Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm bệnh học cơ sở

Được đăng lên bởi Taiga Duong
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1966 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Câu 1: Chức năng chính của hồng cầu là vận chuyển
A. O2 từ phổi đến tế bào
B. CO2 từ tế bào đến phổi
C. O2 và CO2
D. Chất dinh dưỡng cho tế bào
Câu 2: Thiếu máu là do
A. Giảm số lượng các tế bào máu
B. Giảm số lượng bạch cầu
C. Giảm số lượng bạch huyết cầu
D. Giảm số lượng hồng cầu
Câu 3: Thiếu máu do huyết tán thường kèm theo
A. Sốt
B. Vàng da
C. Tiêu chảy
D. Đau bụng
Câu 4: Xét nghiệm trong thiếu máu không nhằm
A. Biết nơi chảy máu
B. Tìm nguyên nhân thiếu máu
C. Đánh giá mức độ mất máu
D. Xác định hậu quả thiếu máu
Câu 5: Thiếu máu do nhiễm độc chì là
A. Do nhiễm độc
B. Do rối loạn tạo máu
C. Do thiếu dinh dưỡng
D. Do giảm hấp thu chất sắt
Câu 6: Hạ sốt bằng Paracetamol khi nhiệt độ cơ thể
A. ≥ 37,8 0 C

B. ≥ 38 0 C
C. ≥ 38,5 0 C
D. ≥ 39 0 C
Câu 7: Huyết áp kẹp là
A. Huyết áp tâm thu ≤ 20 mmHg
B. Huyết áp tâm trương ≤ 20 mmHg
C. Hiệu áp ≥ 20 mmHg
D. Hiệu áp ≤ 20 mmHg
Câu 8: Theo WHO, ở trẻ em từ 5-11 tuổi, thiếu máu là tình trạng có
A. Hb <11 g / dL
B. Hb <11,5 g / dL
C. Hb <12 g / dL
D. Hb <13 g / dL
Câu 9: Theo WHO, ở trẻ em từ 12-14 tuổi, thiếu máu là tình trạng có
A. Hb <11 g / dL
B. Hb <11,5 g / dL
C. Hb <12 g / dL
D. Hb <13 g / dL
Câu 10: Theo WHO, ở trẻ em từ 6-59 tháng, thiếu máu là tình trạng có
A. Hb <11 g / dL
B. Hb <11,5 g / dL
C. Hb <12 g / dL
D. Hb <13 g / dL
Câu 11: Theo WHO, ở nam giới trên 15 tuổi, thiếu máu là tình trạng có
A. Hb <11 g / dL
B. Hb <11,5 g / dL
C. Hb <12 g / dL

D. Hb <13 g / dL
Câu 12: Theo WHO, ở phụ nữ không mang thai trên 15 tuổi, thiếu máu là tình

trạng có
A. Hb <11 g / dL
B. Hb <11,5 g / dL
C. Hb <12 g / dL
D. Hb <13 g / dL
Câu 13: Thiếu máu thể tích trung bình hồng cầu thấp có thể do
A. Thiếu sắt
B. Thiếu vitamin B12
C. Thiếu acid Folic
D. Do thuốc
Câu 14: Triệu chứng của thiếu máu phụ thuộc rất nhiều vào
A. Nguyên nhân
B. Mức độ thiếu máu
C. Khả năng thích nghi của cơ thể
D. Câu a,b,c đúng
Câu 15: Triệu chứng của thiếu máu phổ biến nhất là
A. Xanh xao ở da và niêm mạc
B. rối loạn thần kinh
C. Cảm giác trống ngực đập mạnh
D. Chán ăn, nôn, ỉa chảy
Câu 16: Khám triệu chứng Xanh xao ở da trong thiếu máu là khám ở:
A. Lòng bàn tay
B. Mặt
C. Bụng
D. Đùi

Câu 17: Rối loạn thần kinh trong thiếu máu là:
A. Thường ù tai
B. Hoa mắt
C. Chóng mặt
D. Câu a,b,c đúng
Câu 18: Triệu chứng lâm sàng của thiếu máu là (chọn câu đúng nhất):
A. Mệt mỏi.
B. Da xanh xao, môi và niêm mạc nhợt nhạt.
C. Thường u tai, hoa mắt, chóng mặt.
D. Cả 3 câu trên.
Câu 19: : Khám bệnh nhân thiếu máu chủ yếu khám hệ thống cơ quan nào

(Chọn ...
Câu 1: 


 !
" 
 !




# $%%&'! !
Câu 2: ()*%!
 +,)-.&/* !)*
" +,)-.&/ 0
 +,)-.&/ 0
# +,)-.&/
Câu 3: ()*%!*&123)4!
 5.
" 6%
 (7,
# 8 9
Câu 4: :;<)=!)*2>?)
 "@,)*
" (A)7B)*
 8**)C)$)*
# :*DE,)*
Câu 5: ()*%!F)CA
 #!F)C
" #!=.!00!)*
 #!%%&'
# #!,)$$-G
Câu 6: H0-. ?I=4)!2<C@
 JKLMN
O

Trắc nghiệm bệnh học cơ sở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm bệnh học cơ sở - Người đăng: Taiga Duong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Trắc nghiệm bệnh học cơ sở 9 10 737