Ktl-icon-tai-lieu

Tăng huyết áp

Được đăng lên bởi thanhkieu0901181227
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 404 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN THUỐC

Thiazid

•ISH/ngườigià
•Suytim
•Ngườidađen
AldosAnta

•Suytim
•SauNMCT

LT Quai

•Suytim
•Bệnhthậngiaiđoạncuối

BB

CCB-DHP

CCB-NonDHP

•ĐTN

•ISH/ngườigià

•ĐTN

•SauNMCT

•ĐTN

•XơvữaĐMcảnh

•Suytim

•Phìđạithấttrái

•Nhịpnhanhtrênthất

•Nhịpnhanh

•XơvữaĐMcảnh, ĐMvành

•Glaucom

•Cóthai

•Cóthai

•Ngườidađen

NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN THUỐC

ACEI

ARB

•Suytim

•Suytim

•SauNMCT

•SauNMCT

•RLCNthấttrái,phìđạithấttrái

•Phìđạithấttrái

•Bệnhthậndo/khôngdo ĐTĐ

•Bệnhthậndo ĐTĐ

•Proteinniệu,Microalbuminniệu

•Proteinniệu,Microalbuminniệu

•Hôichứngchuyểnhóa

•Hộichứngchuyểnhóa

•XơvữaĐMcảnh

•Ho dodùngACEI

•Rungnhĩ

•Rungnhĩ

CĐ BẮT BUỘC ĐỐI VỚI MỘT SỐ NHÓM THUỐC

LT

CCB

ACEI

ARB

BB

Aldosanta

X

X

X

X

X

X

X

X

Suytim
X

Saunhồimáucơtim

BệnhĐMV(nguycơcao)
X

X

X

X

Đáitháođường

Suythậnmạn

X
(LTquai)

X

X

X

X

Dựphòngtáiphátđộtquỵ
X

X

QUY TRÌNH LỰA CHỌN THUỐC TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP
HA > 140/90 ở BN > 18t
BN > 80t: > 150/90hoặc> 140/90 ở BN ĐTĐ,bệnhthậnmạn

TĐLS

Dùngthuốc

THAđộ1

THAđộ2,3

THAcóCĐbắtbuộc

LT, ACEI, ARB, CCB, BB*

P/H 2thuốckhiHATT > 20hoặcHATTr> 10mứcmụctiêu

•Bệnhthậnmạn:ACEi/ARB
P/H 3thuốc
Ưutiên: ACEI/ARB + LT + CCB

•ĐTĐ:ACEi/ARB
•Bệnhmạchvành: BB +ACEi/ARB/CCB

P/H 4thuốc
XemxétBB,Aldos-Anta,nhómkhác

•Suytim:ACEi/ARB + BB, LT,Aldos-Anta
•Độtquị:ACEi/ARB + LT

ThamkhảochuyêngiavềTHA,điềutrịcanthiệp

SƠ ĐỒ PHỐI HỢP THUỐC

•
•

Cácthuốccócơchếtácdụngkhácnhau

•

GiúpBN dungnạptốthơn,giảmTDP

Đãcóchứngcứvềviệcp/hthuốcmanglạihiệuq
uảcaohơnđơntrịtừngthuốc

PHÌ ĐẠI THẤT TRÁI ?

•

Phì đại tâm thất trái là mở rộng (phì đại) của các mô cơ tạo nên các bức tường của
buồng bơm chính (tâm thất trái).

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tăng huyết áp - Người đăng: thanhkieu0901181227
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tăng huyết áp 9 10 967