Ktl-icon-tai-lieu

Sự hình thành và phát triển của phôi người

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 5355 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đề tài:
SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT
TRIỂN CỦA PHÔI NGƯỜI
Nhóm thực hiện:
Tạ Nhan Nữ Tú Anh
Phạm Thị Bảo Châu
Ngô Thị Mỹ Châu
Nguyễn Cao Cường
Ngô Đắc Dũng
Lê Nguyễn Hồng Hạnh

MỞ ĐẦU
Từ trước đến nay, chúng ta chủ yếu nói về
phát triển của ếch, chim và cả những nguyên tắc
quy định nên bản chất sự tăng trưởng và biệt hóa
của các loại động vật đó. Sự phát triển của động
vật có vú nói chung và con người nói riêng cũng
có những nét đặc trưng giống sự phát triển của
ếch và chim. Nhưng đồng thời cũng có những nét
đặc trưng riêng chỉ có người.
Đó là lí do chúng tôi quyết định chọn đề tài: “ Sự
hình thành và phát triển phôi người”

Tóm tắt quá trình hình thành phôi, thai

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
CỦA PHÔI NGƯỜI

PHẦN I:QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH GIAO TỬ
PHẦN II: QUÁ TRÌNH THỤ TINH
PHẦN III:PHÁT TRIỂN CỦA PHÔI- THAI

PHẦN I:QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH GIAO TỬ
I.1 QUÁ TRÌNH SINH TINH TRÙNG
I.1.1. Quá trình tạo tinh trùng
-Ở người tinh trùng
được tạo ra từ tuyến sinh
dục đực nằm trong tinh
hoàn.
-Tinh hoàn gồm những
ống sinh tinh, các ống
sinh tinh này chứa rất
nhiều loại tế bào khác
nhau mà quan trọng nhất
là các tế bào mầm hay
các tế bào sinh dục
nguyên thủy.

PHẦN I:QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH GIAO TỬ
I.1.1. Quá trình tạo tinh trùng
-Vào 1 thời điểm nào đó, tế
bào sinh dục nguyên thủy bắt
đầu tăng lên về kích thước,
gia tăng hoạt tính, sau đó các
tế bào này bắt đầu phân chia
nguyên nhiễm cho ra các tinh
nguyên bào, tinh nguyên bào
lại phân chia để cho các tinh
bào bậc I(2n).
-Các tinh bào 1 phân bào
giảm nhiễm 2 lần, lần đầu cho
các tinh bào bậc 2, lần 2 cho 4
tinh tử(n). Các tinh tử sẽ biệt
hóa để cho 4 tinh trùng.

PHẦN I:QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH GIAO TỬ
I.1.2.Cấu tạo tinh trùng
Thể đỉnh (acrosom)

Đầu

Hoạt hóa

Mũ

Cổ

Nhân

Di truyền

Thân

Lò xo
ty thể

Chuyển hóa

Đuôi

Sợi

Vận chuyển

PHẦN I:QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH GIAO TỬ
I.1.3.Cơ chế điều hoà sinh tinh:
-Cơ chế bên trong:( Vai trò của thần kinh và thể dịch):
+Có sự tham gia của vùng dưới đồi, tuyến yên và tinh hoàn.
Vùng dưới đồi tiết ra hoormon GnRH tác động vào tuyến yên kích
thích tuyến yên tiết ra LH và FSH. LH tác động vào tế bào Leidig tiết
testosteron, còn FSH tác động vào tế bào Sertoli làm sản sinh tinh
trùng và tinh dịch.
+Các tế bào Sertoli còn tiết ra hoormon Inhibin có tác dụng
điều hoà ngược đối với vùng dưới đồi và tuyến yên để điều chỉnh tiết
các hoormon của hai tuyến này, từ đó điều chỉnh quá trình tiết
testosteron và tạo tinh trùng. Ngoài ra hoormon GH còn tham gia kiểm
soát chức năng chuyển hoá của tinh hoà...
Đề tài:
SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT
TRIỂN CỦA PHÔI NGƯỜI
Nhóm thực hiện:
Tạ Nhan Nữ Tú Anh
Phạm Thị Bảo Châu
Ngô Thị Mỹ Châu
Nguyễn Cao Cường
Ngô Đắc Dũng
Lê Nguyễn Hồng Hạnh
Sự hình thành và phát triển của phôi người - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sự hình thành và phát triển của phôi người - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Sự hình thành và phát triển của phôi người 9 10 463