Ktl-icon-tai-lieu

THUỐC NHỎ MẮT CHLORAMPHENICOL

Được đăng lên bởi kiphu
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 6585 lần   |   Lượt tải: 24 lần
THUỐC NHỎ MẮT CLORAMPHENICOL
1. Tổng quan về thuốc nhỏ mắt cloramphenicol
a. Đặc điểm
- Cloramphenicol là thuốc nhỏ mắt chữa viêm kết mạc, giác mạc, màng bồ đào, củng mạc…
khá hiệu quả và được bán không cần kê đơn nên dẫn tới bị lạm dụng.
- Thuốc được trình bày trong chai lọ thể tích thông dụng ngoài thị trường là 10ml với nồng
độ 0,4% hoặc 0,5%
b. Tính chất
- Thuốc nhỏ mắt Chloramphenicol là dung dịch vô khuẩn của Chloramphenicol trong nước
- Thuốc nhỏ mắt Cloramphenicol là kháng sinh kìm khuẩn có hoạt phổ rộng, tác dụng trên
nhiều vi khuẩn gram dương và gram âm
- Dịch thuốc nhỏ mắt thường ở pH 6.8-7.5
c. Tiêu chuẩn chất lượng
- Vô khuẩn.
- Nồng độ và hàm lượng hoạt chất chính xác. Hoạt chất và tá dược phải là loại dược dụng
hoặc có độ tinh khiết cao.
- Có pH và áp suất thẩm thấu phù hợp.
- Chế phẩm trong suốt.
2. Các yếu tố ảnh hưởng đến công thức bào chế
a. Hoạt chất chính Cloramphenicol
Công thức của Cloramphenicol:
Ptl: 323,1

Tên KH: 2,2-dicloro-N-[(1R,2R)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-(4- nitrophenyl) ethyl] acetamid
Chế phẩm phải chứa từ 98,0% đến 102,0% C11H12Cl2N2O5, tính theo chế phẩm đã làm khô.
Lý tính:[12] [13]
- Bột kết tinh màu trắng, trắng xám hoặc trắng vàng hay tinh thể hình kim hoặc phiến dài.
- Cloramphenicol ít tan trong nước
ở 25OC: 2,5 mg/ml
ở 28OC: 4,4 mg/ml
- Cloramphenicol dễ tan trong propylene, rất tan trong MeOH, EtOH, ethyl acetat, aceton. Độ
tan trong ancol/etylenglycol > 20 mg/ml
- Có 2C bất đối nên có 4 đồng phân quang học, trong đó chỉ có đồng phân D(-)-threo mới có tác
dụng sinh học. Dung dịch trong ethanol dạng hữu tuyền, và trong ethyl acetat ở dạng tả tuyền.
- Nhiệt độ nóng chảy khoảng 149-1530C.
Hóa tính:
Khử hóa –NO2 trong Chloramphenicol, tạo muối diazoni và phẩm màu azoic với
β-naphtol.
Đun nóng với KOH ta thu được dung dịch chứa Cl -, cho phản ứng trầm hiện với
AgNO3/HNO3.
Phản ứng Fujiwara-Ross: đun cách thủy với Pyridin và NaOH, màu đỏ xuất hiện
Điều chế:
Có thể được tổng hợp hoàn toàn bằng phương pháp hóa học.
Nuôi cấy một số chủng Streptomyces venezuelae trong môi trường thích hợp và thường được sản
xuất bằng phương pháp tổng hợp.

7

Sự ổn định:
- Chloramphenicol là dạng rắn bền vững ở nhiệt độ phòng trong ánh sáng khuếch tán.
- Dạng dung dịch ổn định ở pH 4,5 – 7,5 và nhiệt độ 25oC.
- Chloramphenicol bị phân hủy bởi tia UV, acid dicloroacetid, HCl, …
- Bị thủy phân trong môi trường kiềm.
- Bền vững trong môi trường trung tính hay acid, kém bền vững trong môi trường kiềm
b. Chất bảo quản [14] [15]
Trong các...
THUỐC NHỎ MẮT CLORAMPHENICOL
1. Tổng quan về thuốc nhỏ mắt cloramphenicol
a. Đặc điểm
- Cloramphenicol là thuốc nhỏ mắt chữa viêm kết mạc, giác mạc, màng bồ đào, củng mạc…
khá hiệu quả và được bán không cần kê đơn nên dẫn tới bị lạm dụng.
- Thuốc được trình bày trong chai lọ thể tích thông dụng ngoài thị trường 10ml với nồng
độ 0,4% hoặc 0,5%
b. Tính chất
- Thuốc nhỏ mắt Chloramphenicol là dung dịch vô khuẩn của Chloramphenicol trong nước
- Thuốc nhỏ mắt Cloramphenicol kháng sinh kìm khuẩn hoạt phổ rộng, c dụng trên
nhiều vi khuẩn gram dương và gram âm
- Dịch thuốc nhỏ mắt thường ở pH 6.8-7.5
c. Tiêu chuẩn chất lượng
- Vô khuẩn.
- Nồng độ và hàm lượng hoạt chất chính xác. Hoạt chất và tá dược phải là loại dược dụng
hoặc có độ tinh khiết cao.
- Có pH và áp suất thẩm thấu phù hợp.
- Chế phẩm trong suốt.
2. Các yếu tố ảnh hưởng đến công thức bào chế
a. Hoạt chất chính Cloramphenicol
Công thức của Cloramphenicol: Ptl: 323,1
Tên KH: 2,2-dicloro-N-[(1R,2R)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-(4- nitrophenyl) ethyl] acetamid
Chế phẩm phải chứa từ 98,0% đến 102,0% C
11
H
12
Cl
2
N
2
O
5
, tính theo chế phẩm đã làm khô.
Lý tính:
[12] [13]
- Bột kết tinh màu trắng, trắng xám hoặc trắng vàng hay tinh thể hình kim hoặc phiến dài.
- Cloramphenicol ít tan trong nước ở 25
O
C: 2,5 mg/ml
ở 28
O
C: 4,4 mg/ml
- Cloramphenicol dễ tan trong propylene, rất tan trong MeOH, EtOH, ethyl acetat, aceton. Độ
tan trong ancol/etylenglycol > 20 mg/ml
- Có 2C bất đối nên có 4 đồng phân quang học, trong đó chỉ có đồng phân D(-)-threo mới có tác
dụng sinh học. Dung dịch trong ethanol dạng hữu tuyền, và trong ethyl acetat ở dạng tả tuyền.
- Nhiệt độ nóng chảy khoảng 149-153
0
C.
Hóa tính :
- Khử hóa –NO
2
trong Chloramphenicol, tạo muối diazoni phẩm màu azoic với
β-naphtol.
- Đun nóng với KOH ta thu được dung dịch chứa Cl
-
, cho phản ứng trầm hiện với
AgNO
3
/HNO
3
.
- Phản ứng Fujiwara-Ross: đun cách thủy với Pyridin và NaOH, màu đỏ xuất hiện
Điều chế:
Có thể được tổng hợp hoàn toàn bằng phương pháp hóa học.
Nuôi cấy một số chủng Streptomyces venezuelae trong môi trường thích hợp thường được sản
xuất bằng phương pháp tổng hợp.
7
THUỐC NHỎ MẮT CHLORAMPHENICOL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THUỐC NHỎ MẮT CHLORAMPHENICOL - Người đăng: kiphu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
THUỐC NHỎ MẮT CHLORAMPHENICOL 9 10 251