Ktl-icon-tai-lieu

Thực phẩm biến đổi gen

Được đăng lên bởi HongVan Vu
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 783 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐềTài:“Thựcphẩmbiếnđổigen”
GVHD:LâmXuânThanh.
SVTH:
NguyễnThịMây.
NguyễnThịQuỳnhMai.
PhạmThịHoa.
NguyễnThịYến– 20123740

NộiDung :

I.TổngquanvềGMF.
II.Mứcđộantoànvàcácquanđiểmv
ềGMF.
III.ỨngdụngGMOtrongcôngnghệt
hựcphẩm
IV.Kếtluận

I.Tổngquanvềthựcphẩmbiếnđổigen.
1.LịchsửpháttriểncủaGMO.

Lịchsửcôngnghệgen
ởthựcvàđộngvậtđãpháttriểnvàonhữngnămgầnđây,trongmộtsốlĩnhvực.

•
•
•
•
•

Năm1970,
vikhuẩnđấtAgrobacteriumtumefaciensđượcsửdụnglàmphươngtiệnvậnchuyểnAD
N.
Năm1980,lầnđầutiênADNngoạilai(transposonTn7)đượcchuyểnvàothựcvậtnhờA.t
umefaciens,tuynhiênplasmidvẫnchưađượcthayđổi.
Năm1984,biếnnạpbằngtếbàotrầnởngôđượcthựchiện
Năm1985,lầnđầutiêncâybiếnđổigenđượcmôtảcótínhkhángthuốcdiệtcỏ,
1nămsaungườitađãthànhcôngtạorathựcphẩmkhángviut
Năm1987,phươngphápbiếnhạtphisinhhọcđượcsửdụng.

•
•
•
•
•
•

Năm1989,ngườitacòntạonêncácsảnphẩmtheomongmuốn,mởraviệcsảnxuấtvacci
nevàkhảnăngchốngbệnhởthựcvật.
Năm1990,tạoracâybiếnđổigenbấtdụcđực,khôngcókhảnăngtạohạtphấn.
Năm1991,thànhphầncacbohydratecủathựcvậtđượcbiếnđổivànăm1992làaxitbéo.
Năm1994,càchuaFlavrSavrlàcâytrồngđầutiênđượcbiếnđổigenvàđưarathịtrường.
Năm1998,thìđãđưara48câytrồngcósảnphẩmđượcđưarathịtrường
Năm1999,câylúabiếnđổigenđượcđưaravới7 geneđượcbiếnnạp

GMF???

2.KháiNiệmvềGMOvàGMF

•
•

Sinhvậtbiếnđổigen(GMOGenetically
Modified
Organism):Cácsinhvậtcógenbịbiếnđổi(thayđổinhântạocấutrúcbộgen
DNA)hoặctiếpnhậnnhữnggenmới(cácđoạnDNA)từcácsinhvậtkhácnhờtácđộngcủaconngười.
Thựcphẩmbiếnđổigen(GMF-Genetically
Modified
Food):thựcphẩmcónguồngốcmộtphầnhoặctoànbộtừsinhvậtbiếnđổigen haythựcvậtcógenbịbiếnđổi.

Mộtsốsảnphẩmbiếnđổigentiêubiểu

3.SựPháttriểncủaGMF
a.Trênthếgiới
Diệntíchcâytrồngbiếnđổigentăng94lầntừ1,7triệuhanăm1996lên175,3triệuhanăm2003.Có27quốcgiađưavàocanhtác,
19nướcđangpháttriển(50%diệntích).

Khuvực

DiệnTích(triệuha)

NamMỹ

Trồng70triệuha (chiếm41%)

ChâuÁ

Trồng20triệuha (chiếm11%)

ChâuPhi

Trồng3triệuha (2% )

Philipin:nướcduynhấttạichâuÁtrồngcâybiếnđổigenlàmthứcănchođộngvật.
Chophéptrồng5loạingôbiếnđổigenkhángsâu,chịuthuốctrừcỏ.
Brazil(2012):đãphêchuẩnthươngmạihóađậutươngCNSHvừachịuthuốcdiệtcỏvừakhángcôntrùngg
âyhại.
TrungQuốc:đãcó7triệunôngdântrồngbôngCNSHvớiquymônhỏ.Năm2012pháttriểnngôchuyểngen
giàuenzimphytase.

b.TạiViệtNam

 ỞViệtNam

GMOđangnghiêncứuởphòngthínghiệm,thửnghiệmvớiquymônhỏ,chưađượcđưarasảnxuấtđạit
rà.

 TạiViệtNamcócácnghiêncứuchuyểngenkhángthuốcdiệtcỏ,khángbệnhkhôvằnvàogiốnglúaDT10
•
•
•
•
•

, DT13; genkhángbệnhbạclávàogiốnglúaVL902; genkhángsâutơvàocảibắpCB26; gen
Btđượcchuyể...
Thựcphẩmbiếnđổigen




 !
"#$%&'(&)*+'
Thực phẩm biến đổi gen - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực phẩm biến đổi gen - Người đăng: HongVan Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Thực phẩm biến đổi gen 9 10 962