Ktl-icon-tai-lieu

Tế bào gốc

Được đăng lên bởi Kanguru Con
Số trang: 166 trang   |   Lượt xem: 748 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình

TẾ BÀO HỌC

2006

LỜI NÓI ĐẦU
Từ khi học thuyết tế bào ra đời (1838 - 1839), sinh học đã chuyển sang một giai
đoạn mới. Tế bào học đã trở thành môn khoa học cơ sở cho các ngành sinh học khác.
Những thành tựu về tế bào học đã góp phần đẩy mạnh sự phát triển các ngành sinh học.
Là môn khoa học cơ sở, Tế bào học trở thành môn học bắt buộc trong chương trình
đào tạo ở khoa Sinh các trường Đại học Sư phạm, Đại học Khoa học tự nhiên cũng như
một số trường trong khối Nông - Lâm - Ngư - Y.
Để phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu về tế bào học của cán bộ, sinh viên, chúng tôi
đã tiến hành biên soạn giáo trình Tế bào học này.
Để hoàn thành giáo trình này, chúng tôi đã nhận được sự góp ý quý báu của nhiều
đồng nghiệp, đặc biệt là PGS. TS. Nguyễn Như Hiền - Đại học Quốc gia Hà Nội. Chúng
tôi chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu đó.
Vì còn hạn chế về nguồn tư liệu cũng như trình độ nên giáo trình không tránh khỏi
những sai sót. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp để lần tái bản sau giáo
trình được hoàn thiện hơn.

CÁC TÁC GIẢ

Mở đầu
1. Đối tượng và nhiệm vụ của môn Tế bào học
Tế bào học là một môn khoa học nghiên cứu tế bào. Tế bào là đơn vị tổ chức cơ sở
của vật chất sống về hình thái, sinh lí sinh hóa và di truyền.
Tế bào tồn tại ở tất cả các mức độ của tổ chức sống ở cơ thể vi sinh vật, thực vật và
động vật. Vì vậy, vi sinh vật, động vật và thực vật đều là đối tượng nghiên cứu của tế bào
học.
Cấu trúc của siêu vi khuẩn (virus) không có những đặc điểm chung với cấu trúc tế
bào, chúng thiếu hệ thống enzyme nên thiếu sự trao đổi chất riêng của mình, do đó siêu vi
khuẩn không thuộc phạm vi và đối tượng nghiên cứu của tế bào học.
Các cơ thể vi sinh vật có thể xem là các cơ thể có tổ chức ở mức độ tế bào mà nhân
của chúng ở hệ phân tán. Chúng là đối tượng nghiên cứu của tế bào học.
Các cơ thể đơn bào như nguyên sinh động vật là những cơ thể có cấu trúc chỉ gồm
một tế bào. Mặc dầu cơ thể đơn bào có tính đa dạng, nhưng chúng vẫn giữ cấu trúc chung
của tế bào. Như vậy, cơ thể đơn bào vừa là tế bào vừa là cơ thể toàn vẹn.
Trong cơ thể đa bào có nhiều loại tế bào phân hoá khác nhau trên cơ sở phân hóa
chức năng. Ví dụ: tế bào bạch cầu vẫn giữ nguyên tính chất nguyên thuỷ, trái lại với
những tế bào phân hoá cao như tế bào thần kinh. Tuy được phân hóa cao, nhưng tế bào
trong cơ thể đa bào vẫn giữ được những nét đặc trưng của một tế bào riêng rẽ. Như vậy,
tế bào của cơ thể đa bào không chỉ là một thành phần của cơ thể toàn vẹn mà còn là một
đơn ...
Giáo trình
T BÀO HC
2006
Tế bào gốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tế bào gốc - Người đăng: Kanguru Con
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
166 Vietnamese
Tế bào gốc 9 10 701