Ktl-icon-tai-lieu

THể Dục CS

Được đăng lên bởi lam-vu-quoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2376 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề cương môn học Thể dục (chuyên sâu)
1. Số đơn vị học trình: 27 ĐVHT (405 giờ)
2. Trình độ: Cho sinh viên chuyên ngành (Trong 06 học kỳ từ năm thứ nhất trở đi).
3. Phân bổ thời gian:
- Lên lớp thực hành: 204 giờ .
- Phương pháp: 48 giờ.
- Lên lớp lý thuyết: 60 giờ.
- Bài tập tự học: 93 giờ.
4. Điều kiện tiên quyết: Không.
5. Mục tiêu của môn học :
Thể dục là một môn học cơ bản trong các môn chuyên ngành của chương trình đào tạo hệ cao đẳng
trường Cao đẳng TDTT. Môn học thể dục trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về lý luận,
phương pháp sư phạm, khả năng thực hiện và sử dụng tối ưu các bài tập thể chất, các kỹ năng kỹ
xảo cơ bản về thể dục, các vận động cần thiết trong cuộc sống, để vận dụng trong công tác giảng dạy
ở các trường phổ thông, các trường cao đẳng, đại học không chuyên ngành TDTT. Ngoài ra môn học
Thể dục còn góp phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác phong... tạo điều kiện
thuận lợi cho việc tập luyện trong các môn thể thao khác.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
+ Về lý thuyết: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về thể dục phát triển chung, thuật ngữ chuyên
môn thể dục, thuật ngữ vẽ hình thể dục, thể dục nghệ thuật, thể dục với các đối tượng, thể dục nhịp
điệu, thể dục thể hình, thể dục trong lao động, thể dục nghề nghiệp, thể dục nghề nghiệp, thể dục bổ
trợ các môn thể thao, thể dục chữa bệnh, thể dục đồng diễn, nguyên lý kỹ thuật động tác, nghiên cứu
khoa học, lập kế hoạch, xây dựng chương trình môn học, những nguyên tắc, phương pháp giảng dạy
các loại hình thể dục cho các đối tượng tập luyện.
+ Về thực hành: Trang bị cho sinh viên các tư thế cơ bản trong thể dục: Đội hình đội ngũ, bài tập
phát triển chung, bài tập thực dụng bài tập với dây nhảy và các dụng cụ nhẹ, thể dục nghệ thuật, thể
dục trong lao động, thể dục chữa bệnh, đồng diễn thể dục, các kỹ thuật cơ bản và nâng cao trên các
dụng cụ Nam và Nữ
.
+ Về phương pháp: Trang bị những phương pháp biên soạn, phương pháp giảng dạy, tổ chức tập
luyện các bài tập thể dục cơ bản, thể dục phát triển chung, thể dục thi đấu, thể dục đồng diễn...
Năng lực vận dụng: Sau khi hoàn thành chương trình môn học, sinh viên có được những kỹ năng vận
động cơ bản của thể dục và nâng cao của thể dục thi đấu, biết tổ chức giảng dạy, có năng lực tổ chức
và hướng dẫn tập luyện các nội dung của thể dục cho các đối tượng trong trường học các cấp và cơ
sở nâng cao sức khoẻ cho người tập.
7. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp: Yêu cầu phải có mặt ít nhất 80% thời gian lên lớp.
-...
Đề cương môn học Thể dục (chuyên sâu)
1. Số đơn vị học trình: 27 ĐVHT (405 giờ)
2. Trình độ: Cho sinh viên chuyên ngành (Trong 06 học kỳ từ năm thứ nhất trở đi).
3. Phân bổ thời gian:
- Lên lớp thực hành: 204 giờ .
- Phương pháp: 48 giờ.
- Lên lớp lý thuyết: 60 giờ.
- Bài tập tự học: 93 giờ.
4. Điều kiện tiên quyết: Không.
