Ktl-icon-tai-lieu

THUỐC GIA TRUYỀN

Được đăng lên bởi hoangphongthien-gmail-com
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 2393 lần   |   Lượt tải: 4 lần
THUỐC GIA TRUYỀN
THUỐC PHẬT TIÊN-ĐƠN THẦN THÁNH DƯỢC
Hòa thượng THÍCH GIÁC NHIÊN
TỔ ĐÌNH MINH ĐĂNG QUANG
PHẬT LỊCH-2551

MỤC LỤC
-Lời Tựa
-Tâm Sự Cùng Độc Giả
-Xin Cho Bậc Cao Minh Trợ Giúp
-Niềm Tin Hỗ Trợ
1-Trị ung thư-Xơ gan,viêm phổi và các loại ban
2-Trị sĩ tẩu mã
3-Trị bệnh đứt gân máu
4-Bệnh ung thư
5-Bệnh ung thư nội tạng
6-Trị đau tức ứ máu độc
7-Trị tức (phương thứ hai)
8-Trị tức (phương thứ ba)
9-Trị dời dắt khăn
10-Trị dời dắt khăn (phương thứ hai)
11-Trị phong thấp tê nhức và cao máu
12-Trị xơ gan nóng
13-Trị bệnh đau tim
14-Bệnh bao tử và sưng nám phổi
15-Trị tiểu đường thuốc ngoại khoa
16-Trị bệnh đàn bà huyết rong
17-Trị bệnh tiểu đường thuốc bắc
18-Trị bệnh tiểu đường thuốc tây
19-Trị bệnh rắn độc cắn
20-Trị chó dại cắn
21-Thuốc trị trái thận không làm việc
22-Trị bị phong đòn gánh
23-Trị đạp đinh có sét
24-Xông bị cảm nước lạnh
25-Xông bị cảm nắng
26-Thuốc trị cảm
27-Thuốc chữa được nhiều bệnh ung thư
28-Bồi dưỡng trị tiểu đường
29-Thuốc cầm máu bị đứt
30-Trị rít cắn sưng khớp
31-Bị con ong chích
32-Trị loại cán có nọc độc
33-Rút các nọc độc thú vật cắn
1

34-Trị đau rát cổ
35-Trị nhậm mắt cấp tính
36-Trị ăn trúng thực ngăn ngực
37-Trị bệnh lòi con trê
38-Trúng thực khó chịu (cách thứ 1)
39-Trúng thực (cách thứ 2)
40-Bị tiểu đường chân nhiễm trùng làm mủ
41-Trị chanh nước rét rừng
42-Trị mật thận có sạn
43-Phương trị liệu thứ hai
44-Phương trị liệu thứ ba
45-Công dụng rễ cây bồ công anh
46-Trị viêm gan,suy thận mắt mờ
47-Trị xơ gan và viêm gan nặng B,C
48-Trị tiểu đường,máu cao,máu có mỡ
49-Trị ung thư đệ nhất
50-Trị bệnh sán lãi
51-Xổ sán lãi tiếp theo
52-Trị đầu có chí cắn
53-Trị ghẻ lác ngoài da
54-Trị bệnh gan da vàng
55-Trị mắt bị kéo mây
56-Trị huyết vận hành nóng sản
57-Chân tay bại xụi giở đi không được
58-Trị con mắt đau có mọng
59-Trị bệnh tiểu đường thâm niên
60-Trị tiểu đường làm bại xụi
61-Trị bằng đức tin nhiều người hết bệnh
62-Ngồi thiền trị ung thư
63-Bí truyền trị ung thư
64-Đau bao tử,dã dày,nám phổi
65-Công dụng củ nghệ (huỳnh cương)
66-Phong xù té sôi bọt mồm
67-Cứu cấp bị té, đụng xe làm bất tỉnh
68-té xe đạp,trợt té ngửa, đụng xe
69-Cứu cấp kẻ chết đuối
70-Ban nhập lý
71-Trị ghẻ khuyết ghẻ hờm
72-Trị bệnh suyễn (có 3 cách chữa trị)
73-Sám hối trị bệnh
74-Tiên đơn thần dược
75-Thuốc chữa trị nhiều bệnh ung thư
76-Kiêng cữ làm giả thuốc
77-Trị bệnh về lý âm dương
78-Trị trúng thực cứu cấp
79-Trị rắn cắn sôi đàm
2

80-Bị té, đánh, đụng sưng
81-Phong làm tê nhức sưng phù
82-Cứu cấp: Lỡ uống lậm thuốc quá liều
83-Đau v...
1
THUC GIA TRUYN
THUC PHT TIÊN-ĐƠN THN THÁNH DƯỢC
Hòa thượng THÍCH GIÁC NHIÊN
T ĐÌNH MINH ĐĂNG QUANG
PHT LCH-2551
MC LC
-Li Ta
-Tâm S Cùng Độc Gi
-Xin Cho Bc Cao Minh Tr Giúp
-Nim Tin H Tr
1-Tr ung thư-Xơ gan,viêm phi và các loi ban
2-Tr sĩ tu mã
3-Tr bnh đứt gân máu
4-Bnh ung thư
5-Bnh ung thư ni tng
6-Tr đau tc máu độc
7-Tr tc (phương th hai)
8-Tr tc (phương th ba)
9-Tr di dt khăn
10-Tr di dt khăn (phương th hai)
11-Tr phong thp tê nhc và cao máu
12-Tr xơ gan nóng
13-Tr bnh đau tim
14-Bnh bao t và sưng nám phi
15-Tr tiu đường thuc ngoi khoa
16-Tr bnh đàn bà huyết rong
17-Tr bnh tiu đường thuc bc
18-Tr bnh tiu đường thuc tây
19-Tr bnh rn độc cn
20-Tr chó di cn
21-Thuc tr trái thn không làm vic
22-Tr b phong đòn gánh
23-Tr đạp đinh có sét
24-Xông b cm nước lnh
25-Xông b cm nng
26-Thuc tr cm
27-Thuc cha được nhiu bnh ung thư
28-Bi dưỡng tr tiu đường
29-Thuc cm máu b đứt
30-Tr rít cn sưng khp
31-B con ong chích
32-Tr loi cán có nc độc
33-Rút các nc độc thú vt cn
THUỐC GIA TRUYỀN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THUỐC GIA TRUYỀN - Người đăng: hoangphongthien-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
THUỐC GIA TRUYỀN 9 10 885