Ktl-icon-tai-lieu

Thuốc điều trị Gout Hóa dược

Được đăng lên bởi Ngan Thao
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 575 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH GOUT

PhanThịNhưQuỳnh, MSc.
BộmônHóaDược,KhoaDược
ĐạihọcYDượcHuế

ĐẠI CƯƠNG

BệnhGout
 Bệnhrốiloạnchuyểnhóa
 Đặcđiểm:

◦ Tăngacid urichuyết
◦ Cáccơnviêmkhớptáiphátdolắngđọngtinhthểnatriurat
 Acid uric:

◦ Sảnphẩmchuyểnhóacuốicùngcủapurin(từthựcphẩmhoặcnộisinh)
◦ Íttantrongnước,đàothảiquathận

Sựhìnhthànhacid urictừcácbasepurin

Cácnguồnbasepurin

PhânloạiGout
 Nguyênphát:

◦ Rốiloạnchuyểnhóapurin
◦ Rốiloạnđàothảiacid uric
 Thứphát:

◦ Bệnhkhác
◦ Quátrìnhsửdụngthuốcgâyra

Các giai đoạn lâmsàngbệnhGout
 Tăngacid urichuyếtkhôngtriệuchứng:

◦ Mứcacid urichuyết>7-8 mg/dl
 Viêmkhớpdo goutcấp:

◦ Cáccơnđaudữdộiở 1khớpđơnđộc
 Bệnhgoutgiữacáccơn
 Viêmkhớpdo goutmạn

◦ Viêmnhiềukhớp,biếndạngkhớp,teocơvàcứngkhớp,…

Cơchếgâyviêmkhớpdo gout
Tinhthểacid
uricbịthựcbàobởitếbàomànghoạtdịc
h

Phóngthíchcácchấttrunggiangâyvi
êm

Cácbạchcầuđanhânvàđơnnhânđếnổkh
ớpvàtiêuhóatinhthểurat

Phóngthíchnhiềuchấttrunggia
ngâyviêm

Quátrìnhviêmnặnghơn

CơchếtácđộngcủathuốcđiềutrịGout
 Ứcchếtổnghợpacid uric: allopurinol
 Tăngbàixuấtacid uric quanướctiểu:probenecid,sulfinpyrazon
 Ứcchếsựdichuyểnbạchcầuvàokhớp:colchicin
 Khángviêmvàgiảmđau: NSAIDs

MộtsốthuốcđiềutrịbệnhGout

Allopurinol
 Cơchếtácdụng

◦ Ứcchếtổnghợpacid uric doứcchếenzymexanthinoxidase

Allopurinol

Alloxanthin(oxypurinol)phongbếsựhìnhthà
nhacid uric
dosựứcchếkhôngcạnhtranhenzymexanthi
noxidase

Allopurinolphongbếtácdụngcủaenzym
exanthinoxydasebởisựcạnhtranhcơchấ
t

Hypoxanthin,sảnphẩmchuyểnhó
acủaadenin

Xanthin

Acid uric

Allopurinol
 Chỉđịnh:

◦ Tăngacid urichuyếtnguyênphátvàthứphát
◦ Tăngacid urichuyếtdodùngthuốc
◦ Lượngacid uricniêụ24h >1,1g
 Lưuýkhisửdụng:

◦ Mụcđíchđiềutrị:giảmacid urichuyết< 6mg/dl
◦ Tránhđiềutrịkhởiđầucơnviêmkhớpcấpdo gout
◦ Dùngthuốcsaubữaăn

Allopurinol
 Liềudùng:

◦ 100 mg/ngày,tănglên300 mg/ngàytrong3tuần
◦ Nặng: 400-600 mg/ngày
 Tácdụngphụ:

◦ Quámẫn
◦ Rốiloạntiêuhóa
◦ Rốiloạnvềmáu
◦ Thầnkinh:đauđầu,chóngmặt,khóngủ

Probenecid

 Cơchếtácdụng:

◦ ↑đàothảiacid uric → ↓lượngurattrongcơthể→ tancáctinhthểuratlắngđọng
Tăngđàothảiacid
uriclàmgiảmlượnglưutrữurattrongcơthể,tuynhiênnồngđộhuyếttươngcóthểkhônggiảmđángkể.

Probenecid

Probenecidức chếhệvậnchuyển
urat(URAT)trong màng đỉnh của ống lượn
gần,làmgiảmsựtáihấpthuacid
uric,dẫnđếntăngbài tiếtacid uric
quanướctiểu→cólợi ở những bệnh nhân bị
bệnhgout.

Probenecid
 Tươngtácthuốc:

◦ Ảnhhưởngsựtáihấpthucácthuốccótínhacidyếu
◦ Canthiệpvàosựbàitiếtquathậncủamethotrexat, KS penicillinvàcácKS beta-l...
THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH GOUT
PhanThịNhưQuỳnh, MSc.
BộmônHóaDược,KhoaDược
ĐạihọcYDượcHuế
Thuốc điều trị Gout Hóa dược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuốc điều trị Gout Hóa dược - Người đăng: Ngan Thao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Thuốc điều trị Gout Hóa dược 9 10 303