Ktl-icon-tai-lieu

sinh lý hô hấp

Được đăng lên bởi Mai Anh
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 385 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SINH LÝ HÔ HẤP

Có chức năng trao đổi khi

•

Hê thông dân khi

– Mũi
– Hầu
– Thanh quản
– Khi quản
– Phế quản

•

Hê thông trao đổi khi: Phổi

6.2 Sơ lược về cấu tạo của hệ hô hấp

O2

Mũi
Họng

O2

CO2

Thanh quản
Phổi

CO2

O2

CO2

Sơ lược về cấu tạo của hệ hô hấp ở người
Các cơ quan

Đặc điểm cấu tạo

Mũi

Có nhiều lông mũi, có lớp niêm mạc tiết chất nhầy, có lớp mao mạch dày đặc.

Họng

Có tuyến amidan và tuyến VA chứa nhiều tế bào limpho

Thanh quản

Có nắp thanh quản có thể cử động để đậy kin đường hô hấp

Khi quản

Cấu tạo bởi 15-20 vòng sụn khuyết xôp chồng lên nhau. Có lớp niêm mạc tiết chất nhầy với nhiều lông

Đường dẫn khí

rung chuyển động liên tục

Phế quản

Cấu tạo bởi các vòng sụn. Ở Phế quản nơi tiếp xúc các phế nang thì không có vòng sụn mà là các thớ
cơ.

Hai lá Phổi

Lá phổi phải có 3

Bao ngoài hai la phổi có hai lớp màng, lớp ngoài dinh vào lồng ngực, lớp trong dinh vào phổi, giữa hai

thùy.

lớp có chất dịch.

Lá phổi trái có hai

Đơn vị cấu tạo của phổi là các phế nang tập hợp thành từng cụm và được bao bọc bởi mạng mao mạch

thùy.

dày đăc. Có tới 700-800 triệu phế nang .

Chức năng sinh lý của hô hấp
Hô hấp phổi (Hay hô hấp ngoài)

Không khiphổi.

qua mũi hoặcmiệng
Theo đường dân khi

Tại phổi xẩy ra sự trao đổi khi.
Sư trao đổi khi diễn ra liên tục và có hiệu quả khi máu
trong mao mạch (nhờ hoạt động của hệ tuần hoàn) và
không khi trong các phế nang( nhờ các cử động hit vào
và thở ra) mà thường xuyên được đổi mới

O2

Sù thë
(sù th«ng
khÝ ë phæi)

PhÕ nang
TÕ bµo biÓu
m« ë phæi

trong phæi

SƠ ĐỒ

CO2

CÁC GIAI

O2

Trao ®æi
khÝ ë phæi

Mao m¹ch phÕ nang

ĐOẠN
CHỦ

ë phæi

YẾU
TRONG

O2
CO2

QUÁ

Tim

TRÌNH
Mao m¹ch
HÔ

ë c¸c m«
Trao ®æi
khÝ ë tÕ bµo

TÕ bµo
ë c¸c m«

CO2

HẤP

Các cơ tham gia vào hoạt động hô hấp:

Cơ hoành:
Là thành phần quan trọng nhất của các cơ hô hấp.
- Đó là một cơ mỏng hình vòm, đỉnh quay lên phía trên.
- Cơ được cấu tạo bởi cơ và mô liên kết ngăn cách giữa lồng
ngực và khoang bụng
- Nửa bên phải cao hơn nửa bên trái.
2
- Diện tích bề mặt: 250 cm .

Cơliên sườn
Gồm:cơ liên sườn ngoài và cơ liên sườn trong.
Nằm xen kẽ giữa các xương sườn
Một đầu bám vào phần sau của xương sườn trên, một đầu bám vào phần trước của xương sườn dưới.
Cơ liên sườn ngoài:Kéo khung sườn ra phia ngoài.
Cơ liên sườn trong:Có nhiệm vụ kéo các xương sườn xuông phia dưới.

Ngoài cơ hoành, cơ liên sườn tham gia vào quá trình hit vào và thở ra các cơ tham gia
hô...

sinh lý hô hấp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sinh lý hô hấp - Người đăng: Mai Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
sinh lý hô hấp 9 10 550