Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp giải phẫu

Được đăng lên bởi muchucly
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2366 lần   |   Lượt tải: 18 lần
liệt kê cơ,mạch,thần kinh và liên quan theo bảng
http://k6b.info Page 1 of 22
Bảng thống kê giải phẫu I
*PHẦN CHI TRÊN:
 Phần cơ:
A - Phần bả vai:
Gồm 5 cơ: có 1 cơ phía trước & 4 cơ phía sau,chia làm 2 nhóm:
Nguyên uỷ
Bám tận
Động tác
Thần kinh
Chú ý
Cơ trên
gai
Bám từ hố gai mặt
sau x.vai
Diện trên mấu động
to
Nhóm cơ làm
dạng & xoay cổ
tay ra ngoài
Tách ra từ đám
rối TK cánh tay
Cơ dưới
gai
Hố dưới gai, mặt sau
x.vai
Diện giữa mấu
động to
Cơ tròn
Phần trên mặt sau bờ
ngoài x.vai
Diện dưới mấu
động to
Cơ tròn
to
Bờ ngoài mặt sau
x.vai
Mép trong rãnh nh
đầu cánh tay
Nhóm cơ làm
khép & xoay
cánh tay vào
trong
Cơ dưới
vai
Hố dưới vai mặt
trước xương
Mấu động nhỏ
x.cánh tay
B Khu nách: Trong: thành ngực
Ngoài: x.cánh tay, khớp vai
Sau: x.bả vai
Trước: cơ ngực to, ngực bé, dưới đòn che phủ.
I Thành trước: Có 3 cơ xếp thành 2 lớp
Cơ ngực
to
3phần:
+ phần đòn: bám 2/3
trong x. đòn
+ phần ức-sườn:x. ức
& các sụn sườn từ 1-
6
+ phần bụng:bao cơ
thẳng bụng
Chụm hình quạt đi
từ ngực đến x.cánh
tay.Tụm lại thành 1
gân bám vào mép
ngoài rãnh nhị đầu
x.cánh tay
+ Khép cánh
tay xoay vào
trong
+ Nâng thân
người và nồng
ngực lên
Các nhánh ngực
của đám rối TK
cánh tay
Cơ ngực
Bám vào các x.sườn
3, 4, 5
Các thớ tụm lạ bám
vào mỏm quạ x.vai
Hạ thấp bả vai,
làm nở nồng
ngực.
Tách ra từ đám
rối cánh tay
Cơ dưới
đòn
Bám vào sụn sườn và
x.sườn 1
Rãnh dưới đòn của
x. đòn
Kéo x. đòn
xuống hay
nâng x.sườn 1
II Thành sau:
Khoang
Cấu tạo
TK & ĐM đi qua
Tứ giác Velpeau
Cơ tròn bé, cơ tròn lớn, đầu dài cơ tam
đầu cánh tay & x.cánh tay
TK nách và ĐM mũ cánh tay sau
Tam giác bả vai tam đầu
Cơ tròn bé, cơ tròn lớn & đầu dài cơ
tam đầu cánh tay
ĐM mũ vai
Tam giác cánh tay tam đầu
Cơ tròn lớn, đầu dài cơ tam đầu &
x.cánh tay
TK quay và ĐM cánh tay sâu
III Thành ngoài:
Gồm các cơ: + Gân của phần ngắn & phần dài cơ nhị đầu cánh tay ở trên và ở dưới.
+ Cơ quạ cánh tay ở trong:- Nguyên ủy:bám từ mỏm quạ x.vai
- Bám tận: giữa mặt trong x.cánh tay
- Động tác: Khép cánh tay, đưa cánh tay ra trước.
IV Thành trong:
Nguyên uỷ
Bám tận
Động tác
Thần kinh
Chú ý
Cơ răng
to
Bám từ 10 x.sườn
đầu
Mép trước bờ trong
x.vai
Tham gia động
tác thở
Nhánh bên đám
rối TK cánh tay
(TK răng to)
Tổng hợp giải phẫu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp giải phẫu - Người đăng: muchucly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Tổng hợp giải phẫu 9 10 378