Ktl-icon-tai-lieu

TRẮC NGHIỆM NỘI BỆNH LÝ

Được đăng lên bởi ebookykhoa-tk
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1960 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Trắc nghiệm Nội Bệnh Lý - YHDP3
PHẾ VIÊM - PHẾ QUẢN PHẾ VIÊM
1. Hai loại vi khuẩn thường gây phế viêm thùy là :
A. Liên cầu, tụ cầu vàng
B. Klebsiella, Pseudomnas
C. Phế cầu, Hemophillus Inf
D. Mycoplasma pneu, Legionella pneu
E. Phế cầu, tụ cầu vàng
2. Giai đoạn khởi phát của viêm phổi thùy có đặc điểm. :
A. Hội chứng nhiễm trùng không rõ ràng
B. Hội chứng nhiễm trùng và triệu chứng chức năng là chủ yếu
C. Triệu chứng thực thể đầy đủ và điển hình
D. Có hội chứng đông đặc phổi điển hình
E. Biến chứng xuất hiện sớm.
3. Giai đoạn toàn phát của viêm phổi thùy do phế cầu có đặc điểm
A. Hội chứng hiềm trùng giảm dần.
B. Triệu chứng cơ năng không điển hình
C. Thường có tràn dịch màng phổi đi kèm
D. Hội chứng đông đăc phổi điển hình
E. Chẩn đoán xác định nhờ vào chọc dò màng phổi
4. Giai đoạn lui bệnh của viêm phổi thùy do phế cầu có đặc điểm
A. Triệu chứng cơ năng vẫn còn nặng nề
B. Triệu chứng cơ năng giảm trước các Triệu chứng thực thể
C. Triệu chứng thực thể giảm sớm hơn triệu chứng cận lâm sàng
D. Thương tổn phổi trên X.quang xóa rất nhanh
E. Ca 3 dấu chứng cơ năng thực thể và cận lâm sàng đều biến mất đồng thời
5. Phế quản phế viêm có đặc điểm.
A. Nghe được ran rỗ , ran ẩm, ran rít rãi rã 2 phổi
B. Âm thổi ống nghe rõ cả 2 bên phổi
C. Bệnh diễn tiến âm thầm và kéo dài
D. Ít khi gây suy hô hấp
E. thương tổn trên film phổi có dạng 1 thùy hay phân thùy
6.Chẩn đoán xác định phế viêm thùy căn cứ vào các hội chứng
A. Nhiễm trùng đông đặc phổi
B. Nhiễm trùng suy hô hấp cấp
C. Đông đặc phổi và tràn dịch màng phổi
D. Suy hô hấp cấp và khạc đàm máu
E. Thương tổn phế nang và phế quản lan tỏa
7. Chẩn đoán xác định phế quản viêm dựa vào các hội chứng.
A. Nhiễm trùng nhẹ và suy hô hấp cấp.
B. Thương tổn phế quản và suy hô hấp cấp
C. Hẹp tiểu phế quản và nhiễm trùng.
D. nhiễm trùng cấp, thương tổn phế quản, phế nang lan tỏa
E. Suy hô hấp và âm thổi ống, âm vang phế quản.
8. Phế quản, phế viêm phân biệt với hen phế quản bội nhiễm dựa vào
A. Tiền sử, bệnh sử
B. Hội chứng nhiễm trùng
C. Hội chứng suy hô hấp
D. Triệu chứng thực thể ở phổi
E. Chức năng hô hấp

Cactus

Trắc nghiệm Nội Bệnh Lý - YHDP3

Cactus

9.Đặc điểm X.quang hổi của phế quản phế viêm là :
A. Mờ rải rác hai đỉnh phổi
B. Mờ dạng lưới ở hai đáy phổi
C. Hai rốn phổi tăng đậm, tràn dịch rãnh liên thùy
D. Mờ rải rác cả 2 phổi thay đổi từng ngày
E. Hình ảnh tổ ong hay ruột bánh mì ở hai đáy
10.Biến chứng thường gặp của phế quản phế viêm là
A. Dày dính màng phổi
B. Xẹp phổi
C. Ap xe phổi
D. Tràn khí màng phổi
E. Kh...
Trắc nghiệm Nội Bệnh Lý - YHDP3 Cactus
PHẾ VIÊM - PHẾ QUẢN PHẾ VIÊM
1. Hai loại vi khuẩn thường gây phế viêm thùy là :
A. Liên cầu, tụ cầu vàng
B. Klebsiella, Pseudomnas
C. Phế cầu, Hemophillus Inf
D. Mycoplasma pneu, Legionella pneu
E. Phế cầu, tụ cầu vàng
2. Giai đoạn khởi phát của viêm phổi thùy có đặc điểm. :
A. Hội chứng nhiễm trùng không rõ ràng
B. Hội chứng nhiễm trùng và triệu chứng chức năng là chủ yếu
C. Triệu chứng thực thể đầy đủ và điển hình
D. Có hội chứng đông đặc phổi điển hình
E. Biến chứng xuất hiện sớm.
3. Giai đoạn toàn phát của viêm phổi thùy do phế cầu có đặc điểm
A. Hội chứng hiềm trùng giảm dần.
B. Triệu chứng cơ năng không điển hình
C. Thường có tràn dịch màng phổi đi kèm
D. Hội chứng đông đăc phổi điển hình
E. Chẩn đoán xác định nhờ vào chọc dò màng phổi
4. Giai đoạn lui bệnh của viêm phổi thùy do phế cầu có đặc điểm
A. Triệu chứng cơ năng vẫn còn nặng nề
B. Triệu chứng cơ năng giảm trước các Triệu chứng thực thể
C. Triệu chứng thực thể giảm sớm hơn triệu chứng cận lâm sàng
D. Thương tổn phổi trên X.quang xóa rất nhanh
E. Ca 3 dấu chứng cơ năng thực thể và cận lâm sàng đều biến mất đồng thời
5. Phế quản phế viêm có đặc điểm.
A. Nghe được ran rỗ , ran ẩm, ran rít rãi rã 2 phổi
B. Âm thổi ống nghe rõ cả 2 bên phổi
C. Bệnh diễn tiến âm thầm và kéo dài
D. Ít khi gây suy hô hấp
E. thương tổn trên film phổi có dạng 1 thùy hay phân thùy
6.Chẩn đoán xác định phế viêm thùy căn cứ vào các hội chứng
A. Nhiễm trùng đông đặc phổi
B. Nhiễm trùng suy hô hấp cấp
C. Đông đặc phổi và tràn dịch màng phổi
D. Suy hô hấp cấp và khạc đàm máu
E. Thương tổn phế nang và phế quản lan tỏa
7. Chẩn đoán xác định phế quản viêm dựa vào các hội chứng.
A. Nhiễm trùng nhẹ và suy hô hấp cấp.
B. Thương tổn phế quản và suy hô hấp cấp
C. Hẹp tiểu phế quản và nhiễm trùng.
D. nhiễm trùng cấp, thương tổn phế quản, phế nang lan tỏa
E. Suy hô hấp và âm thổi ống, âm vang phế quản.
8. Phế quản, phế viêm phân biệt với hen phế quản bội nhiễm dựa vào
A. Tiền sử, bệnh sử
B. Hội chứng nhiễm trùng
C. Hội chứng suy hô hấp
D. Triệu chứng thực thể ở phổi
E. Chức năng hô hấp
TRẮC NGHIỆM NỘI BỆNH LÝ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TRẮC NGHIỆM NỘI BỆNH LÝ - Người đăng: ebookykhoa-tk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
TRẮC NGHIỆM NỘI BỆNH LÝ 9 10 822