Ktl-icon-tai-lieu

so sánh vi khuẩn và virut

Được đăng lên bởi kangvan3
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 521 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài thảo luận
Môn: VI SINH VẬT HỌC
Chủ đề:

SO SÁNH VI KHUẨN VÀ
GVHD: Phạm Thị Thúy Nga

VIRUT

Danh sách nhóm:
Nguyễn Đình Lập
Đào Thị Hàn Ly
Võ Thị Trúc Linh
Nguyễn Văn Lê
Khương Thị Mai
Đặng Thị Men

Nội dung chính:
I.

So sánh vi khuẩn và virut:
1.

Giống nhau

2.

Khác nhau

II. Ảnh hưởng của vi khuẩn và virut đến

NTTS:
1.

Vi khuẩn

2.

Virut

I. So sánh vi khuẩn và virut:
1.

Giống nhau:

-

Kích thước nhỏ

-

Sinh sản nhanh

-

-

-

Có thể gây bệnh cho sinh vật trong thời gian
ngắn khi chúng xâm nhập vào.
Cấu tạo từ 2 loài vật chất cơ bản của sự sống
là axit nucleic va protein.
Với âm thanh có tần số siêu âm tế bào đều bị

2. Khác nhau:
Đặc điểm so
sánh

Vi khuẩn

1. Cấu tạo cơ thể Có cấu tạo của 1 tế bào:
+Vỏ nhầy(capsule)
+Thành tế bào(cell wall)
+Màng tế bào(cell
membrane)
+Tế bào
chất:ribosom,mesosom,
không bào ,hạt dự trữ…
+Thể nhân(nuclear
body)
+Tiên mao,nhung
mao(flagella,pili)
+Bào tử(spore).

Virut
Không có cấu tạo như
các sinh vật khác gồm 2
phần:
+Lõi là acid nucleic – cơ
sở lưu trữ, tái tạo
thông tin di truyền chứa
AND hay ARN.
(tức genom)
+ Vỏ là protein gọi là
capsid, bao bọc bên
ngoài để bảo vệ acid
Capsid có khả năng
chịu nhiệt,pH và các
yếu tố ngoại cảnh.

Cấu tạo Virut

Đặc điểm so sánh

2. Hình dạng

Vi khuẩn

Có 3 dạng chính:
+cầu khuẩn
(coccus).
+trực khuẩn(bacilli,
monas).
+xoắn khuẩn(spira)

virut

Có 4 dạng chính:
+H.cầu
+H. que
+H. khối
+H. dạng nòng nọc

•

•

•

•

•

•

A. Hình que - trực khuẩn (Bacillus)
B. Hình cầu (coccus) tạo thành chuỗi
liên cầu khuẩn (Streptococcus).
C. Hình cầu tạo đám (tụ cầu khuẩn
(Staphylococcus).
D. Hình tròn sóng đôi :song cầu khuẩn
(Diplococcus).
E. Hình xoắn - xoắn khuẩn
(Spirillum,Spirochete).
F. Hình dấu phẩy - phẩy khuẩn (Vibrio).

Virut

Đặc điểm so sánh

Vi khuẩn

3. Cấu trúc dạng đối xứng Không có

virut
Cấu trúc dạng đối xứng:
+virut đối xứng
xoắn(virut TMV)
+ virut đối xứng
khối(virut đốm vàng cải
bẹ trắng

Cấu trúc đối xứng dạng khối đa diện 20 mặt

A. Virut khảm
thuốc lá

B. Virut đa diện
đơn giản

C. Đối xứng H.đa
diện

Đặc điểm so sánh

Vi khuẩn

virut

4.Kích thước cơ thể

Kích thước :1-100µm

Kích thước siêu hiển
vi, từ hàng chục đến
hàng trăm nm

5. Phương thức sống

Tự dưỡng
Dị dưỡng
Hoại sinh
Ký sinh

Ký sinh nội bào bắt
buộc

6. Sinh sản

+ Sinh sản
Là
vô tính bằng cách nhân sự tổng hợp của 2 thàn
đôi.
h phần cơ bản lắp ráp l
ại với nhau.
+ Sinh sản bằng cách Có sự sao chép của
virut:
tiếp hợp
+ Ở ĐV và TV
+ Sinh sản độc lập
+ Ở thể thực khuẩn
(phage).

SSV...
Bài thảo luận
Môn: VI SINH VẬT HỌC
Chủ đề:
SO SÁNH VI KHUẨN
VIRUT
NHÓM 5
GVHD: Phạm Thị Thúy Nga
so sánh vi khuẩn và virut - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
so sánh vi khuẩn và virut - Người đăng: kangvan3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
so sánh vi khuẩn và virut 9 10 910