Ktl-icon-tai-lieu

Tác hại của thuốc lá

Được đăng lên bởi tranquochan98
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1570 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CUỘC THI
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH
HUỐNG THỰC TIỂN DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC.
TÊN TÌNH HUỐNG:

TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

I.

Vấn đề thực tiễn cần giải quyết:

Dịch hạch, thổ tả, hàng vạn hàng triệu người chết, nhờ tiến bộ y học, loài người hầu như đã diệt trừ
được. Cả thế giới đang lo âu về nạn AIDS, chưa tìm ra giải pháp thì lại xuất hiện nạn thuốc lá. Có thể
nó rằng bên cạnh các tệ nạn khác, thuốc lá đã gây ra tác hại rất lớn đối với đời sống con người. Với
kiến thức của mình đã học trên trường, em muốn thử lập nên đề tài này để giải quyết về tác hại của
thuốc lá.

II.Mục tiêu giải quyết tình huống:
-

Giúp ta biết được tình trạng hút thuốc lá hiện nay của con người Việt Nam

-1-

Thành phần hóa học của cây thuốc lá và khói thuốc lá độc hại như thế nào đến sức khỏe, đời
sống con người.
-

Tác hại vô cùng to lớn nhiều mặt của thuốc lá

-

Các biện pháp cai nghiện, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá

-

Ý nghĩa của vận dụng kiến thức liên môn trong cuộc sống.

III.Tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến đề tài giải quyết tình huống:
-Tác hại của thuốc lá.
IV.Giải pháp để giải quyết tình huống:
Vận dụng các kiến thức liên môn:
- Toán học: số liệu thống kê về tình hình nghiện thuốc lá và tác hại của thuốc lá đối với kinh tế
- Địa lí : vẽ biểu đồ tình hình nghiện thuốc lá và tử vong do các bệnh có liên quan đến thuốc lá
- Hóa học: Thành phần hóa học của khói thuốc lá
- Sinh học: tác hại của thuốc lá
- Giáo dục công dân: tuyên truyền nâng cao ý thức thực hiện không hút thuốc lá, cai nghiện thuốc lá,
tuyên truyền về luật phòng chống thuốc lá
- Ngữ văn: sử dụng từ ngữ, phương thức biểu đạt phù hợp cho bài văn.

V. Thuyết minh tiến trình giải quyết tình huống:
1. Tình hình nghiện thuốc lá của nước ta hiện nay:
-Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ hút thuốc lá rất cao trên thế giới. Hiện nay, tỷ lệ hiện
đang hút thuốc lá, thuốc lào ở người trưởng thành (15 tuổi trở lên) là 23,8% (khoảng 15 triệu người),
trong đó, tỷ lệ này ở nam giới là 47,4% và ở nữ giới là 1,4%. Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điếu là 19,9%
(khoảng 12,8 triệu người), trong đó, tỷ lệ này ở nam là 39,7% và ở nữ giới là 1,2%. Tỷ lệ hút thuốc
lào là 6,4% (khoảng 4,1 triệu người), trong đó, tỷ lệ này ở nam giới là 13,0% và nữ là 0,1%. Nhóm
tuổi có tỷ lệ hút thuốc lá cao nhất là trong độ tuổi lao động (từ 25 đến 50 tuổi). Tỷ lệ hút thuốc lá ở
nông thôn cao hơn so với thành thị. Người nghèo có tỷ lệ hút thuốc cao hơn người giàu.

-2-

-

Theo cục điều tra ...
CUỘC THI
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH
HUỐNG THỰC TIỂN DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC.
TÊN TÌNH HUỐNG:
I. Vấn đề thực tiễn cần giải quyết:
Dịch hạch, thổ tả, hàng vạn hàng triệu người chết, nhờ tiến bộ y học, loài người hầu như đã diệt trừ
được. Cả thế giới đang lo âu về nạn AIDS, chưa tìm ra giải pháp thì lại xuất hiện nạn thuốc lá. Có thể
nó rằng bên cạnh các tệ nạn khác, thuốc lá đã gây ra tác hại rất lớn đối với đời sống con người. Với
kiến thức của mình đã học trên trường, em muốn thử lập nên đề tài này để giải quyết về tác hại của
thuốc lá.
II.Mục tiêu giải quyết tình huống:
- Giúp ta biết được tình trạng hút thuốc lá hiện nay của con người Việt Nam
- 1 -
TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ
Tác hại của thuốc lá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tác hại của thuốc lá - Người đăng: tranquochan98
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tác hại của thuốc lá 9 10 18