Ktl-icon-tai-lieu

Sinh lí 2

Được đăng lên bởi Thùy Ngân Võ
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 419 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DUỖI CỨNG MẤT NÃO
* Mục tiêu: sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
1. Trình bày được hoạt động điều hòa trương lực cơ.
2. Mô tả và giải thích được các biểu hiện của thỏ bị cắt duỗi cứng mất não.
1. ĐẠI CƯƠNG
Trương lực cơ bản chất là một phản xạ tủy, nhưng phản xạ này chịu ảnh hưởng
điều hòa của các phần khác của hệ thần kinh trung ương như tiểu não, vỏ não, cấu trúc
lưới ...
Riêng hành não có nhân tiền đình có tác dụng làm tăng trương lực cơ. Ở não
giữa có nhân đỏ, các xung thần kinh phát ra từ nhân đỏ ức chế trương lực cơ, làm cho
cơ thể hoạt động mềm mại. Vì vậy, khi làm đứt con đường dẫn truyền từ nhân đỏ ở
não giữa với tủy sống tức là làm cho nhân tiền đình thoát khỏi ảnh hưởng của nhân đỏ
thì tác dụng làm tăng trương lực cơ của nó được phát huy, ta sẽ quan sát được một tư
thế đặc biệt của con vật gọi là hiện tượng duỗi cứng mất não.
2. NGUYÊN TẮC
Cắt ngang qua não thỏ giữa nhân đỏ và nhân tiền đình làm mất tác dụng của
nhân đỏ gây hiện tượng duỗi cứng mất não.
3. PHƯƠNG TIỆN DỤNG CỤ VÀ ĐỘNG VẬT THÍ NGHIỆM
- Thỏ ( hoặc mèo ) khỏe mạnh, có trọng lượng từ 2 - 3 Kg.
- Dụng cụ: Bàn mổ thỏ, bộ đồ mổ thỏ (dao mổ, kìm gậm xương, kéo lớn, kéo
nhỏ, đồ nạo xương, kẹp).
- Bông, gạc, Novocain 2 ống.
4. THỰC NGHIỆM
1. Buộc thỏ nằm sấp trên bàn mổ.
2. Cắt sạch lông da đầu, chích novocain dưới da chờ 5 - 10 phút. Cắt da đầu
bằng dao to theo đường giữa từ hốc mũi đến gáy. Tách da và cơ để bộc lộ xương sọ.
Cạo sạch lớp cơ dính vào xương sọ.
Dùng kìm gặm xương từng ít một xương sọ ở cả hai phía bán cầu. Chú ý đừng
làm vỡ xoang tĩnh mạch dọc giữa. Mổ hộp sọ rộng để nhìn thấy được mặt trên của hai
bán cầu não và một phần tiểu não. Dùng cặp con nhấc màng cứng lên và lấy kéo con
cắt bỏ màng cứng. Lấy bông thấm dung dịch sinh lý đắp lên não.
3. Dùng lưỡi dao mổ rộng, sắc, đặt ở giữa ranh giới tiểu não và hai bán cầu não
hướng về phía đáy sọ cắt gọn não ra làm đôi.

Hình 1. Sơ đồ cắt duỗi cứng mất não trên mèo
* Các chỉ tiêu yêu cầu quan sát: mở hết dây buộc thỏ, quan sát:
- Tư thế của thỏ: đầu, lưng, đuôi và tứ chi.
- Nắn vào cơ đùi và cơ cạnh sống để đánh giá trương lực.

CHỨC NĂNG TIỂU NÃO

* Mục tiêu: sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
1. Trình bày được chức năng của tiểu não.
2. Mô tả và giải thích được các biểu hiện của cóc khi bị phá một bên tiêu não.
1. ĐẠI CƯƠNG
Tiểu não xét về mặt tiến hóa có phần là tiểu não cổ, tiểu não cũ và tiểu não mới.
Động vật bậc cao mới có tiểu não mới. Tiểu não chi phối cùng bên và có ba chức
năng: kiểm soát và điều chỉnh c...
DUỖI CỨNG MẤT NÃO
* Mục tiêu: sau khi học xong bài này sinh viên có thể:
1. Trình bày được hoạt động điều hòa trương lực cơ.
2. Mô tả và giải thích được các biểu hiện của thỏ bị cắt duỗi cứng mất não.
1. ĐẠI CƯƠNG
Trương lực bản chất một phản xạ tủy, nhưng phản xạ này chịu ảnh hưởng
điều hòa của các phần khác của hệ thần kinh trung ương như tiểu não, vỏ não, cấu trúc
lưới ...
Riêng hành não nhân tiền đình c dụng làm tăng trương lực cơ. não
giữa nhân đỏ,c xung thần kinh phát ra từ nhân đỏ ức chế trương lực cơ,m cho
thể hoạt động mềm mại. vậy, khi làm đứt con đường dẫn truyền từ nhân đỏ
não giữa với tủy sống tức làm cho nhân tiền đình thoát khỏi ảnh ởng của nhân đỏ
thì tác dụng m tăng trương lực của nó được phát huy, ta sẽ quan sát được một
thế đặc biệt của con vật gọi là hiện tượng duỗi cứng mất não.
2. NGUYÊN TẮC
Cắt ngang qua não thỏ giữa nhân đỏ nhân tiền đình làm mất tác dụng của
nhân đỏ gây hiện tượng duỗi cứng mất não.
3. PHƯƠNG TIỆN DỤNG CỤ VÀ ĐỘNG VẬT THÍ NGHIỆM
- Thỏ ( hoặc mèo ) khỏe mạnh, có trọng lượng từ 2 - 3 Kg.
- Dụng cụ: Bàn mổ thỏ, bộ đồ mổ thỏ (dao mổ, kìm gậm xương, kéo lớn, kéo
nhỏ, đồ nạo xương, kẹp).
- Bông, gạc, Novocain 2 ống.
4. THỰC NGHIỆM
1. Buộc thỏ nằm sấp trên bàn mổ.
2. Cắt sạch lông da đầu, chích novocain dưới da ch 5 - 10 phút. Cắt da đầu
bằng dao to theo đường giữa từ hốc mũi đến gáy. ch da để bộc lộ xương sọ.
Cạo sạch lớp cơ dính vào xương sọ.
Dùng kìm gặm xương từng ít một ơng sọ cả hai phía n cầu. Chú ý đừng
làm vỡ xoang tĩnh mạch dọc giữa. Mổ hộp sọ rộng để nhìn thấy được mặt trên của hai
bán cầu não một phần tiểu não. Dùng cặp con nhấc ng cứng lên lấy kéo con
cắt bỏ màng cứng. Lấy bông thấm dung dịch sinh lý đắp lên não.
3. Dùng lưỡi dao mổ rộng, sắc, đặt giữa ranh giới tiểu não hai bán cầu não
hướng về phía đáy sọ cắt gọn não ra làm đôi.
Hình 1. Sơ đồ cắt duỗi cứng mất não trên mèo
* Các chỉ tiêu yêu cầu quan sát: mở hết dây buộc thỏ, quan sát:
- Tư thế của thỏ: đầu, lưng, đuôi và tứ chi.
- Nắn vào cơ đùi và cơ cạnh sống để đánh giá trương lực.
CHỨC NĂNG TIỂU NÃO
Sinh lí 2 - Trang 2
Sinh lí 2 - Người đăng: Thùy Ngân Võ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Sinh lí 2 9 10 391