5. Mục tiêu của môn học :
Thể dục một môn học bản trong các môn chuyên ngành của chương trình đào tạo hệ cao đẳng
trường Cao đẳng TDTT. Môn học thể dục trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về lý luận,
phương pháp phạm, kh năng thực hiện sử dụng tối ưu các bài tập thể chất, các kỹ năng kỹ
xảo cơ bản về thể dục, các vận động cần thiết trong cuộc sống, để vận dụng trong công tác giảng dạy
ở các trường phổ thông, các trường cao đẳng, đại học không chuyên ngành TDTT. Ngoài ra môn học
Thể dục còn góp phần giáo dục, rèn luyện các phẩm chất đạo đức, ý chí, tác phong... tạo điều kiện
thuận lợi cho việc tập luyện trong các môn thể thao khác.
6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
+ Về lý thuyết: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về thể dục phát triển chung, thuật ngữ chuyên
môn thể dục, thuật ngữ vẽ hình thể dục, thể dục nghệ thuật, thể dục với các đối tượng, thể dục nhịp
điệu, thể dục thể hình, thể dục trong lao động, thể dục nghề nghiệp, thể dục nghề nghiệp, thể dục bổ
trợ các môn thể thao, thể dục chữa bệnh, thể dục đồng diễn, nguyên lý kỹ thuật động tác, nghiên cứu
khoa học, lập kế hoạch, xây dựng chương trình môn học, những nguyên tắc, phương pháp giảng dạy
các loại hình thể dục cho các đối tượng tập luyện.
+ Về thực hành: Trang bị cho sinh viên các thế bản trong thể dục: Đội hình đội ngũ, bài tập
phát triển chung, bài tập thực dụng bài tập với dây nhảy các dụng cụ nhẹ, thể dục nghệ thuật, thể
dục trong lao động, thể dục chữa bệnh, đồng diễn thể dục, các kỹ thuật bản nâng cao trên các
dụng cụ Nam và Nữ .
+ Về phương pháp: Trang bị những phương pháp biên soạn, phương pháp giảng dạy, tổ chức tập
luyện các bài tập thể dục cơ bản, thể dục phát triển chung, thể dục thi đấu, thể dục đồng diễn...
Năng lực vận dụng: Sau khi hoàn thành chương trình môn học, sinh viên có được những kỹ năng vận
động cơ bản của thể dục và nâng cao của thể dục thi đấu, biết tổ chức giảng dạy, có năng lực tổ chức
hướng dẫn tập luyện các nội dung của thể dục choc đối tượng trong trường học các cấp
sở nâng cao sức khoẻ cho người tập.
7. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp: Yêu cầu phải có mặt ít nhất 80% thời gian lên lớp.
- Bài tập: Có.
- Dụng cụ học tập: Nhà tập thể dục và một số dụng cụ bổ trợ khác.
- Khác: Tìm hiểu các tài liệu tham khảo về chuyên môn.
8. Tài liệu học tập:
8.1. Phan Thị Dịch, Trần Thị Minh Hải, Đặng Quốc Nam; Giảng viên. Nguyễn Trọng Anh, Ngô Thanh
Hồng, Võ Văn Vũ (2003) Giáo trình Thể dục quyển 1,2,3. Nhà xuất bản Đà Nẵng.
8.2. Chủ biên: Nguyễn Xuân Sinh (1994) Sách giáo khoa Thể dục. Nhà xuất bản TDTT.
8.3. Các tài liệu chuyên môn liên quan đến môn học.
9. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: Dự lớp. Thảo luận. Bản thu hoạch.Thi giữa kỳ. Thi cuối kỳ.
10. Nội dung chi tiết môn học:
BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
HỌC
KỲ
ĐVHT
THỜI
GIAN
NỘI DUNG/ THỜI GIAN
LT TH PP
BÀI TẬP, TỰ HỌC
KHHT HD ÔN TẬP
K.TRA
LT TH
THể Dục CS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THể Dục CS - Người đăng: lam-vu-quoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
THể Dục CS 9 10 432