Ktl-icon-tai-lieu

SINH HỌC 10

Được đăng lên bởi nguyenhue-thang10-gmail-com
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 901 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cây bị
bệnh

Môi trường thạch

Dịch nghiền lọc
qua màng lọc vi
khuẩn

Lá thuốc lá
bị bệnh

Không
thấy
khuẩn
lạc
Không phát
triển

Thí nghiệm năm 1892, của Ivanopxki nhà sinh học người Nga

Bệnh đậu mùa

Bệnh sars
Bệnh AIDS

Vỏ ngoài
Capsôme

Capsit

Axit
nuclêic

Axit
nuclêic
Capsit

(a)

Nulêôcapsit

Gai

(b)

Hình 29.1. (a) cấu tạo của virut trần và (b) virut có vỏ ngoài

Capsome

Virut 1

Virut 2

Virut 3

MỘT SỐ VIRUT GÂY BỆNH THƯỜNG GẶP

Virut d¹i

Virut kh¶m
thuèc l¸

Virut HIV

Virut viªm
n·o

Virut b¹i liÖt

Phage T2

NỘI DUNG KIẾN THỨC ĐƯỢC MÃ HÓA
SỐ

NỘI DUNG KIẾN THỨC ĐÃ ĐƯỢC MÃ HÓA

1

Đầu có cấu trúc khối chứa axit nuclêic gắn với đuôi
có cấu trúc xoắn
Xoắn

2
3
5

Đuôi có cấu trúc khối chứa axit nuclêic gắn với đầu
có cấu trúc xoắn
Capsôme sắp sếp theo chiều xoắn của axitnuclêic

6

Khối

7
8

Nuclecapsit sắp sếp theo chiều xoắn của
axitnuclêic
Capsôme sắp sếp theo hình khối đa diện

9

Hỗn hợp

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3 – Thời gian: 5 phút
Hình ảnh
Các sắp xếp
Dạng cấu trúc
đại diện
của capsome

ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
Hình ảnh
Các sắp xếp của
Dạng cấu trúc
đại diện
capsome

2

5

6

8

9

1

Hình 29.3. Sơ đồ thí nghiệm của Franken và Conrat

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA VIRUT VÀ VI KHUẨN
Tính chất
Có cấu tạo tế
bào
Chỉ chứa ADN
hoặc ARN
Chứa cả ADN
và ARN

Virut
Không
Có
Không

Vi khuẩn
Có
Không
Có

Chứa ribôxôm

Không

Có

Sinh sản độc
lập

Không

Có

Hoàn thiện đoạn văn bản sau bằng cách
điền cụm từ thích hợp vào dấu (…).
Virut là một thực thế chưa có(…),
có kích thước (…) chỉ nhìn thấy qua kính hiển
vi điện tử, hệ gen chứa (…). Virut (…) bắt buộc.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Nếu trộn Axit Nucleic của virut thuộc
chủng B và protein của virut thuộc chủng A thi thu
được virut lai, sau đó nhiễm chủng lai vào cây
thuốc lá để gây bệnh, sau đó phân lập virut chúng
ta sẽ thu được virut có ?
A. Có lõi của chủng B và vỏ chủng B.
B. Có lõi của chủng B và vỏ chủng A
C. Có lõi của chủng A và vỏ chủng B.
D. Có lõi của chủng A và vỏ chủng A.

05
04
03
02
01
00
12
20
15
17
18
19
14
07
08
09
10
11
16
13
06
Hết
giờ

Thời gian

Câu 2: Nếu trộn Axit Nucleic của virut thuộc
chủng B và protein của virut thuộc chủng A thi
thu được virut lai có đặc điểm gì?
A. Có lõi của chủng B và vỏ chủng B.
B. Có lõi của chủng B và vỏ chủng A.
C. Có lõi của chủng A và vỏ chủng B.
D. Có lõi của chủng A và vỏ chủng A.

05
04
03
02
01
00
12
20
15
17
18
19
14
07
08
09
10
11
16
13
06
Hết
giờ

Thời gian

Câu 3: Nucleocapsit là gi?
A. Phức hợp gồm vỏ capsit và Axit Nucleic
B. Các lớp...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SINH HỌC 10 - Người đăng: nguyenhue-thang10-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
SINH HỌC 10 9 10 92