Ktl-icon-tai-lieu

Sổ tay cây thuốc và vị thuốc Đông y

Được đăng lên bởi thiengiac0712
Số trang: 757 trang   |   Lượt xem: 4204 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Sổ tay
CÂY THUỐC VÀ VỊ THUỐC ĐÔNG
Y
*TÀI LIỆU SƯU TẦM *

Sƣu tầm và biên soạn :

Lê Đình Sáng

Trƣờng Đại Học Y Khoa Hà Nội
Email : Lesangmd@gmail.com
Trang web : 
Điện thoại : 0947040443
Ngày hoàn thành : 30-05-2010

LỜI NÓI ĐẦU
Cuốn sách này nằm trong quyển sách lớn Bách Khoa Y Học 2010 do Lê Đình Sáng sưu
tầm,tổng hợp, dịch và soạn ebook , kế tiếp các phiên bản năm 2009 . Do nhu cầu tra cứu
mang tính chất chuyên môn nên Bách Khoa Y Học 2010 sẽ được tách thành các cuốn nhỏ hơn
để giảm thiểu dung lượng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc .

“Sổ tay cây thuốc và Vị thuốc Đông Y” là tài liệu tôi sưu tầm và tổng hợp từ một số cuốn
sách về Đông Y như Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển, Đông Dược học Thiết Yếu, Hòa
Hán Dược Khảo, Việt Nam dược điển, Dược Tài Học, Thiên Gia Diệu Phương, Đông Dược
Học Thiết Yếu, Phương Pháp Bào Chế Đông Dược, Trung Dược Đại Từ Điển, Độc Lý Dữ
Lâm Sàng, Y Học Khải Nguyên, Dược Tính Luận,… và một số trang web như Kỳ Bá Linh, Y
học cổ truyền, Từ Điển Đông Dược của Bác sĩ-Lương Y Hoàng Duy Tân,…
Mỗi loại cây thuốc vị thuốc đều có ảnh minh họa, nói rõ nguồn gốc xuất xứ, tên gọi khác, tên
Khoa học,tên Việt Nam, Dược tính,cách Bào chế,Thành phần hóa học, tác dụng Dược lý,tác
dụng và chủ trị, liều dùng, thận trọng, chống chỉ định,bàn luận,…
Cuốn sách này được biên soạn với mục đích duy nhất là chia sẻ tài liệu học tập,tham khảo
cho các sinh viên Y và Nhân viên Y Tế, cũng như cho bất cứ ai có niềm say mê nghiên cứu về
Y Học cổ truyền Việt Nam.
Tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với việc áp dụng hoặc trích dẫn thông tin trong
cuốn sách này gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tiền bạc, sinh mệnh, uy tín,danh dự ,…của bất cứ
ai .
Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng, chỉnh sửa, sao chép , mua bán cuốn sách này dưới bất cứ
hình thức nào, bằng bất cứ phương tiện nào.
Nội dung của cuốn sách này có thể được cập nhật hoặc sửa đổi mà không cần thông báo
trước.
Không được tự ý áp dụng thông tin trong sách để chẩn đoán và điều trị bệnh.
Cuối cùng xin cám ơn bạn đã đọc những dòng này, nếu bạn đã sẵn sàng và chấp nhận điều
khoản sử dụng , xin mời bạn xem tiếp những trang sau.
Bạn có thể tải các cuốn sách Y học khác do tôi sưu tầm và biên soạn : Bách Khoa Y học,Triệu
chứng học Nội Khoa,Tâm thần học,… Tất cả đều có trên website của tôi tại 
.
Chúc bạn luôn dồi dào sức khỏe,thành công và hạnh phúc.
Hà Nội, Ngày 30/5/2010

Lê Đình Sáng

Mục lục tra cứu :

A GIAO................................................................
S tay
CÂY THUC VÀ V THUỐC ĐÔNG
Y
*TÀI LIỆU U TM*
Sƣu tầm và biên son : Lê Đình Sáng
Trƣờng Đại Hc Y Khoa Hà Ni
Email : Lesangmd@gmail.com
Trang web : http://ykhoaviet.tk
Điện thoi : 0947040443
Ngày hoàn thành : 30-05-2010
LỜI NÓI ĐẦU
Cun sách này nm trong quyn sách ln Bách Khoa Y Học 2010 do Lê Đình Sáng sưu
tm,tng hp, dch và son ebook , kế tiếp các phiên bản năm 2009 . Do nhu cầu tra cu
mang tính cht chuyên môn nên Bách Khoa Y Hc 2010 s được tách thành các cun nh n
để gim thiểu dung lượng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu ca bạn đc .
Sổ tay cây thuốc và vị thuốc Đông y - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sổ tay cây thuốc và vị thuốc Đông y - Người đăng: thiengiac0712
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
757 Vietnamese
Sổ tay cây thuốc và vị thuốc Đông y 9 10 464