Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm và đáp án môn giải phẫu

Được đăng lên bởi zinny3k
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2849 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trang 1

PHẦN 1: Chọn nhiều câu đúng:
1. Các phương tiện giữ gan bao gồm:
A. Tĩnh mạch chủ dưới

B. Động mạch chủ bụng

C. Dây chằng vành

D. Dây chằng liềm

E. Mạc treo tràng trên
2. Rốn gan gồm có các thành phần sau:
A. Tĩnh mạch cửa

B. Động mạch gan chung

C. Động mạch gan riêng

D. Ống mật

E. Rễ mạc nối nhỏ
3. Đường mật chính gồm có:
A. Ống gan chung

B. Ống gan phải

C. Ống mật chủ

D. Ống túi mật

E. Túi mật
4. Gan liên quan với các cơ quan sau:
A. Dạ dày

B. Thận

C. Tim

D. Trực tràng

E. Phổi
5. Cấu tạo chung của thành ống tiêu hóa là:
A. Niêm mạc

B. Cơ chéo

C. Cơ vòng

D. Cơ dọc

E. Thanh mạc

6. Rãnh chữ H chia gan làm 4 thùy là:
A. Thùy đuôi

B. Thùy đầu

C. Thùy đuôi

D. Thùy trái

E. Thùy phải
Trang 2

7. Cơ quan nằm trong phúc mạc là:
A. Thận

B. Dạ dày

C. Gan

D. Lách

E. Tim
8. Các thành của ổ miệng:
A. Khẩu cái cứng và mềm

B. Nền miệng

C. Môi và má

D. Xương gò má

E. Lưỡi
9. Cơ quan sinh sản nam gồm có:
A. Tinh hoàn

B. Âm đạo

C. Niệu đạo

D. Bìu

E. Dương vật
10. Các mặt của lách:
A. Mặt dạ dày

B. Mặt hoành

C. Mặt gan

D. Mặt thận

E. Mặt kết tràng
11. Tá tràng được chia thành các đoạn:
A. Hành tá tràng

B. Hồi tràng

C. Manh tràng

D. Hỗng tràng

E. Kết tràng

12. Các lớp của bìu:
A. Da bìu

B. Cơ chéo

C. Cơ nâng bìu

D. Mạc nông

E. Lưới tinh
Trang 3

13. Các thành phần có trong thừng tinh:
A. Động mạch

B. Tĩnh mạch hình dây leo

C. Thần kinh ngồi

D. Ống dẫn tinh

E. Túi tinh
14. Các cơ ở mặt gồm:
A. Cơ vòng mắt

B. Cơ răng trước

C. Cơ hai bụng

D. Cơ cười

E. Cơ cau mày
15. Các cơ vùng cổ bên:
A. Cơ ức đòn chũm

B. Cơ thẳng đầu

C. Cơ bám da cổ

D. Cơ ngực lớn

E. Cơ dài cổ
16. Các cơ ở bụng gồm:
A. Cơ thẳng bụng

B. Cơ chéo bụng ngoài

C. Cơ chéo bụng trong

D. Cơ gian sườn

E. Cơ ngang bụng
17. Thân não bao gồm:
A. Trám não

B. Cầu não

C. Hành não

D. Tiểu não

E. Trung não
18. Các rãnh chia đoan não thành các thùy là:
A. Thùy trán

B. Thùy trai

C. Thùy chẩm

D. Thùy đỉnh

E. Thùy thái dương

Trang 4

19. Các lớp của màng não là:
A. Màng nhện

B. Màng nuôi

C. Màng cứng

D. Màng tủy

E. Màng lưới
20. Cơ quan sinh dục trong của nữ gồm:
A. Tử cung

B. Buồng trứng

C. Âm hộ

D. Tuyến vú

E. Vòi tử cung
21. Các xương cổ tay gồm:
A. Xương thuyền

B. Xương sên

C. Xương thang

D. Xương cả

E. Xương móc
22. Các mặt của lách là:
A. Mặt dạ dày

B. Mặt thận

C. Mặt hoành

D. Mặt gan

E. Mặt bàng quang
23. Đồi não gồm:
A. Đồi thị

B. Vùng sau đồi

C. Vùng trên đồi

D. Vùng dưới đồi

E. Vùng hạ đồi
24. Tủy gai có 31 đoạn đư...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trắc nghiệm và đáp án môn giải phẫu - Người đăng: zinny3k
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
trắc nghiệm và đáp án môn giải phẫu 9 10 886