Ktl-icon-tai-lieu

Tiếp thị xã hội - Nguyên lý và ứng dụng trong y tế công cộng

Được đăng lên bởi le huu duyen
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 7575 lần   |   Lượt tải: 14 lần
TIẾP THỊ XÃ HỘI
NGUYÊN LÝ VÀ ỨNG DỤNG
TRONG Y TẾ CÔNG CỘNG

NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG XÃ HỘI
2012

TIẾP THỊ XÃ HỘI
NGUYÊN LÝ VÀ ỨNG DỤNG
TRONG Y TẾ CÔNG CỘNG

LỜI GIỚI THIỆU

CHỦ BIÊN
PGS. TS. Nguyễn Thanh Hương
ThS. Trương Quang Tiến
NHÓM BIÊN SOẠN
PGS. TS. Nguyễn Thanh Hương
ThS. Nguyễn Thái Quỳnh Chi
ThS. Trương Quang Tiến
ThS. Hoàng Khánh Chi
CN. Nguyễn Thu Hà
THƯ KÝ BIÊN SOẠN
ThS. Nguyễn Thái Quỳnh Chi

Tiếp thị xã hội (Social marketing) ngày càng thể hiện vai trò quan trọng của
nó trong thực hành y tế công cộng. Dựa trên nguyên lý cơ bản của tiếp thị
thương mại, tiếp thị xã hội tác động đến cộng đồng, cụ thể là các nhóm đối
tượng đích nhằm thay đổi hành vi của họ theo hướng có lợi cho sức khỏe nói
riêng và cho xã hội nói chung. Hay nói khác là mang đến cho người dân “sản
phẩm sức khoẻ” phù hợp, thoả mãn nhu cầu của chính họ.
Tài liệu này được biên soạn với mong muốn giới thiệu cho người đọc một
cách tiếp cận phù hợp để đưa ra các giải pháp hữu hiệu cho các chương trình
nâng cao sức khoẻ, nhằm giúp đối tượng đích tự nguyện thay đổi hành vi sức
khoẻ, góp phần nâng cao sức khoẻ
Nội dung tài liệu bao gồm 7 bài, được bắt đầu bằng việc tổng quan về tiếp
thị xã hội nhằm nêu rõ các khái niệm về tiếp thị và tiếp thị xã hội, những nội
dung chính của tiếp thị xã hội và những điểm khác nhau cơ bản với tiếp thị
thương mại, đồng thời làm rõ sự khác nhau giữa tiếp cận của tiếp thị xã hội
với các phương pháp tiếp cận khác nhằm tác động đến hành vi. Một nội dung
trọng tâm của tiếp thị được trình bày trong bài số 2 - Tiếp thị hỗn hợp - đó là
các nhân tố chính dựa trên đó các quyết định được đưa ra nhằm tối đa hóa lợi
ích của khách hàng. Tiếp theo là các bài phân tích về Nghiên cứu ban đầu, Đối
tượng đích, Thông điệp và sản phẩm truyền thông và Sử dụng truyền thông
đại chúng trong tiếp thị xã hội. Đó là các bài cung cấp các kiến thức và kỹ năng
cần thiết để trên cơ sở đó giúp cho việc xây dựng kế hoạch xúc tiến nói riêng
và kế hoạch tổng thể của chương trình tiếp thị xã hội nói chung, được trình
bày trong bài số 7. Ngoài ra cuốn tài liệu còn bao gồm 5 phụ lục, cung cấp các
thông tin bổ trợ cho các bài viết và giới thiệu một số nghiên cứu trường hợp về
các chương trình tiếp thị xã hội của các nước nhằm minh họa cho một số nội
dung chính của tiếp thị xã hội.

v

Cuốn sách này được xây dựng làm tài liệu học tập cho đối tượng cao học y
tế công cộng. Tuy nhiên, tất cả những ai quan tâm đến lĩnh vực này đều có thể
sử dụng cuốn tài liệu để tham khảo các nội dung cơ bản của tiế...
TIẾP THỊ HỘI
NGUYÊN ỨNG DỤNG
TRONG Y TẾ CÔNG CỘNG
NHÀ XUT BẢN LAO ĐỘNG XÃ HỘI
2012
Tiếp thị xã hội - Nguyên lý và ứng dụng trong y tế công cộng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiếp thị xã hội - Nguyên lý và ứng dụng trong y tế công cộng - Người đăng: le huu duyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
Tiếp thị xã hội - Nguyên lý và ứng dụng trong y tế công cộng 9 10 270