Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm chẩn đoán đông y

Được đăng lên bởi ruanyuli
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1768 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trắc nghiệm khả nặng đông y – Vọng chẩn

CHƯƠNG THỨ NHẤT
VỌNG CHẨN
PHẦN ĐỀ THI
I.

ĐỀ LỰA CHỌN

ĐỀ LỰA CHỌN LOẠI A
1. Trọng điểm về xem thần khí nội dung quan sát không bao gồm hạng nào sau đây
a. Hai mắt
b. Tinh thần
c. Hô hấp
d. Khí sắc
e. Dáng vẻ con người
2. Hạng nào dưới đây là biểu hiện của thần khí giả ( Giả thần)
a. Lời nói không thứ tự
b. Hai gò má ửng đỏ
c. Phản ứng chậm chạp
d. Tình cảm lạnh nhạt
e. Đột nhiên ăn được
3. Trước tác ghi chép lại tường tận về chẩn bệnh xem màu sắc sớm nhất là
a. Hoàng đế nội kinh
b. Tứ chẩn quyết vĩ
c. Thiên kim yếu phương
d. Cảnh nhạc toàn thư
e. Châm cứu giáp ất kinh
4. Căn cứ tên gọi của “Linh khu – Ngũ sắc”, Nhĩ môn gọi là
a. Đình
b. Phan
c. Nhan
d. Tệ
e. Sơn căn
5. Căn cứ tên gọi của “Linh khu – Ngũ sắc”, giữa chân mày ( mi gian) gọi là
a. Đình
b. Phan
c. Quyết
d. Tệ
e. Sơn căn
6. Căn cứ tên gọi của “Linh khu – Ngũ sắc”, Minh đường là
a. Giữa chân mày
b. Mũi
c. Trán
d. Nhĩ môn
Page 1 of 37

Trắc nghiệm khả nặng đông y – Vọng chẩn

e. Bên hông gò má
7. Căn cứ tên gọi của “Linh khu – Ngũ sắc”, Phan là
a. Giữa chân mày
b. Mũi
c. Trán
d. Bên hông gò má
e. Nhĩ môn
8. Căn cứ tên gọi của “Linh khu – Ngũ sắc”, Quyết là
a. Giữa chân mày
b. Mũi
c. Trán
d. Nhĩ môn
e. Bên hông má
9. Ngũ sắc phân biệt thuộc về ngũ tạng, thì màu đen thuộc về
a. Can
b. Tỳ
c. Thận
d. Phế
e. Tâm
10. Sắc mặt tùy theo thời tiết bốn mùa khác nhau mà có biến hóa, mùa hạ sắc mặt tương
ứng là
a. Hơi trắng
b. Hơi đỏ
c. Hơi xanh
d. Hơi vàng
e. Hơi đen
11. Dưới đây sự biến hóa của sắc mặt hạng nào là sai trái
a. Mùa xuân có thể hơi xanh
b. Mùa trường hạ có thể hơi vàng
c. Mùa thu có thể hơi đỏ
d. Trời nóng có thể hơi đỏ
e. Trời lạnh có thể hơi đen
12. Sắc mặt trắng nhợt hư phù phần nhiều thuộc
a. Khí hư
b. Huyết hư
c. Phế vị hư hàn
d. Dương khí bao thoát
e. Dương hư thủy phiến
13. Hạng nào dưới đây không phải chủ bệnh của màu xanh
a. Chứng hàn
b. Đau đớn
c. Khí trệ
d. Thủy ẩm
e. Động phong
14. Chung quanh quầng mắt nổi đen phần nhiều thuộc
a. Ứ huyết nội trở
Page 2 of 37

Trắc nghiệm khả nặng đông y – Vọng chẩn

b. Hàn ngưng khí trệ
c. Thận hư thủy ẩm
d. Âm hư hỏa vượng
e. Hàn thịnh đau dữ dội
15. Sắc mặt đen sì mà da thịt sần sùi phần nhiều thuộc về
a. Thận dương hư
b. Thận âm hư
c. Thủy ẩm
d. Ứ huyết
e. Hàn thấp
16. Người mặt đỏ au phần nhiều thuộc
a. Tà nhiệt cang thịnh
b. Hư dương vượt lên
c. Chân hàn giả nhiệt
d. Âm hư hỏa vượng
e. Âm hư dương cang
17. Sắc mặt nhợt nhạt, 2 gò má ửng đỏ như trang điểm là
a. Chứng thấp nhiệt
b. Chứng thực nhiệt
c. ...
Trc nghim kh nng đông y – Vng chn
Page 1 of 37
CHƯƠNG TH NHT
VNG CHN
PHN ĐỀ THI
I. ĐỀ LỰA CHỌN
ĐỀ LA CHN LOI A
1. Trng đim v xem thn khí ni dung quan sát không bao gm hng nào sau đây
a. Hai mt
b. Tinh thn
c. Hô hp
d. Khí sc
e. Dáng v con người
2. Hng nào dưới đây là biu hin ca thn khí gi ( Gi thn)
a. Li nói không th t
b. Hai gò má ng đỏ
c. Phn ng chm chp
d. Tình cm lnh nht
e. Đột nhiên ăn được
3. Trước tác ghi chép li tường tn v chn bnh xem màu sc sm nht là
a. Hoàng đế ni kinh
b. T chn quyết vĩ
c. Thiên kim yếu phương
d. Cnh nhc toàn thư
e. Châm cu giáp t kinh
4. Căn c tên gi ca “Linh khu – Ngũ sc”, Nhĩ môn gi là
a. Đình
b. Phan
c. Nhan
d. T
e. Sơn căn
5. Căn c tên gi ca “Linh khu – Ngũ sc”, gia chân mày ( mi gian) gi là
a. Đình
b. Phan
c. Quyết
d. T
e. Sơn căn
6. Căn c tên gi ca “Linh khu – Ngũ sc”, Minh đường là
a. Gia chân mày
b. Mũi
c. Trán
d. Nhĩ môn
Trắc nghiệm chẩn đoán đông y - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm chẩn đoán đông y - Người đăng: ruanyuli
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Trắc nghiệm chẩn đoán đông y 9 10 660