Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm dinh dưỡng_dinh dưỡng hợp lý

Được đăng lên bởi Nguyễn Hải Bảo Mơ
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 432 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DINH DƯỠNG HỢP LÝ
1. Giá trị dinh dưỡng của Protid trong khẩu phần phụ thuộc vào:

A. Số lượng tuyệt đối của các a. amin bên trong khẩu
phần
B. Sự cân đối của các a. amin bên trong khẩu phần

C. Độ bền vững với nhiệt độ
D. Số lượng tuyệt đối và sự cân đối của các a. amin
bên trong khẩu phần
E. Sự cân đối của các a. amin bên trong khẩu phần và
sự bền vững với nhiệt độ
2. Protid của bắp (ngô) không cân đối vì:

A. Giàu leucine làm tăng nhu cầu isoleucine; giàu
lizin; nghèo tryptophan.
B. Giàu leucine làm tăng nhu cầu isoleucine; Nghèo
lizin; giàu tryptophan.
C. Nghèo leucine, nghèo lizin; giàu tryptophan.
D. Nghèo leucine, nghèo lizin; nghèo tryptophan.
E. Giàu leucine làm tăng nhu cầu isoleucine; Nghèo lizin; Nghèo
tryptophan
3. Trong mối quan hệ lẫn nhau giữa các chất dinh dưỡng, hàm lượng cao
của acid amin này sẽ:

A. Gây giảm hấp thu acid amin khác
B. Gây tăng hấp thu acid amin khác
C. Tạo nên sự thiếu hụt thứ phát acid amin khác

D. Gây tăng nhu cầu một số vitamin
E. Gây tăng nhu cầu một số chất khoáng
4. Thực phẩm thực vât riêng lẻ không chứa đủ 8 acid amin cần thiết,
nhưng khẩu phần ăn “chay” có thể chứa đầy đủ acid amin cần thiết,
muốn vậy cần:

A. Khuyến khích không ăn “chay”
B. Phối hợp nhiều thực phẩm thực vật để bổ sung acid amin lẫn nhau

C. Phối hợp với thực phẩm động vật
D. Ăn thực phẩm thực vật phối hợp với uống thuốc có
chứa acid amin
6

E. Tiêm truyền acid amin định kỳ
5. Nhu cầu vitamin B1 ở người trưởng thành theo đề nghị của Viện Dinh
Dưỡng

A. 0,2 mg/ 1000 Kcal
B. 0,3
C. 0,4

D. 0,5
E. 0,6
6. Để đề phòng bệnh Beri-Beri, tỉ lệ vitamin B1 (() / calo không do lipid
nên:

A. 0,15
B. 0,25
C. 0,35



D. ᄃ 0,45




E. 0,55




7. Khi khẩu phần chứa nhiều acid béo chưa no đòi hỏi sự tăng:

A. Vitamin A
B. Vitamin D
C. Vitamin E

D. Vitamin B2
E. Vitamin C
8. Khi khẩu phần tăng protid, vitamin nào cần tăng theo:

A. Thiamin
B. Riboflavin

C. Acid ascorbic
D. Acid pantotenic
E. Pyridoxin

9. Trong mối liên hệ giữa các chất dinh dưỡng, sự thỏa mãn nhu cầu Calci
phụ thuộc vào:

A. Trị số tuyệt đối của calci trong khẩu phần
B. Trị số tuyệt đối của phospho trong khẩu phần
C. Tỷ số calci / phospho

D. Tỷ số calci / magie
E. Hàm lượng protid trong khẩu phần

10.Yêu cầu đầu tiên của một khẩu phần hợp lý:
A. Cung cấp đủ năng lượng theo nhu cầu cơ thể
7

B. Cung cấp đủ các chất dinh dưỡng cần thiết
C. Các chất dinh dưỡng có tỷ lệ thích hợp
D. Cân đối giữa P/L/G
E. Cân đối giữa chất sinh năng lượng và không sinh
năng lượng
11.Một khẩu phần được xem ...
DINH DƯỠNG HỢP LÝ
 
A. Số lượng tuyệt đối của các a. amin bên trong khẩu
phần
 !"#$%&'
C. Độ bền vững với nhiệt độ
D. Số lượng tuyệt đối sự cân đối của các a. amin
bên trong khẩu phần
E. Sự cân đối của các a. amin bên trong khẩu phần
sự bền vững với nhiệt độ
( &)*+,+"#$-
A. Giàu leucine làm tăng nhu cầu isoleucine; giàu
lizin; nghèo tryptophan.
B. Giàu leucine làm tăng nhu cầu isoleucine; Nghèo
lizin; giàu tryptophan.
C. Nghèo leucine, nghèo lizin; giàu tryptophan.
D. Nghèo leucine, nghèo lizin; nghèo tryptophan.
.  /00 /% 1   2/003 45 /63 45
7
8 9%$:;/<=>?%/@
%72A
A. Gây giảm hấp thu acid amin khác
B. Gây tăng hấp thu acid amin khác
B9C'2!DE%
D. Gây tăng nhu cầu một số vitamin
E. Gây tăng nhu cầu một số chất khoáng
F 9!%!"'/G+E#H%D?
1I7JKLE#7#%D?
%$M7
A. Khuyến khích không ăn “chay”
$@N!%!M#L&O2%/<
C. Phối hợp với thực phẩm động vật
D. Ăn thực phẩm thực vật phối hợp với uống thuốc
chứa acid amin
P
Trắc nghiệm dinh dưỡng_dinh dưỡng hợp lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm dinh dưỡng_dinh dưỡng hợp lý - Người đăng: Nguyễn Hải Bảo Mơ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Trắc nghiệm dinh dưỡng_dinh dưỡng hợp lý 9 10 922