Ktl-icon-tai-lieu

thảo dược

Được đăng lên bởi bomx
Số trang: 232 trang   |   Lượt xem: 7468 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ng h p:khampha8888@yahoo.com

cl c
1.
K t
2.
i B Tr ng
3.
i Xà Lách
4. Cây cacao

5. Cây X
ng R ng
6.
Cú
7.
M c
8.
C i Tr ng
9.
u R ng
10.
u Tây
11. u
12. Gai Ch ng
13. Hành H
ng
14. Hành T m
15.
16. Hoa Dành Dành
17. Hoa ào
18. Hoa Hiên(Kim Châm)
19. Hoa Hoè
20. Hoa Lan - Hu
21. Hoa Magnolia
22. Hoa Mai
23. Hoa M u
n

24. Hoa Mimosa
25. Hoa Sen
26. Hoa S
27. Hoa Violet
28. Mãng C u Xiêm
29.
ng C t
30.
Lông
31. Ngãi Hoa Vàng
32. Ngò Gai
33. i
34. Ri ng
35. Roi (M n)
36.
u Riêng
37. Sim
38. Su Hào
39. Su Su
40. Táo
41. Táo T u
42.
i Tây
43. Wasabi

K t
.. cây thu c ng a
c SARS ?
::: DS Tr n Vi t H ng :::
Trong khi Trung Hoa, ài loan và Canada ang ph i v t v
i phó v i b nh
SARS, Vi t Nam là n c
u tiên
c WHO công nh n là ã ng n ch n
c
lan truy n c a SARS.. và có nh ng tin
n.. là do xông h i B k t t i
nh ng b nh vi n.. và nh ng n i công c ng ông ng i lui t i (?). B k t ã
c dùng trong dân gian
g i
u giúp m t tóc, h i b k t dùng
xông
trong nh ng ám tang, giúp tr kh nh ng mùi v ng
ng..
k t, Gleditschia officinalis, thu c gia ình th c v t Cesalpi naceae ( hay
Leguminosae),
c dùng trong ông d c d i tên T o giác ( Tsaochia=Zao-Jia). Anh ng g i là Chinese honey locust fruit, soap bean..
c tính th c v t :
k t thu c lo i cây thân m c,cao 5-10m, thân có gai to và c ng chia
nhánh. Lá m c so le, kép lông chim, hình tr ng
thuôn dài , c 25mm x 15mm, mép lá có r ng c a
nh . Hoa m c thành chùm nách lá hay ng n,

màu tr ng. Qu c ng, khi chín màu en dài 1012cm , r ng 1-2 cm h i cong, hay th ng : trong
qu có 10-12 h t màu nâu c 7mm; quanh h t là
t ch t b t màu vàng nh t. B k t ra hoa vào
tháng 5-7, và ra qu vào tháng 10-12. B k t có
ngu n g c t khu v c gi a Nam Trung Hoa và
c Vi t Nam,
c tr ng h u nh kh p Vi t Nam
( Riêng
o Cát Bà có
n 40 ngàn cây,cung c p
40 t n b k t m i n m) B k t c ng
c tr ng
i Thái Lan, n
. Qu
c thu hái vào nh ng
tháng 10-11 lúc ang màu xanh hay vàng nh t,
ph i khô
lâu ,
i sang màu en bóng. Riêng
gai b k t (c ng là m t v thu c) có th thu hái quanh n m , nh ng t t nh t
là t tháng 9 qua
n tháng 3 n m sau( mùa ông-xuân), c ng
c ph i
khô..
Thành ph n hóa h c :
Qu ch a :
10% h n h p Saponin lo i triterpenic trong ó g m Gleditsia saponin B->G ,
Australosid, Gledinin. , Gledigenin.
Các h p ch t Flavonoids nh Luteolin, Saponaretin,Vitextin Homo-orientin,
Orientin.
Men Peroxidase
ng h u c nh Galactose, Glucose, Arabinose..
Các acid béo : Palmitic acid, Stearic acid, Oleic acid Linolic acid, Linoleic acid.
Các sterols nh Stigmasterol, Sitosterol
Cerylacohol ; tanni...
ng hp:khampha8888@yahoo.com
c lc
1.  Kt
2. i B Trng
3. i Xà Lách
4. Cây cacao
5. Cây Xng Rng
6. 
7.  Mc
8.  Ci Trng
9. u Rng
10. u Tây
11. u 
12. Gai Chng
13. Hành Hng
14. Hành Tm
15. 
16. Hoa Dành Dành
17. Hoa ào
18. Hoa Hiên(Kim Châm)
19. Hoa Hoè
20. Hoa Lan - Hu
21. Hoa Magnolia
22. Hoa Mai
23. Hoa Mu n
thảo dược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thảo dược - Người đăng: bomx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
232 Vietnamese
thảo dược 9 10 49