Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm dinh dưỡng_giá trị dinh dưỡng các món ăn

Được đăng lên bởi Nguyễn Hải Bảo Mơ
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 455 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG
CỦA CÁC NHÓM THỨC ĂN

1.

Protid của cá dễ hấp thu và đồng hóa hơn protid của thịt vì lý do:

A. Protid của cá không có elastin và collagen
B. Tổ chức liên kết ở cá thấp và phân phối đều.

C. Protid của cá không có elastin, tổ chức liên kết thấp và phân phối
đều.

D. Cá có đầy đủ acid amin cần thiết hơn thịt
E. Các acid amin ở cá cân đối hơn thịt
2.

Thành phần chủ yếu của mỡ động vật bao gồm:
A. Các acid béo no chiếm >50 % và nhiều cholesterol

B. Cholesterol và lexitin
C. Lexitin và acid béo chưa no cần thiết
D. Cholesterol và acid béo chưa no cần thiết
E. Các acid béo no chiếm >50 % và nhiều lexitin
3.

Lipid của sữa có giá trị sinh học cao nhưng không phải do yếu t ố
này:

A. Ở dạng nhũ tương và có độ phân tán cao
B. Có nhiều canxi

C. Có nhiều lexitin là một phosphatit quan trọng
D. Nhiệt độ tan chảy thấp và dễ đồng hóa
E. Có nhiều acid béo chưa no cần thiết
4.

Giá trị dinh dưỡng chính của protid thịt là:

A. Có đầy đủ acid amin cần thiết với số lượng cao
B. Nhiều acid béo chưa no cần thiết
C. Có đầy đủ a.a cần thiết, ở tỷ lệ cân đối, thừa lysin để
hỗ trợ cho ngũ cốc

D. Nhiều lipid nên cung cấp năng lượng chính cho
khẩu phần
E. Có đầy đủ acid amin cần thiết và thừa lysin để
hỗ trợ cho ngũ cốc
5.

Một chế độ ăn nhiều chất xơ có tác dụng (tìm một ý sai):

A. Làm phân đào thải nhanh nên chuyển hóa lipid,
glucid được đẩy mạnh
B. Làm tăng nhu động ruột nên gây ra ỉa chảy

C. Làm giảm nguy cơ mắc các bệnh táo bón, trĩ
15

D. Làm giảm nguy mắc các bệnh ung thư trực
tràng, sỏi mật
E. Tăng đào thải cholesterol ra khỏi cơ thể
6.

Hai thành phần thường thiếu trong sữa mẹ đó là:

A. Canxi và sắt
B. Sắt và vitamin C

C. Sắt và chất xơ
D. Glucid và vitamin C
E. Glucid và sắt
7.

Giá trị sinh học của protid đậu đỗ thấp là do:

A. Các acid amin cần thiết ở tỷ lệ không cân đối
B. Khó hấp thu vì có lớp vỏ dày bên ngoài
C. Lượng acid amin thấp và không cân đối

D. Trong thành phần của chúng có chứa các chất phản dinh dưỡng
và các acid amin cần thiết ở tỷ lệ không cân đối

E. Lượng protid cao nhưng các acid amin cần thiết
thấp và ở tỷ lệ không cân đối
8.

Lạc phối hợp tốt với ngô vì:

A. Lạc nhiều vitamin PP
B. Lạc nhiều acid béo chưa no cần thiết hơn ngô
C. Dễ hấp thu và đồng hóa
D. Lạc nhiều vitamin PP và tryptophan là 2 yếu tố hạn chế ở ngô

E. Lạc nhiều tryptophan hơn ngô
9.

Vừng có nhiều canxi nhưng giá trị hấp thu kém vì:

A. Ít protid
B. Nhiều acid phytic làm cản trở hấp thu canxi
của cơ thể
C. Nhiều acid oxalic làm cản trở hấp thu canxi của...
GIÁ TR DINH D Ư NG
C A CÁC NHÓM TH C ĂN
1.
Protid c a cá d h p thu và ng hóa h n protid c a th t vì lý do: đồ ơ
A. Protid của cá không có elastin và collagen
B. Tổ chức liên kết ở cá thấp và phân phối đều.
C. Protid c a cá không có elastin, t ch c liên k t th p và phân ph i ế
u.đề
D. Cá có đầy đủ acid amin cần thiết hơn thịt
E. Các acid amin ở cá cân đối hơn thịt
2.
Thành ph n ch y u c a m ng v t bao g m: ế độ
A. Các acid béo no chi m >50 % và nhi u cholesterolế
B. Cholesterol và lexitin
C. Lexitin và acid béo chưa no cần thiết
D. Cholesterol và acid béo chưa no cần thiết
E. Các acid béo no chiếm >50 % và nhiều lexitin
3.
Lipid c a s a giá tr sinh h c cao nh ng không ph i do y u t ư ế
này:
A. Ở dạng nhũ tương và có độ phân tán cao
B. Có nhi u canxi
C. Có nhiều lexitin là một phosphatit quan trọng
D. Nhiệt độ tan chảy thấp và dễ đồng hóa
E. Có nhiều acid béo chưa no cần thiết
4.
Giá tr dinh d ng chính c a protid th t là: ưỡ
A. Có đầy đủ acid amin cần thiết với số lượng cao
B. Nhiều acid béo chưa no cần thiết
C. Có đầy đủ a.a cần thiết, ở tỷ lệ cân đối, thừa lysin để
hỗ trợ cho ngũ cốc
D. Nhiều lipid nên cung cấp năng lượng chính cho
khẩu phần
E. đầy đủ acid amin cần thiết thừa lysin để
hỗ trợ cho ngũ cốc
5.
M t ch n nhi u ch t x có tác d ng (tìm m t ý sai): ế độ ă ơ
A. Làm phân đào thải nhanh nên chuyển hóa lipid,
glucid được đẩy mạnh
B. Làm t ng nhu ng ru t nên gây ra a ch yă độ
C. Làm giảm nguy cơ mắc các bệnh táo bón, trĩ
15
Trắc nghiệm dinh dưỡng_giá trị dinh dưỡng các món ăn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm dinh dưỡng_giá trị dinh dưỡng các món ăn - Người đăng: Nguyễn Hải Bảo Mơ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Trắc nghiệm dinh dưỡng_giá trị dinh dưỡng các món ăn 9 10 740