Ktl-icon-tai-lieu

Thuốc điều trị tăng huyết áp

Được đăng lên bởi Anh_ngox
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 744 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài 13

THUỐC ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP
MỤC TIÊU HỌC TẬP
1. Phân loại thuốc điều trị bệnh tăng huyết áp.
2. Trình bày cơ chế, tác dụng, dược động học, tác dụng không mong
muốn, chỉ định và chống chỉ định của 5 nhóm thuốc điều trị tăng huyết áp.
3. Phân tích ưu nhược điểm từng nhóm thuốc.
1. Đại cương
1.1. Cơ chế điều chỉnh huyết áp
1.1.1. Cơ chế hình thành huyết áp
Huyết áp (HA) phụ thuộc vào cung lượng tim (ký hiệu CO - Cardiac
Output) và sức cản ngoại biên (ký hiệu R - peripheral vascular resistance).
 Cung lượng tim phụ thuộc thể tích thất trái và nhịp tim
(CO= thể tích nhát bóp * nhịp tim)
 Sức cản ngoại biên là lực chống lại dòng máu phụ thuộc vào: chiều dài
động mạch, bán kính động mạch và độ quánh máu.
1.1.2. Sinh bệnh học tăng huyết áp
Tăng huyết áp xảy ra khi có sự tăng cung lượng tim, hoặc tăng sức cản
ngoại biên, hoặc cả hai cùng gia tăng
 Cung lượng tim liên quan đến tiền tải và sức co bóp cơ tim do đó nó
liên quan đến thể tích dịch, lượng natri và hoạt động của thụ thể  adrenergic.
 Sức cản ngoại biên phụ thuộc vào sự co mạch hay phì đại cấu trúc
mạch. Hai yếu tố này bị chi phối bởi nhiều cơ chế: hệ giao cảm, hệ reninangiotensin- aldosterone, các peptid vận mạch, di truyền và stress.
1.1.3. Sự điều hòa huyết áp
Trị số huyết áp thay đổi khá nhiều trong ngày trên 1 cá thể: do huyết áp
phụ thuộc nhiều yếu tố như cảm xúc, giờ trong ngày, hoạt động thể lực. Tuy
nhiên nhờ vào cơ chế tự điều hòa của cơ thể giúp huyết áp duy trì trong phạm
vi sinh lý.
Khi cơ chế tự điều hòa không hiệu quả sẽ dẫn đến thay đổi huyết áp bệnh
lý:

 Vai trò hệ thần kinh thông qua áp cảm thụ quan (phản xạ áp suất qua
trung gian hoạt động hệ giao cảm- Baroreflexes) và hoạt động
cathecholamine: xoang cảnh và quai động mạch chủ có áp cảm thụ quan
(Baroreceptor) được kích thích do áp lực bên trong lòng mạch, những xung
độnng này theo dây Cyon và Hering lên hành não, kích thích dây X làm chậm
nhịp giảm huyết áp và ngược lại).
 Vai trò các thể dịch: hệ renin-angiotensin- aldosterone, khi Renin được
tiết ra từ tế bào cận cầu thận sẽ biến agiotensinogen thành angiotensin I, khi
qua phổi, mạch máu dưới tác dụng men chuyển angiotensin I sẽ chuyển thành
angiotensin II.
Angiotensin II có tác dụng co mạch mạnh, đồng thời kích thích vỏ thượng
thận tiết aldosterone gây giữ muối, nước; ngoài ra angiotensin II còn gây phì
đại mạch máu.
Bên cạnh hệ RAA trong tuần hòan, ngày nay người ta còn phát hiện hệ
renin- angiotensinogen tại mô, tác động thông qua cơ chế tự tiết và cận tiết.
 Vai ...
Bài 13
THUỐC ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP
MỤC TIÊU HỌC TẬP
1. Phân loại thuốc điều trị bệnh tăng huyết áp.
2. Trình bày chế, tác dụng, dược động học, tác dụng không mong
muốn, chỉ định và chống chỉ định của 5 nhóm thuốc điều trị tăng huyết áp.
3. Phân tích ưu nhược điểm từng nhóm thuốc.
1. Đại cương
1.1. Cơ chế điều chỉnh huyết áp
1.1.1. Cơ chế hình thành huyết áp
Huyết áp (HA) phụ thuộc vào cung lượng tim (ký hiệu CO - Cardiac
Output) và sức cản ngoại biên (ký hiệu R - peripheral vascular resistance).
Cung lượng tim phụ thuộc thể tích thất trái và nhịp tim
(CO= thể tích nhát bóp * nhịp tim)
Sức cản ngoại biên là lực chống lại dòng máu phụ thuộc vào: chiều dài
động mạch, bán kính động mạch và độ quánh máu.
1.1.2. Sinh bệnh học tăng huyết áp
Tăng huyết áp xảy ra khi sự tăng cung lượng tim, hoặc tăng sức cản
ngoại biên, hoặc cả hai cùng gia tăng
Cung lượng tim liên quan đến tiền tải sức co bóp tim do đó
liên quan đến thể tích dịch, lượng natri và hoạt động của thụ thể adrenergic.
Sức cản ngoại biên ph thuộc vào sự co mạch hay p đại cấu trúc
mạch. Hai yếu tố này bị chi phối bởi nhiều chế: hệ giao cảm, hệ renin-
angiotensin- aldosterone, các peptid vận mạch, di truyền và stress.
1.1.3. Sự điều hòa huyết áp
Trị số huyết áp thay đổi khá nhiều trong ngày trên 1 thể: do huyết áp
phụ thuộc nhiều yếu t như cảm xúc, giờ trong ngày, hoạt động thể lực. Tuy
nhiên nhờ vào chế tự điều hòa của thể giúp huyết áp duy trì trong phạm
vi sinh lý.
Khi chế tự điều hòa không hiệu quả sẽ dẫn đến thay đổi huyết áp bệnh
lý:
Thuốc điều trị tăng huyết áp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuốc điều trị tăng huyết áp - Người đăng: Anh_ngox
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Thuốc điều trị tăng huyết áp 9 10 730