Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm dinh dưỡng_xây dựng khẩu phần ăn

Được đăng lên bởi Nguyễn Hải Bảo Mơ
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 548 lần   |   Lượt tải: 0 lần
XÂY DỰNG KHẪU PHẦN
1. Một trong những nguyên tắc xây dựng thực đơn hợp lý:

A. Cần biết chính xác số lượng người sử dụng thực
đơn đó
B. Cần nắm vững thói quen ăn uống của đối tượng
C. Chỉ xây dựng thực đơn cho 1 ngày duy nhất
D. Xây dựng thực đơn cho 3 ngày
E. Xây dựng thực đơn trong thời gian dài, ít nhất 7 -10 ngày
2. Một trong những nguyên tắc xây dựng thực đơn hợp lý:

A. Chỉ xây dựng thực đơn cho 1 ngày duy nhất
B. Phân chia số bữa ăn và giá trị năng lượng của từng bữa theo yêu cầu
của tuổi, loại lao động, tình trạng sinh lý và các điều kiện sống.

C. Cần biết chính xác số lượng người sử dụng thực
đơn đó
D. Cần nắm vững thói quen ăn uống của đối tượng
E. Xây dựng thực đơn cho thời gian 3 ngày
3. Trong nguyên tắc xây dựng thực đơn hợp lý, đối với chế độ ăn ngày 3
bữa, năng lượng dành cho bữa sáng nên vào khoảng:

A. 10-15%
B. 15-20%
C. 20-25%
D. 25-30%
E. 30-35%
4. Trong nguyên tắc xây dựng thực đơn hợp lý, đối với chế độ ăn ngày 3
bữa, năng lượng dành cho bữa trưa nên vào khoảng:

A. 20-25%
B. 25-30%
C. 30-35%
D. 35-40%

E. 40-45%
5. Trong nguyên tắc xây dựng thực đơn hợp lý, đối với chế độ ăn ngày 3
bữa, năng lượng dành cho bữa tối nên vào khoảng:

A. 20-25%
B. 25-30%

20

C. 30-35%
D. 35-40%
E. 40-45%
6. Trong nguyên tắc xây dựng thực đơn hợp lý, đối với người lao động
nặng, nhu cầu năng lượng cao, nên chia khẩu phần ăn thành:

A. 1-2 bữa
B. 2-3 bữa
C. 3-4 bữa
D. 4-5 bữa

E. 5-6 bữa
7. Một trong những nguyên tắc xây dựng thực đơn hợp lý:

A. Chỉ xây dựng thực đơn cho 1 ngày duy nhất
B. Cần biết chính xác số lượng người sử dụng thực
đơn đó
C. Thể tích, mức dễ tiêu, giá trị năng lượng của các bữa ăn.

D. Cần nắm vững thói quen ăn uống của đối tượng
E. Xây dựng thực đơn cho thời gian 3 ngày
8. Một trong những nguyên tắc xây dựng thực đơn hợp lý:

A. Chỉ xây dựng thực đơn cho 1 ngày duy nhất
B. Người xây dựng thực đơn phải là người đầu bếp
giỏi
C. Phải nắm vững giá cả thực phẩm
D. Chú ý đến tính đa dạng về giá trị dinh dưỡng, hình thức phong phú
của mỗi bữa ăn

E. Cần biết chính xác số lượng người sử dụng thực
đơn đó
9. Một trong những nguyên tắc xây dựng thực đơn hợp lý:

A. Chỉ xây dựng thực đơn cho 1 ngày duy nhất
B. Phải nắm vững giá cả thực phẩm
C. Phải biết quy đổi ra gam các dụng cụ đo lường thực
phẩm (ví dụ “bó”ï rau, “qủa”í trứng)
D. Tính đa dạng về giá trị dinh dưỡng, hình thức
phong phú của mỗi bữa ăn
21

E. Các món ăn cần phong phú về màu sắc, mùi vị, nấu nướng ngon lành,
nhiệt độ thích hợp.
10.Trong việc phân chia thực phẩm theo nhóm, ngư...
XÂY DỰNG KHẪU PHẦN
1. Một trong những nguyên tắc xây dựng thực đơn hợp lý:
A. Cần biết chính xác số lượng người sử dụng thực
đơn đó
B. Cần nắm vững thói quen ăn uống của đối tượng
C. Chỉ xây dựng thực đơn cho 1 ngày duy nhất
D. Xây dựng thực đơn cho 3 ngày
E. Xây dựng thực đơn trong thời gian dài, ít nhất 7 -10 ngày
2. Một trong những nguyên tắc xây dựng thực đơn hợp lý:
A. Chỉ xây dựng thực đơn cho 1 ngày duy nhất
B. Phân chia số bữa ăn giá trị năng lượng của từng bữa theo yêu cầu
của tuổi, loại lao động, tình trạng sinh lý và các điều kiện sống.
C. Cần biết chính xác số lượng người sử dụng thực
đơn đó
D. Cần nắm vững thói quen ăn uống của đối tượng
E. Xây dựng thực đơn cho thời gian 3 ngày
3. Trong nguyên tắc xây dựng thực đơn hợp lý, đối với chế độ ăn ngày 3
bữa, năng lượng dành cho bữa sáng nên vào khoảng:
A. 10-15%
B. 15-20%
C. 20-25%
D. 25-30%
E. 30-35%
4. Trong nguyên tắc xây dựng thực đơn hợp lý, đối với chế độ ăn ngày 3
bữa, năng lượng dành cho bữa trưa nên vào khoảng:
A. 20-25%
B. 25-30%
C. 30-35%
D. 35-40%
E. 40-45%
5. Trong nguyên tắc xây dựng thực đơn hợp lý, đối với chế độ ăn ngày 3
bữa, năng lượng dành cho bữa tối nên vào khoảng:
A. 20-25%
B. 25-30%
20
Trắc nghiệm dinh dưỡng_xây dựng khẩu phần ăn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm dinh dưỡng_xây dựng khẩu phần ăn - Người đăng: Nguyễn Hải Bảo Mơ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Trắc nghiệm dinh dưỡng_xây dựng khẩu phần ăn 9 10 42