Ktl-icon-tai-lieu

Tiêm chủng trẻ em

Được đăng lên bởi nhan-vo-the
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1536 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TIÊM CHỦNG
Ở TRẺ EM
GV: Trần Thị Hồng Vân

1

MỤC TIÊU HỌC TẬP
1. Trình bày được tầm quan trọng của tiêm
chủng phòng bệnh, sự phát triển và thành tích
đạt được của chương trình tiêm chủng mở
rộng ở Việt nam
2. Nêu được các phân loại vaccine
3. Kể tên được các bệnh có thể phòng bệnh
bằng vaccine hiện có ở Việt nam
4. Trình bày được các tai biến trong tiêm chủng
và cách phòng tránh tai biến
5. Trình bày được lịch tiêm chủng trong chương
trình tiêm chủng mở rộng.
2

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
• Trẻ em là lứa tuổi
dễ mắc nhiều bệnh.
bệnh nặng
tỉ lệ tử vong cao/ di chứng nặng nề
suy dinh dưỡng sau khi mắc bệnh
→ ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện .
• Một số lớn các bệnh thường gặp ở trẻ em có thể
phòng ngừa được bằng tiêm chủng.
• Chương trình tiêm chủng quốc gia Việt Nam(từ
1985) đã giúp giảm đáng kể tỉ lệ mắc bệnh và tử
vong ở trẻ em. Một số bệnh đã được thanh toán
trên toàn quốc ( bại liệt, uốn ván sơ sinh)
3

Measles (rubeola).

4

Measles (rubeola) rash and conjunctivitis.

5

Measles (rubeola). Koplik spots on third day of rash. Note
characteristic white lesion with erythematous margin.

6

Measles. Child with measles rash and conjunctivitis

7

B¹ch hÇu häng

8

B¹ch hÇu

9

B¹ch hÇu mòi

10

B¹ch hÇu thanh qu¶n

11

Uèn v¸n SS

12

Uèn v¸n SS

13

Uèn v¸n

14

B¹i liÖt

15

N·o m« cÇu

16

17

Thñy ®Ëu

18

Số case bệnh được báo cáo (WHO)
Bệnh

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1990

BH

36

49

105

105

133

113

509

Sởi

410

217

2297

6755

12058

16512

8175

Ho gà

194

328

716

662

1242

1426

4045

Bại liệt

0

0

0

0

0

0

723

Rubella

3012

-

-

-

-

-

-

UV (SS)

35

46

76

95

104

142

313

UV(tổng)

85

72

115

151

117

267

628
19

Tỉ lệ dân số được tiêm chủng
2005 2004

2003

2002

2001

2000

1990

BCG

95

96

97

97

97
93*

98

90

DTP1

94

92

96

85

99
88*

97

-

DTP3

95

96

99

75

96
72*

96

88

HepB3 94

94

78

65

97

94

-

Pol3

96

96

92

96
76*

96

88

95

20

1.4. Successfully realized the international commitment
1.4.1 Vietnam has eradicated Polio since 2000

100%

ChiÕn dÞch NIDs

600.00

ChiÕn dÞch NIDs

95%

500.00
90%

400.00

300.00

85%

Tỷ lệ uống vắc xin OPV3

Số trường hợp bại liệt hoang dại

700.00

200.00
80%
100.00

0.00

75%
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

OPV3

2003

2004

bại liệt

2005

Năm

21

1.4.2 Vietnam was acknowledged
neonatal tetanus elimination in 2005
(<1/1000 live births by district level)
100%
90%
0.80

80%
70%

0.60

6...
1
TIÊM CHỦNG
Ở TRẺ EM
GV: Trần Thị Hồng Vân
Tiêm chủng trẻ em - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêm chủng trẻ em - Người đăng: nhan-vo-the
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Tiêm chủng trẻ em 9 10 857