Ktl-icon-tai-lieu

Thực Phẩm Chức Năng

Được đăng lên bởi Bùi Hoàng Phuc
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1525 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Thực Phẩm Chức Năng
GVHD: PGS.TS Đống Thị Anh Đào

Tìm Hiểu Một Số Sản Phẩm
Có Bổ Sung FOS
GVHD: PGS.TS.Đống Thị Anh Đào
Nhóm SV Thực Hiện:
Nguyễn Đình Huy

1153010295

Nguyễn Lê Phương Khánh

1153010351

Phạm Thị Nguyệt

1153010554

Bùi Hoàng Phúc

1153010634
1153010651

Trương Thị Phụng
Phạm Minh Tuấn

1153010952
Trường Đại học Mở TP.HCM
Khoa Công Nghệ Sinh Học

Thực Phẩm Chức Năng

Tìm Hiểu Một Số Sản Phẩm Có Bổ Sung FOS

Page 1

Thực Phẩm Chức Năng
GVHD: PGS.TS Đống Thị Anh Đào

Mục Lục
1

GIỚI THIỆU FOS.........................................................................................4
1.1 Khái Niệm...............................................................................................4
1.2 Công Thức Cấu Tạo................................................................................4
1.3 Tính Chất.................................................................................................6
1.4 Đặc Tính Sinh Học..................................................................................6
1.4.1 Ảnh Hưởng Của FOS Đến Sự Chuyển Hóa Carbonhydrate...........6
1.4.2 Ảnh Hưởng Của FOS Tới Hệ Vi Sinh Vật Đường Ruột.................7
1.4.3 Ảnh Hưởng Của FOS Tới Bệnh Sâu Răng......................................7
1.4.4 Vai Trò Thúc Đẩy Quá Trình Hấp Thụ Calcium.............................7
2 MỘT SỐ SẢN PHẨM CÓ BỔ SUNG FOS.................................................9
2.1 Rau Má FOS............................................................................................9
2.1.1 Nguyên Liệu...................................................................................10
2.1.2 Quy Trình Sản Xuất.......................................................................10
2.1.3 Thành Phần.....................................................................................11
2.1.4 Công Dụng......................................................................................11
2.1.5 Cách Sử Dụng- Đối Tượng Sử Dụng.............................................11
2.2 Sữa Có Bỗ Sung FOS (Physiolac)........................................................12
2.2.1 Nguyên Liệu...................................................................................12
2.2.2 Quy Trình Sản Xuất.......................................................................13
2.2.3 Thành Phần- Công Dụng................................................................13
2.2.4 Cách Sử Dụng.............................................................................
Thực Phẩm Chức Năng
GVHD: PGS.TS Đống Thị Anh Đào
Tìm Hiu Mt S Sản Phm
Bổ Sung FOS
GVHD: PGS.TS.Đng Th Anh Đào
Nhóm SV Thực Hiện:
Nguyễn Đình Huy 1153010295
Nguyễn Lê Phương Khánh 1153010351
Phạm Thị Nguyệt 1153010554
Bùi Hoàng Phúc
Trương Thị Phụng
1153010634
1153010651
Phạm Minh Tuấn 1153010952
Tìm Hiểu Một Số Sản Phẩm Có Bổ Sung FOS Page 1
Trường Đại học Mở TP.HCM
Khoa Công Nghệ Sinh Học
Thực Phẩm Chức Năng
Thực Phẩm Chức Năng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực Phẩm Chức Năng - Người đăng: Bùi Hoàng Phuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Thực Phẩm Chức Năng 9 10 576