Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm điều dưỡng ngoại khoa

Được đăng lên bởi Oanh Nhím
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 3185 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Điều dưỡng ngoại khoa
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Quy trình điều dưỡng ngoại khoa ( 5 bước )
- Nhận định / đánh giá tình trạng NB
- Chuẩn bị người bệnh trước mổ
- Chăm sóc người bệnh trong mổ
- Chăm sóc người bệnh sau mổ
- Phục hồi chức năng
- Giáo dục sức khỏe và chuẩn bị cho NB ra viện
Kể 4 biến chứng có thể xảy ra ngay sau mổ :
- Nôn
- Ngất
- Sốc sau mổ
- Ngạt
Kể 4 yêu cầu của một ngườ điều dưỡng ngoại khoa:
- Tinh thông nghề nghiệp, thành thạo tay nghề
- Có ý thức tác phong vô khuẩn trong mọi kỹ thuật và chăm sóc NB
- Giúp đỡ thầy thuốc trong việc phát hiện theo dõi và chăm sóc NB
- Có lòng thương yêu Nb cao độ , thực hiện lời dạy của Bác Hồ “
Lương y như từ mẫu”
Kể 6 nhiệm vụ chính cảu Điều dưỡng ngoại khoa :
- Quan sát nhận định NB
- Đánh giá các nhu cầu cần thiết của NB để phục vụ cho cuộc mổ
- Giúp thầy thuốc trong công tác khám bệnh, chẩn đoán, phẫu thuật
điều trị bệnh
- Thực hiện y lệnh điều trị
- Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch chăm sóc NB và đánh giá kết
quả chăm sóc
- Hướng dẫn NB và gia đình họ về các vấn đề liên quan đến bệnh
để phục hồi sức khỏe
Dấu hiệu sớm của nhiễm trực khuẩn uốn ván là cứng khớp hàm, dấu
hiệu muộn là co cứng uốn cong người
Triệu chứng tại chỗ của viêm: sưng, nóng , đỏ , đau
Tụ cầu khuẩn là nguyên nhân chính gây nhiễm trùng vết mổ
Trực khuẩn uốn ván là vi khuẩn yếm khí
Nguyên tắc thay băng :
- Vết thương sạch thay trước, vết thương bẩn thay sau
- Mỗi người thay băng có bộ dụng cụ riêng, ko dùng chung

10. Khi

nhiễm trực khuẩn mủ xanh thì tại vết mổ , vết thương hay vết
bỏng , dịch mủ loãng có màu xanh biếc hoặc màu xanh lục thấm
nhanh ra băng gạc ở ngày thứ 2 hoặc thứ bas au khi thay băng.
11. Louis Pastuer : người tìm ra vi khuẩn (1822 – 1895)
12. Cha đẻ của thuốc sat trùng : Joseph Lister
13. Người phát minh ra thuốc kháng sinh : Alexander Fleming
14.

...
Điều dưỡng ngoại khoa
1. Quy trình điều dưỡng ngoại khoa ( 5 bước )
- Nhận định / đánh giá tình trạng NB
- Chuẩn bị người bệnh trước mổ
- Chăm sóc người bệnh trong mổ
- Chăm sóc người bệnh sau mổ
- Phục hồi chức năng
- Giáo dục sức khỏe và chuẩn bị cho NB ra viện
2. Kể 4 biến chứng có thể xảy ra ngay sau mổ :
- Nôn
- Ngất
- Sốc sau mổ
- Ngạt
3. Kể 4 yêu cầu của một ngườ điều dưỡng ngoại khoa:
- Tinh thông nghề nghiệp, thành thạo tay nghề
- Có ý thức tác phong vô khuẩn trong mọi kỹ thuật và chăm sóc NB
- Giúp đỡ thầy thuốc trong việc phát hiện theo dõi và chăm sóc NB
- Có lòng thương yêu Nb cao độ , thực hiện lời dạy của Bác Hồ “
Lương y như từ mẫu”
4. Kể 6 nhiệm vụ chính cảu Điều dưỡng ngoại khoa :
- Quan sát nhận định NB
- Đánh giá các nhu cầu cần thiết của NB để phục vụ cho cuộc mổ
- Giúp thầy thuốc trong công tác khám bệnh, chẩn đoán, phẫu thuật
điều trị bệnh
- Thực hiện y lệnh điều trị
- Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch chăm sóc NB và đánh giá kết
quả chăm sóc
- Hướng dẫn NB và gia đình họ về các vấn đề liên quan đến bệnh
để phục hồi sức khỏe
5. Dấu hiệu sớm của nhiễm trực khuẩn uốn ván là cứng khớp hàm, dấu
hiệu muộn là co cứng uốn cong người
6. Triệu chứng tại chỗ của viêm: sưng, nóng , đỏ , đau
7. Tụ cầu khuẩn là nguyên nhân chính gây nhiễm trùng vết mổ
8. Trực khuẩn uốn ván là vi khuẩn yếm khí
9. Nguyên tắc thay băng :
- Vết thương sạch thay trước, vết thương bẩn thay sau
- Mỗi người thay băng có bộ dụng cụ riêng, ko dùng chung
trắc nghiệm điều dưỡng ngoại khoa - Trang 2
trắc nghiệm điều dưỡng ngoại khoa - Người đăng: Oanh Nhím
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
trắc nghiệm điều dưỡng ngoại khoa 9 10 466