Ktl-icon-tai-lieu

Thái Cực Quyền

Được đăng lên bởi duongthang
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 2874 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỤC LỤC
Lời giới thiệu................................................................................................ 4
PHẦN THỨ NHẤT ..................................................................................... 6
I. TÍNH ƯU VIỆT VỀ HOẠT ĐỘNG TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE
CỦA THÁI CỰC QUYỀN ........................................................................ 6
1. Rèn luyện hệ thần kinh : ................................................................. 6
2. Hỗ trợ hoạt động của hệ thống tuần ho àn, khí quản, huyết quản và
các hệ mạch : ......................................................................................... 6
3. Tăng cường sự dẻo dai của cơ bắp, rèn luyện các khớp xương toàn
cơ thể :................................................................................................... 6
4. Hít thở từ từ, “Khí tồn đan điền”: ................................................... 7
II. NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý KHI TẬP THÁI CỰC QUYỀN ........... 7
PHẦN THỨ HAI ......................................................................................... 9
I. NHỮNG YẾU LĨNH CƠ BẢN TRONG LUYỆN THÁI CỰC
QUYỀN..................................................................................................... 9
II. PHƯƠNG PHÁP LUYỆN VẬN ĐỘNG THỞ BỤNG SÂU ............. 13
III. NHỮNG YÊU CẦU CỦA THÁI CỰC QUYỀN ĐỐI VỚI T Ư THẾ
CỦA CÁC BỘ PHẬN CƠ THỂ............................................................... 18
1. Bộ phận đầu ................................................................................. 19
a- Đầu .......................................................................................... 19
b- Đỉnh ......................................................................................... 19
c- Gáy .......................................................................................... 20
2. Chi trên ........................................................................................ 21
a- Vai ........................................................................................... 21
b- Khuỷu tay................................................................................. 22
c- Cổ tay....................................................................................... 22
d- Tay :......................................................................................... 22
e- Nắm tay :.................................................................................. 24
f- Câu ..........................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thái Cực Quyền - Người đăng: duongthang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Thái Cực Quyền 9 10 776