Ktl-icon-tai-lieu

Thực tập VSV Duoc

Được đăng lên bởi Hạ Phong
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 5263 lần   |   Lượt tải: 7 lần
TÀI LIỆU THỰC TẬP VI SINH
--------------------PHẦN TÓM TẮT LÝ THUYẾT-THỰC HÀNH
KHÁNG SINH ĐỒ
1. Kháng sinh đồ: là thử nghiệm độ nhạy của KS trong phòng thí nghiệm
- E-test
- Kirby-Bauer
- Pha loãng trong ống nghiệm
2.Nguyên tắc của phương pháp Kirby-Bauer: tẩm KS vào đĩa giấy với nồng độ thích hợp sẽ
khuếch tán ra mặt thạch chung quanh, ngăn cản sự phát triển của VK.
3. Phương pháp Kirby-Bauer:
- Ưu:
+ Phương pháp này dễ làm
+ Ứng dụng trong VS lâm sàng
+ Cùng 1 lúc phát hiện được nhiều loại KS
- Nhược:
+ Chỉ định tính
4. Đặc điểm đĩa KS (giấy):
- Đường kính 6mm
- Được bảo quản trong các ống chứa chất bảo quản (hút ẩm) ở t ≤ -40C
- Khi chuẩn bị dùng thì để ở t = 2-80C
5. Môi trường làm KS đồ (Kirby-Bauer): MHA (Muller Hinton Agar)
6. Kích thước mầm cấy (Kirby-Bauer): 108 CFU/ml
7. Độ đục chuẩn: 0.5 Mc Faland (McF) (hoặc so độ đục với dd BaSO4.2H2O)
8. Thời gian ủ khi làm KS đồ: 18-24h/370C
9. Nhìn đĩa KS đọc kết quả:
- Có vòng vô khuẩn : VK nhạy với KS, đo đường kính và dựa vào bảng
+ Nhạy
+ Trung gian
+ Kháng
- Không có vòng vô khuẩn: VK kháng KS.
10. Tên phương pháp khuếch tán trên đĩa thạch: Kirby-Bauer
11. Lưu ý khi đọc KS đồ theo phương pháp Kirby-Bauer:
- VK mọc sát đĩa giấy, không có vòng vô khuẩn: kháng
- Nếu có 2 vòng vô khuẩn: đọc theo vòng trong (trừ trường hợp sd KS Sulfonamid và VK
cấy là Proteus)
- Có vòng vô khuẩn: đo đường kính so với bảng NCCLS và kết luận.
* Lưu ý vòng vô khuẩn:
- Vòng vô khuẩn trong vắt: ???
- Vòng vô khuẩn đục: đề kháng rồi ???
12. Phương pháp pha loãng liên tiếp:
- Ưu: Định lượng (MIC)
- Nhược: tốn công, tốn thời gian, chỉ làm được 1 loại KS.
13. Môi trường thực hiện KS đồ theo phương pháp pha loãng liên tiếp: NB (Nutrient Broth: môi
trường dinh dưỡng lỏng).
14. Điều kiện đọc KQ KS đồ theo phương pháp pha loãng liên tiếp:
- Ống 1 phải trong
- Ống 10 phải đục
- Độ trong giảm dần từ ống 1 → 10
- Độ đục tăng dần từ ống 1 → 10
15. KS đồ theo phương pháp E-test:

- Ưu: định tính và định lượng
- Nhược: đắt tiền.
VI KHUẨN ĐƯỜNG RUỘT
- Có 3 môi trường phân lập: MC (Mac Conkey), SS (Shigella, Salmonella), EMB (Eosin
Methylen Blue)
1. Lý thuyết: tính chất trực khuẩn đường ruột:
- Gr(-), hiếu khí/kị khí tùy nghi
- Đa số di động (1 số không di động như Shigella, Klebsiella)
- Glu(+) (Gas(±))
- Khử Nitrate → Nitrite
- Oxidase (-)
- Lac(±)
2. Thực hành:
* Cho đĩa petri chứa môi trường phân lập:
- MC (Mac Conkey): hồng
+ TT: + Mấy loại khúm vi khuẩn?
+ Lac(+): hồng cánh sen
+ Lac(-): trắng trong/đục, vàng
+ LT: + Chất chỉ thị: đỏ tr...
TÀI LIỆU THỰC TẬP VI SINH
---------------------
PHẦN TÓM TẮT LÝ THUYẾT-THỰC HÀNH
KHÁNG SINH ĐỒ
1. Kháng sinh đồ: là thử nghiệm độ nhạy của KS trong phòng thí nghiệm
- E-test
- Kirby-Bauer
- Pha loãng trong ống nghiệm
2.Nguyên tắc của phương pháp Kirby-Bauer: tẩm KS vào đĩa giấy với nồng độ thích hợp sẽ
khuếch tán ra mặt thạch chung quanh, ngăn cản sự phát triển của VK.
3. Phương pháp Kirby-Bauer:
- Ưu:
+ Phương pháp này dễ làm
+ Ứng dụng trong VS lâm sàng
+ Cùng 1 lúc phát hiện được nhiều loại KS
- Nhược:
+ Chỉ định tính
4. Đặc điểm đĩa KS (giấy):
- Đường kính 6mm
- Được bảo quản trong các ống chứa chất bảo quản (hút ẩm) ở t ≤ -4
0
C
- Khi chuẩn bị dùng thì để ở t = 2-8
0
C
5. Môi trường làm KS đồ (Kirby-Bauer): MHA (Muller Hinton Agar)
6. Kích thước mầm cấy (Kirby-Bauer): 10
8
CFU/ml
7. Độ đục chuẩn: 0.5 Mc Faland (McF) (hoặc so độ đục với dd BaSO
4
.2H
2
O)
8. Thời gian ủ khi làm KS đồ: 18-24
h
/37
0
C
9. Nhìn đĩa KS đọc kết quả:
- Có vòng vô khuẩn : VK nhạy với KS, đo đường kính và dựa vào bảng
+ Nhạy
+ Trung gian
+ Kháng
- Không có vòng vô khuẩn: VK kháng KS.
10. Tên phương pháp khuếch tán trên đĩa thạch: Kirby-Bauer
11. Lưu ý khi đọc KS đồ theo phương pháp Kirby-Bauer:
- VK mọc sát đĩa giấy, không có vòng vô khuẩn: kháng
- Nếu có 2 vòng vô khuẩn: đọc theo vòng trong (trừ trường hợp sd KS Sulfonamid và VK
cấy là Proteus)
- Có vòng vô khuẩn: đo đường kính so với bảng NCCLS và kết luận.
* Lưu ý vòng vô khuẩn:
- Vòng vô khuẩn trong vắt: ???
- Vòng vô khuẩn đục: đề kháng rồi ???
12. Phương pháp pha loãng liên tiếp:
- Ưu: Định lượng (MIC)
- Nhược: tốn công, tốn thời gian, chỉ làm được 1 loại KS.
13. Môi trường thực hiện KS đồ theo phương pháp pha loãng liên tiếp: NB (Nutrient Broth: môi
trường dinh dưỡng lỏng).
14. Điều kiện đọc KQ KS đồ theo phương pháp pha loãng liên tiếp:
- Ống 1 phải trong
- Ống 10 phải đục
- Độ trong giảm dần từ ống 1 → 10
- Độ đục tăng dần từ ống 1 → 10
15. KS đồ theo phương pháp E-test:
Thực tập VSV Duoc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực tập VSV Duoc - Người đăng: Hạ Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Thực tập VSV Duoc 9 10 95