Ktl-icon-tai-lieu

SINH LÝ HÔ HẤP

Được đăng lên bởi zingzing1990
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1756 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SINH LÝ HÔ HẤP

BS. Nguyễn Văn Thẳng

CHỨC NĂNG BỘ MÁY HÔ HẤP
Cung cấp O2 và thải CO2 là chức năng chính
của bộ máy hô hấp. Gồm 4 giai đoạn:
- Thông khí ở phổi để trao đổi khí giữ phế nang
và khí trời.
- Khuếch tán khí O2 và CO2 giữ phế nang và máu
tại phổi.
- Chuyên chở khí O2 và CO2 đến hoặc rời khỏi tế
bào.
- Trao đổi khí giữa dịch cơ thể và tế bào.


CƠ THỂ HỌC VÀ MÔ HỌC
Lồng ngực kín đáy cơ hoành.
- Cố định: cột sống.
- Di chuyển được: xương sườn, xương ức
- Cử động: các cơ hít vào và thở ra.


CÁC CƠ HÔ HẤP
Chia 2 nhóm:
- Cơ hít vào:
+ Bình thường: cơ hoành, cơ liên sườn ngoài
+ Gắng sức: cơ ức đoàn chũm, cơ cánh mũi…
- Cơ thở ra:
+ Bình thường: co khi hít vàogiãn nghỉthở ra
+ Gắng sức: cơ liên sườn trong, cơ thành bụng trước.


MÀNG PHỔI
Gồm 2 lá thành và lá tạng:
- Lá tạng dính sát vào phổi
- Lá thành dính sát vào lồng ngực
 là khoang ảo, có vài mililít dịch nhầy giúp 2
lá trơn trợt lên nhau dễ dàng.


ĐƯỜNG DẪN KHÍ
Gồm 2 phần: đường hô hấp trên và dưới
- Đường hô hấp trên gồm: mũi, miệng, hầu,
thanh quản.
- Chức năng làm ấm và ẩm không khí


ĐƯỜNG DẪN KHÍ
- Đường hô hấp dưới: khí quản phế quản
tiểu phế quản tiểu phế quản tận (đường dẫn
khí) tiểu phế quản hô hấpống phế nang
phế nang (đơn vị hô hấp)
- Chức năng trao đổi khí

ĐƯỜNG DẪN KHÍ VÀ ĐƠN VỊ HÔ
HẤP CỦA PHỔI

Khí phế quản có những vòng sụn giữ
cho khí quản không xẹp
SỤN NHẪN
(CỔ 6)

PHẾ QUẢN CHÍNH
PHẢI- TRÁI

D4

PHẾ QUẢN
PHÂN THÙY
PHỔI PHẢI

PHẾ QUẢN
PHÂN THÙY
PHỔI TRÁI

:

Phế quản thùy- phế nang
PHẾ QUẢN THÙY

Tiểu phế quản đường
kính 1,5 – 2mm

TIỂU
PHẾ QUẢN
HÔ HẤP

Nở theo áp suất
xuyên phổ

Thành tiểu phế quản
làm bằng cơ trơn

CHÙM PHẾ
NANG

TÚI PHẾ
NANG

Mạng lưới mạch máu- phế nang
ĐM PHỔI

TM PHỔI

PHẾ NANG

HỆ THẦN KINH THỰC VẬT




Hệ thần kinh giao cảm:đường dẫn khí được
tiếp xúc với catechcolamin lưu hành trong
máu thụ thể Beta 2  dản pế quản.
Phó giao cảm: đi từ dây X  mô phổi
Acetylcolin co tiểu phế quản.(dễ bị kích
thích bởi các chất gây phản xạ)

KHÁNG LỰC CỦA ĐƯỜNG DẪN
KHÍ






Thể tích phổi: phổi giản nở  kéo nở đường
dẫn khí và ngược lại.
Độ co cơ trơn tiểu phế quản
Mức độ phì đại niêm mạc
Lượng dịch tiết trong lòng ống

VAI TRÒ CỦA PHỔI
Áp suất phế nang:
- Hít vào PKQ > PPN  Không khí sẽ ùa vào
phổi.
- Thở ra PPN > PKQ  Không khí sẽ đi ra ngoài
khí quyển.


VAI TRÒ CỦA PHỔI
Tính đàn hồi của phổi:nở ra và co xẹp phổi
- Khả năng nở phổi
+ Áp suất xuyên phổi (áp suất đàn hồi của
phổi)
PXP = PPN – PMP
+ Suất đàn (hệ số nơ...
SINH LÝ HÔ HẤP
SINH LÝ HÔ HẤP
BS. Nguyễn Văn Thẳng
BS. Nguyễn Văn Thẳng
SINH LÝ HÔ HẤP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SINH LÝ HÔ HẤP - Người đăng: zingzing1990
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
SINH LÝ HÔ HẤP 9 10 563