Ktl-icon-tai-lieu

Thuốc giải độc Hóa dược

Được đăng lên bởi Ngan Thao
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 659 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THUỐC GIẢI ĐỘC
PhanThịNhưQuỳnh, MSc.
BộmônHóaDược
KhoaDược, ĐHYDHuế

Đạicương

Ngộđộc:

◦ Donhầmlẫn
 pháthiệnsớm,nhanhtìmđượcnguyênnhân
 xửlýkịpthời
◦ Docốý
 khópháthiệnsớm,khótìmranguyênnhân
 xửlýkémhiệuquả

Đạicương

Thuốcchốngđộcvàgiảiđộclàmmấthiệulựccủacácthuốckhách
aychấtđộcđãđưavàocơthể

Xửlýngộđộc:

◦ Loạitrừchấtđộc
◦ Trunghòachấtđộc
◦ Điềutrịtriệuchứng

Phươngpháploạitrừchấtđộc

Quađườngtiêuhóa

◦ Gâynôn




Apomorphin
Ipeca
Chouốngmùnthớt,ngoáyhọnggâynôn

◦ Rửadạdày




Bằngnướcấm
Dungdịchthuốctím
Uốngthanhoạt

Phươngpháploạitrừchấtđộc

Quađườnghôhấp

◦ Tănghôhấp:cardiazol
◦ Hôhấpnhântạo

Quađườngtiếtniệu

◦ Dùngthuốclợitiểu:thuốclợitiểuthẩmthấu
◦ Kiềmhóanướctiểu: NaHCO3,trihydroxymethylaminomethan
◦ Acidhóanướctiểu:amoniumclorid, acid phosphoric

Phươngpháptrunghòachấtđộc

Trunghòatạidạdày

◦ Cảntrởhấpthuchấtđộcbằngtạophứcchelat,kếttủahayhấpphụtạich
ỗ

◦ Dungdịchtanin:tủaalkaloid, ion KL,…
◦ Sữa,lòngtrắngtrứng:ngănhấpthumuốithủyngân, phenol,…
◦ Thanhoạttính, kaolin:hấpphụmuốithủyngân, alkaloid,…

Phươngpháptrunghòachấtđộc

Trunghòatoànthân

◦ BAL:ngộđộckimloạinặng
◦ EDTA:ngộđộcion KLhóatrịII
Thuốcđốikhángdượclýđặchiệu

Chất gây ngộ độc

Thuốc điều trị đặc hiệu

Nấm độc có chứa muscarin

Atropinsulfat

Thuốc trừ sâu lân hữu cơ (phospho hữu cơ)

Atropinsulfat,Pralidoxim(2-PAM)

–
 Xyanua(CN ), sắn, đậu mèo,..

Amylnitrithoặcnatrinitrit,Natrithiosulfat,acidmesoxalic

Cácchấttạomethemoglobin(anilin,nitrit,nitrobenzen,…)

Xanh metylen

Benzodiazepin

Flumazenil

Paracetamol

N-acetylcystein

Rượu metylic (methanol)

Rượu ethylic

Ethylen glycol

Fomepizol

Thuốcphiệnvàchếphẩmtừthuốcphiện

Naloxone

Sắt(Fe)

Desferoxamine(Desferal)

Digoxin

Fabkhángthểdigoxin (digibind)

Heparin

Protaminesulfat

Warfarin

VitaminK

Isoniazid

Pyridoxin

Opioid

Naloxonhydroclorid

Chẹnbeta

Glucagon

Điềutrịtriệuchứngvàhồisức

Dùngthuốcđiềutrịtriệuchứng:

◦ NgộđộcthuốcứcchếTKTWdùngthuốckíchthíchTKTW,kíchthíchhôhấ
p



Dùngstrychnin,niketamid, camphorchữangộđộcbarbiturat

◦ Ngộđộcthuốcgâycogiậtdùngthuốcgiãncơ


Dùngcurachữangộđộcstrychnin

Điềutrịtriệuchứngvàhồisức

Dùngthuốctrợtim,ổnđịnhHA,chốngtrụymạch: adrenalin
Thẩmphânphúcmạc
Chạythậnnhântạo
Thaymáu:trườnghợpnhiễmđộcnặng

Cácthuốcchốngđộcthôngdụng

Thuốcchốngđộckhôngđặchiệu

Thanhoạttính(activated charcoal)

◦ Thanđộngvậtvàthanthảomộc
◦ Chỉđịnh:



Khótiêu,đầyhơi
Ngộđộccấpalkaloid,thuốctrừsâu,barbiturat,…

◦ Dùngchungvớithuốcgiảiđộcđặchiệuhoặcthuốcgâynôn

Thuốcchốngđộckh...
THUỐC GIẢI ĐỘC



Thuốc giải độc Hóa dược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuốc giải độc Hóa dược - Người đăng: Ngan Thao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Thuốc giải độc Hóa dược 9 10 430