Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu tuyên truyền về bệnh phong

Được đăng lên bởi 1minhkhongbiet
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2403 lần   |   Lượt tải: 4 lần
SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ ĐAM RÔNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đam Rông, ngày

tháng

năm 2015

BÀI TRUYỀN THÔNG TUYÊN TRUYỀN VỀ BỆNH PHONG
HUYỆN ĐAM RÔNG NĂM 2015
Trên thực tế việc đưa truyền thông giáo dục sức khỏe vào học đường đã được
triển khai trong những năm gần đây bằng các buổi nói chuyện về chăm sóc sức khỏe.
Nhưng rất hạn chế trong khi đó đa số học sinh ở tuổi mới lớn rất cần có thêm nhiều
thông tin hữu ích. Nắm bắt được điều này những người làm công tác phòng chống
bệnh phong trên địa bàn đã và đang có những kế hoạch cụ thể cho việc đưa truyền
thông giáo dục sức khỏe về bệnh phong vào hoc đường là một chiến lược nhằm thực
hiện mục tiêu loại trừ bệnh phong.
I. MỤC ĐÍCH TRYỀN THÔNG:
- Phối hợp với nhà trường đưa nội dung bệnh phong vào giảng dạy tại trường
học để tăng cường hiểu biết về bệnh phong cho học sinh.
- Nâng cao hiểu biết về tác nhân gây bệnh phong và cách phòng chống.
- Sống lành mạnh không kỳ thị không phân biệt đối xử với người mắc bệnh
phong.
II. BỆNH PHONG LÀ GÌ:
* Tên gọi bệnh phong?
- Bệnh phong là tên gọi trong y học, còn trong dân gian ở mọi vùng có cách gọi
khác nhau: bệnh cùi (miền Nam), bệnh hủi (miền Bắc), bệnh phung (miền Trung).
- Như vậy nói đến bệnh phong là chúng ta nói đến bệnh cùi chứ không phải phong
gan, phong ngứa, phong tình ... như một số người đã nghĩ.
* Khái niệm về bệnh phong:
- Bệnh phong là bệnh nhiễm trũng mãn tính của Da và Dây thần kinh do vi khuẩn
Han - sen gây nên.
- Bệnh phong không gây chết người nhưng gây tàn tật nếu không phát hiện sớm và
điều trị kịp thời.
* Quan niệm hiện nay về bệnh phong:
- Bệnh phong không di truyền.
- Là bệnh lây, lây chậm, lây ít và khó lây.
- Bệnh phong chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời tránh được tàn
tật.
- Bệnh phong điều trị tại nhà và cấp thuốc miễn phí.

III. NGUYÊN NHÂN VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM GÂY BỆNH PHONG:
- Bệnh phong là bệnh nhiễm trùng do một loại vi trùng có tên khoa học
Mycobacterium Leprae, được nhà Bác học người Na Uy Armauer Hansen tìm ra vào
năm 1873 (còn gọi là vi trùng Hansen).
- Đây là bệnh nhiễm trùng âm thầm, kéo dài, nếu không phát hiện và điều trị đúng
sẽ dẫn đến tàn tật suốt đời, ảnh hưởng đến tâm lý, kinh tế, xã hội, đời sống sinh hoạt
hàng ngày.
- Chúng ta cần xóa bỏ quan niệm sai lầm như bệnh phong do di truyền (tức cha, mẹ,
ông, bà truyền cho con, cháu) hay do ăn vịt xiêm, cá biển, cua đinh
- Đặc điểm trực khuẩn phong:
+ Thời gian sinh sản khoảng 12 – 13 ngày.
+ Nhiệt độ phát triển thuận ...
SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ ĐAM RÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đam Rông, ngày tháng năm 2015
BÀI TRUYỀN THÔNG TUYÊN TRUYỀN VỀ BỆNH PHONG
HUYỆN ĐAM RÔNG NĂM 2015
Trên thực tế việc đưa truyền thông giáo dục sức khỏe vào học đường đã được
triển khai trong những m gần đây bằng các buổi nói chuyện về chăm sóc sức khỏe.
Nhưng rất hạn chế trong khi đó đa số học sinh tuổi mới lớn rất cần thêm nhiều
thông tin hữu ích. Nắm bắt được điều này những người làm công tác phòng chống
bệnh phong trên địa bàn đã đang những kế hoạch cụ thể cho việc đưa truyền
thông giáo dục sức khỏe về bệnh phong vào hoc đường một chiến lược nhằm thực
hiện mục tiêu loại trừ bệnh phong.
I. MỤC ĐÍCH TRYỀN THÔNG:
- Phối hợp với nhà trường đưa nội dung bệnh phong vào giảng dạy tại trường
học để tăng cường hiểu biết về bệnh phong cho học sinh.
- Nâng cao hiểu biết về tác nhân gây bệnh phong và cách phòng chống.
- Sống lành mạnh không kỳ thị không phân biệt đối xử với người mắc bệnh
phong.
II. BỆNH PHONG LÀ GÌ:
* Tên gọi bệnh phong?
- Bệnh phong n gọi trong y học, còn trong dân gian mọi vùng cách gọi
khác nhau: bệnh cùi (miền Nam), bệnh hủi (miền Bắc), bệnh phung (miền Trung).
- Như vậyi đến bệnh phong chúng ta nói đến bệnh cùi chứ không phải phong
gan, phong ngứa, phong tình ... như một số người đã nghĩ.
* Khái niệm về bệnh phong:
- Bệnh phong bệnh nhiễm trũng mãn tính của Da Dây thần kinh do vi khuẩn
Han - sen gây nên.
- Bệnh phong không gây chết người nhưng gây tàn tật nếu không phát hiện sớm
điều trị kịp thời.
* Quan niệm hiện nay về bệnh phong:
- Bệnh phong không di truyền.
- Là bệnh lây, lây chậm, lây ít và khó lây.
- Bệnh phong chữa khỏi nếu được phát hiện sớm điều trị kịp thời tránh được tàn
tật.
- Bệnh phong điều trị tại nhà và cấp thuốc miễn phí.
Tài liệu tuyên truyền về bệnh phong - Trang 2
Tài liệu tuyên truyền về bệnh phong - Người đăng: 1minhkhongbiet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tài liệu tuyên truyền về bệnh phong 9 10 2