cấp tính trong chuyển dạ Trần Danh Cường 177
24.Hồi sức sơ sinh ngạt Trần Danh Cường 186
25.Các yếu tố tiên lượng cuộc đẻ Trần Thị Phương Mai 207
26.Các chỉ định mổ lấy thai Nguyễn Đức Hinh 214
27.Rau tiền đạo Ngô Văn Tài 221
28.Rau bong non Lưu Thị Hồng 227
29.Bệnh tim và thai nghén Ngô Văn Tài 230
30.Thai chết lưu trong tử cung Nguyễn Đức Hinh 250
31.Vỡ tử cung Vương Tiến Hoà 262
32.Ngôi mông Phạm Bá Nha 269
33.Rối loạn kinh nguyệt Lưu Thị Hồng 296
34.Nhiễm khuẩn đường sinh sản Lê Thị Thanh Vân 283
35.Chửa trứng Nguyễn Viết Tiến 290
36.U nguyên bào nuôi Nguyễn Viết Tiến 300
37.Chửa ngoài tử cung Đặng T. Minh Nguyệt 306
38.Nhiễm khuẩn hậu sản Ngô Văn Tài 312
1
Sản phụ khoa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sản phụ khoa - Người đăng: diemnhe95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
322 Vietnamese
Sản phụ khoa 9 10 760