Ktl-icon-tai-lieu

Tai nạn lao động 2011 2013

Được đăng lên bởi nguyennhathuy8892
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1823 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tai nạn lao động, nguyên nhân từ đâu?
Theo thông báo về tình hình tai nạn lao động (TNLĐ) 6 tháng đầu năm 2011 của Bộ
LĐ,TB&XH, số vụ và số người bị TNLĐ đều tăng so với cùng kỳ năm 2010. Trên cả
nước đã xảy ra 3.531 vụ TNLĐ, làm chết 273 người và làm bị thương 544 người.
Các địa phương để xảy ra nhiều vụ TNLĐ nhiều nhất vẫn là TP.HCM (909 vụ với
43 người chết), Hà Nội (72/20), Bình Dương (177/17), Đồng Nai (973/12). Đây là
những địa phương tập trung nhiều khu công nghiệp, nhất là doanh nghiệp khai thác
mỏ và xây dựng, đặc biệt là khai thác đá. Để giảm TNLĐ thì một trong những việc
quan trọng là phải tìm ra được các nguyên nhân gây TNLĐ.
Theo thông báo về tình hình tai nạn lao động (TNLĐ) 6 tháng đầu năm 2011 của Bộ
LĐ,TB&XH, số vụ và số người bị TNLĐ đều tăng so với cùng kỳ năm 2010. Trên cả
nước đã xảy ra 3.531 vụ TNLĐ, làm chết 273 người và làm bị thương 544 người. Các địa
phương để xảy ra nhiều vụ TNLĐ nhiều nhất vẫn là TP.HCM (909 vụ với 43 người chết),
Hà Nội (72/20), Bình Dương (177/17), Đồng Nai (973/12). Đây là những địa phương tập
trung nhiều khu công nghiệp, nhất là doanh nghiệp khai thác mỏ và xây dựng, đặc biệt là
khai thác đá. Để giảm TNLĐ thì một trong những việc quan trọng là phải tìm ra được các
nguyên nhân gây TNLĐ.
Trước hết, đó là do chính các thiết bị không bảo đảm an toàn, hoặc do điều kiện làm việc
không tốt. Tại những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhỏ thì điều kiện thiết bị công nghệ
lạc hậu. Trang, thiết bị an toàn thiếu hoặc không bảo đảm yêu cầu. Đặc biệt, nhiều thiết bị
có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (ATLĐ) nhưng chưa được kiểm tra, đăng ký
sử dụng. Tiếp đó là nhận thức của người sử dụng lao động không quan tâm tới công tác
an toàn và bảo hộ lao động. Thực tế, người sử dụng lao động, nhất là doanh nghiệp tư
nhân, trong đó có cả một số doanh nghiệp nhà nước, để đảm bảo lợi nhuận mà các chi phí
bị giảm tới mức tối đa, và do vậy, công tác BHLĐ bị coi nhẹ. Mặc dù đã được cảnh báo
về những nguy cơ gây TNLĐ nhưng người sử dụng lao động vẫn làm ngơ, không thực
hiện những giải pháp về ATLĐ, vệ sinh lao động (VSLĐ).

Người lao động cần phải tuân thủ các quy định về bảo hộ lao động.
Bên cạnh đó, cũng phải kể đến nhận thức của chính người lao động (NLĐ) về tầm quan
trọng của công tác an toàn chưa cao. Mặc dù biết mức độ nguy hiểm nhưng nhiều người
sử dụng các thiết bị vẫn không tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn. Hiện nay, tất cả các
thiết bị áp lực, từ các bình gas, bình chứa khí nén cho tới các lò hơi hiện đại trong các nhà
má...
Tai nạn lao động, nguyên nhân từ đâu?
Theo thông báo về tình hình tai nạn lao động (TNLĐ) 6 tháng đầu năm 2011 của Bộ
LĐ,TB&XH, số vụ và số người bị TNLĐ đều tăng so với cùng kỳ năm 2010. Trên cả
nước đã xảy ra 3.531 vụ TNLĐ, làm chết 273 người và làm bị thương 544 người.
Các địa phương để xảy ra nhiều vụ TNLĐ nhiều nhất vẫn là TP.HCM (909 vụ với
43 người chết), Hà Nội (72/20), Bình Dương (177/17), Đồng Nai (973/12). Đây là
những địa phương tập trung nhiều khu công nghiệp, nhất là doanh nghiệp khai thác
mỏ và xây dựng, đặc biệt là khai thác đá. Để giảm TNLĐ thì một trong những việc
quan trọng là phải tìm ra được các nguyên nhân gây TNLĐ.
-
Theo thông báo về tình hình tai nạn lao động (TNLĐ) 6 tháng đầu năm 2011 của Bộ
LĐ,TB&XH, số vụ và số người bị TNLĐ đều tăng so với cùng kỳ năm 2010. Trên cả
nước đã xảy ra 3.531 vụ TNLĐ, làm chết 273 người và làm bị thương 544 người. Các địa
phương để xảy ra nhiều vụ TNLĐ nhiều nhất vẫn là TP.HCM (909 vụ với 43 người chết),
Hà Nội (72/20), Bình Dương (177/17), Đồng Nai (973/12). Đây là những địa phương tập
trung nhiều khu công nghiệp, nhất là doanh nghiệp khai thác mỏ và xây dựng, đặc biệt là
khai thác đá. Để giảm TNLĐ thì một trong những việc quan trọng là phải tìm ra được các
nguyên nhân gây TNLĐ.
Trước hết, đó là do chính các thiết bị không bảo đảm an toàn, hoặc do điều kiện làm việc
không tốt. Tại những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhỏ thì điều kiện thiết bị công nghệ
lạc hậu. Trang, thiết bị an toàn thiếu hoặc không bảo đảm yêu cầu. Đặc biệt, nhiều thiết bị
có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (ATLĐ) nhưng chưa được kiểm tra, đăng ký
sử dụng. Tiếp đó là nhận thức của người sử dụng lao động không quan tâm tới công tác
an toàn và bảo hộ lao động. Thực tế, người sử dụng lao động, nhất là doanh nghiệp tư
nhân, trong đó có cả một số doanh nghiệp nhà nước, để đảm bảo lợi nhuận mà các chi phí
bị giảm tới mức tối đa, và do vậy, công tác BHLĐ bị coi nhẹ. Mặc dù đã được cảnh báo
về những nguy cơ gây TNLĐ nhưng người sử dụng lao động vẫn làm ngơ, không thực
hiện những giải pháp về ATLĐ, vệ sinh lao động (VSLĐ).
Người lao động cần phải tuân thủ các quy định về bảo hộ lao động.
Bên cạnh đó, cũng phải kể đến nhận thức của chính người lao động (NLĐ) về tầm quan
trọng của công tác an toàn chưa cao. Mặc dù biết mức độ nguy hiểm nhưng nhiều người
sử dụng các thiết bị vẫn không tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn. Hiện nay, tất cả các
thiết bị áp lực, từ các bình gas, bình chứa khí nén cho tới các lò hơi hiện đại trong các nhà
máy nhiệt điện đều đã có các tiêu chuẩn an toàn trong tất cả các khâu từ sản xuất, vận
chuyển, tàng trữ, sử dụng… nhưng người sử dụng vẫn vi phạm các tiêu chuẩn an toàn
này. Số vụ TNLĐ do NLĐ không chấp hành việc thực hiện các quy định về an toàn và
Tai nạn lao động 2011 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tai nạn lao động 2011 2013 - Người đăng: nguyennhathuy8892
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Tai nạn lao động 2011 2013 9 10 836