Ktl-icon-tai-lieu

Sự khác biệt giữa lao động và tập luyện thể dục thể thao

Được đăng lên bởi dang-minh-toan
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 8559 lần   |   Lượt tải: 45 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT



GIÁO DỤC THỂ CHÂT

Họ và tên: Đặng Minh Toàn
MSSV: k124010103
Lớp :K12401

Con người trong quá trình tiến hoá, để sinh tồn trong sự đấu tranh với tự
nhiên đã hình thành và phát triển những kỹ năng như chạy, nhảy, bơi leo trèo...
Trải qua quá trình sống, con người đã nhận biết rằng sự thành thục các kỹ năng
trên sẽ giúp ích nhiều trong việc tìm kiếm thức ăn, để có thể hình thành những
kỹ năng đó chỉ có thông qua tập luyện thường xuyên, từ đó các bài tập thể chất
ra đời hay đến sau này được gọi là các bài tập thể dục thể thao. Có thể nói thể
dục thể thao hình thành cùng với sự tiến hoá của loài người thông qua con
đường lao động và đấu tranh sinh tồn với thiên nhiên. Từ đó, ta có thể coi thể
dục thể thao được bắt nguồn từ hoạt động lao động của con người. Tuy nhiên
giữa lao động và tập luyện thể dục thể thao khá khác biệt nhau, do đó lao động
không thể thay thế hoàn toàn cho tập luyện thể dục thể thao mà chúng chỉ có thể
đóng vai trò bổ trợ cho nhau.
Bởi lao động đa phần chỉ hoạt động của con người, tiêu hao sức lực để
làm việc, tạo ra sản phẩm, hàng hóa. Do đó, lao động chỉ tác động cục bộ lên
một số bộ phận cơ thể nhất định và không mang tính chất bền vững, và chính vì
không đồng bộ tất cả các bộ phận trên cơ thể nên việc lao động không điều độ sẽ
thường dẫn đến những chấn thương, những tác dụng không mong muốn cho cơ
thể. Đi ngược lại với mục đích rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe.
Còn thể dục thể thao là tất cả những hoạt động của cơ thể nhằm nâng cao
hoặc duy trì sự vừa vặn của cơ thể và sức khỏe nói chung. Nó có thể được thực
hiện nhằm một vài lý do khác nhau. Những lý do này bao gồm sức mạnh cơ bắp,
hệ tim mạch, trau dồi kỹ năng thể thao, giảm và duy trì cân nặng, và sở thích.
Các bài tập thể dục đều đặn và thường xuyên nâng cao sức miễn dịch cơ thể và
giúp ngăn ngừa các bệnh hiện đại như bệnh tim, hệ tuần hoàn, tiểu đường típ hai
và béo phì. Nó còn nâng cao sức khỏe tinh thần, giúp ngăn chặn trầm cảm, giúp
nâng cao tính lạc quan và còn là yếu tố làm tăng thêm sự hấp dẫn giới tính cá
nhân hay hình ảnh cơ thể cái mà luôn liên quan đến mức cao lòng tự trọng. Vì
vậy, tập luyện thể dục thể thao vẫn giữ vai trò chủ đạo trong việc rèn luyện sức
khỏe, chứ không phải là từ những hoạt động lao động, lao động không thể thay
thế được vai trò của tập luyện thể dục thể thao.
Ngoài ra, thể dục thể thao không chỉ dừng lại ở chức năng là rèn luyện sức
khỏe như mọi người đều biết, mà còn rất nhiều c...
Con người trong quá trình tiến hoá, đ sinh tồn trong sự đấu tranh với tự
nhiên đã hình thành phát triển những kỹ năng như chạy, nhảy, bơi leo trèo...
Trải qua quá trình sống, con người đã nhận biết rằng sự thành thục các kỹ năng
trên sẽ giúp ích nhiều trong việc tìm kiếm thức ăn, để thể hình thành những
kỹ năng đó ch thông qua tập luyện thường xuyên, từ đó các bài tập thể chất
ra đời hay đến sau này được gọi các bài tập thể dục thể thao. thể nói thể
dục thể thao hình thành cùng với sự tiến hoá của loài người thông qua con
đường lao động và đấu tranh sinh tồn với thiên nhiên. T đó, ta thể coi thể
dục thể thao được bắt nguồn từ hoạt động lao động của con người. Tuy nhiên
giữa lao động tập luyện thể dục thể thao khá khác biệt nhau, do đó lao động
không thể thay thế hoàn toàn cho tập luyện thể dục thể thaochúng chỉthể
đóng vai trò bổ trợ cho nhau.
Bởi lao động đa phần chỉ hoạt động của con người, tiêu hao sức lực để
làm việc, tạo ra sản phẩm, hàng hóa. Do đó, lao động chỉ tác động cục bộ lên
một số bộ phận thể nhất định không mang tính chất bền vững, chính
không đồng bộ tất cả các bộ phận trên cơ thể nên việc lao động không điều độ sẽ
thường dẫn đến những chấn thương, những tác dụng không mong muốn cho
thể. Đi ngược lại với mục đích rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe.
Còn thể dục thể thao tất cả những hoạt động của cơ thể nhằm nâng cao
hoặc duy trì sự vừa vặn của thể sức khỏe nói chung. thể được thực
hiện nhằm một vài lý do khác nhau. Những lý do này bao gồm sức mạnhbắp,
hệ tim mạch, trau dồi kỹ năng thể thao, giảm duy trì cân nặng, sở thích.
Các bài tập thể dục đều đặn thường xuyên nâng cao sức miễn dịch thể
giúp ngăn ngừa các bệnh hiện đại như bệnh tim, hệ tuần hoàn, tiểu đường típ hai
béo phì. Nó còn nâng cao sức khỏe tinh thần, giúp ngăn chặn trầm cảm, giúp
nâng cao tính lạc quan còn yếu tố làm tăng thêm sự hấp dẫn giới tính
nhân hay hình ảnh thể i luôn liên quan đến mức cao lòng tự trọng.
vậy, tập luyện thể dục thể thao vẫn giữ vai trò chủ đạo trong việc rèn luyện sức
khỏe, chứ không phải từ những hoạt động lao động, lao động không thể thay
thế được vai trò của tập luyện thể dục thể thao.
Ngoài ra, thể dục thể thao không chỉ dừng lại chức năng rèn luyện sức
khỏe như mọi người đều biết, còn rất nhiều chức năng rất quan trọng khác
chúng ta không thể nào không kể đến. Thứ nhất, đó là chức năng giáo dục. Tuy chế
độ xã hội, quan niệm chính trị, các hình thức tôn giáo, tín ngưỡng và nhận thức của
các quốc gia trên thế giới không giống nhau, nhưng đều rất coi trọng tác dụng của
thể dục thể thao trong giáo dục. Chức năng giáo dục của thể dục thể thao chủ yếu
được biển hiện trên hai phương diện:
Tác dụng của thể dục thể thao trong xã hội: Do thể dục thể thao có tính hoạt
động, tính cạnh tranh, tính nghệ thuật, tính lễ nghĩa và tính quốc tế nên có thể khêu
Sự khác biệt giữa lao động và tập luyện thể dục thể thao - Trang 3
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sự khác biệt giữa lao động và tập luyện thể dục thể thao - Người đăng: dang-minh-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Sự khác biệt giữa lao động và tập luyện thể dục thể thao 9 10 435