Ktl-icon-tai-lieu

Trí nhớ

Được đăng lên bởi phuongnambmt1987
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 612 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương : Trí Nhớ

Nhóm 4

I/ Lịch sử nghiên cứu trí nhớ:
Thập niên 1990, nhiều nhà thần kinh học cho rằng một khi bị tai nạn giao thông hay bị
chấn thương ở não, con người sẽ mất trí nhớ do khu vực tập kết thông tin bị va chạm
mạnh. Thật ra thì không phải thế, ít nhất là theo giáo sư Arthur Doyle của Anh. Ông cho
rằng chính hệ thống dẫn truyền tín hiệu bị tấn công chứ không phải khu vực riêng biệt
nào bị tổn thương. Theo ông và nhiều nhà thần kinh học khác, thông tin chỉ được trữ
trong thời gian ngắn ở một khu vực nào đó, sau đó lập tức di tản. Liệu đây có phải là một
dạng bảo toàn thông tin kỳ diệu mà tạo hóa đã ban cho chúng ta?
Trong cuộc sống hàng, rất nhiều sự kiện hay kỉ niệm chúng ta đã gặp bị đẩy lùi vào dĩ
vãng. Trải qua nhiều năm tháng của cuộc đời, các kí ức đó không còn tái hiện nữa.Nói
cách khác, là chúng ta đã quên chúng. Song về mặt sinh lý thì các dấu vết về các hiện
tượng và sự vật đã được não ghi lại sẽ không bao giờ biến mất . sau khi nghiên cứu thì
người ta gọi chung đây là “ Trí nhớ”.
Vd : Tại sao không bao giờ quên đi xe đạp? Ai cũng biết, khi đã biết đi xe đạp thì cả đời
không bao giờ quên. Chính trí nhớ về những trải nghiệm “cảm giác và vận động” rất bền
vững, ví dụ như đi xe đạp, bơi, lái xe. Não không xử lý các thông tin giống nhau: lưu giữ
trí nhớ về lao động nghề nghiệp khác với lưu giữ hình ảnh hay âm thanh. Tiểu não có khả
năng lưu giữ trí nhớ về những thao tác thành thục đến mức có thể diễn ra một cách tự
động và được gọi là “trí nhớ về kỹ năng làm việc” (procedural memory).
II/ Trí nhớ là gì?
Trí nhớ là quá trình tâm lí phản ánh vốn kinh nghiệm của cá nhân dưới hình thức biểu
tượng, bằng cách ghi nhớ, gìn giữ, nhận lại và nhớ lại những điều mà con người đã trải
qua.
Cũng như cảm giác và tri giác, trí nhớ cũng là một quá trình tâm lí, song cảm giác và tri
giác phản ánh những sự vật, hiện tượng đang trực tiếp tác động vào các giác quan của ta,
còn trí nhớ là sự phản ánh những sự vật, hiện tượng đã tác động vào ta trước đây mà
không cần có sự tác động của bản thân chúng trong hiện tại. Nói cách khác, trí nhớ phản
ánh kinh nghiệm của con người. Kinh nghiệm này có thể là những hình ảnh cụ thể, có thể
là những trải nghiệm hay rung động, những cảm xúc, ý nghĩ, tư tưởng.
III/ Sự khu trú của trí nhớ
Một vấn đề gây tranh cãi nữa là khu vực cư ngụ của trí nhớ. Trước đây, các nhà thần kinh
học cho rằng trí nhớ chỉ khu trú ở một nơi và đó chính là trung tâm lưu giữ kỷ niệm,
nhưng hiện nay, thuyết này có vẻ phá sản. Nhiều nhà thần kinh họ...
Chương : Trí Nhớ Nhóm 4
I/ Lịch sử nghiên cứu trí nhớ:
Thập niên 1990, nhiều nhà thần kinh học cho rằng một khi bị tai nạn giao thông hay bị
chấn thương ở não, con người sẽ mất trí nhớ do khu vực tập kết thông tin bị va chạm
mạnh. Thật ra thì không phải thế, ít nhất là theo giáo sư Arthur Doyle của Anh. Ông cho
rằng chính hệ thống dẫn truyền tín hiệu bị tấn công chứ không phải khu vực riêng biệt
nào bị tổn thương. Theo ông và nhiều nhà thần kinh học khác, thông tin chỉ được trữ
trong thời gian ngắn ở một khu vực nào đó, sau đó lập tức di tản. Liệu đây có phải là một
dạng bảo toàn thông tin kỳ diệu mà tạo hóa đã ban cho chúng ta?
Trong cuộc sống hàng, rất nhiều sự kiện hay kỉ niệm chúng ta đã gặp bị đẩy lùi vào dĩ
vãng. Trải qua nhiều năm tháng của cuộc đời, các kí ức đó không còn tái hiện nữa.Nói
cách khác, là chúng ta đã quên chúng. Song về mặt sinh lý thì các dấu vết về các hiện
tượng và sự vật đã được não ghi lại sẽ không bao giờ biến mất . sau khi nghiên cứu thì
người ta gọi chung đây là “ Trí nhớ”.
Vd : Tại sao không bao giờ quên đi xe đạp? Ai cũng biết, khi đã biết đi xe đạp thì cả đời
không bao giờ quên. Chính trí nhớ về những trải nghiệm “cảm giác vận động” rất bền
vững, dụ như đi xe đạp, bơi,i xe. Não không xử lý các thông tin giống nhau: lưu giữ
trí nhớ về lao động nghề nghiệp khác với lưu giữ hình ảnh hay âm thanh. Tiểu não có khả
năng lưu giữ trí nhớ về những thao tác thành thục đến mức thể diễn ra một cách tự
động và được gọi là “trí nhớ về kỹ năng làm việc” (procedural memory).
II/ Trí nhớ là gì?
Trí nhớ là quá trình tâm lí phản ánh vốn kinh nghiệm của cá nhân dưới hình thức biểu
tượng, bằng cách ghi nhớ, gìn giữ, nhận lại và nhớ lại những điều mà con người đã trải
qua.
Cũng như cảm giác và tri giác, trí nhớ cũng là một quá trình tâm lí, song cảm giác và tri
giác phản ánh những sự vật, hiện tượng đang trực tiếp tác động vào các giác quan của ta,
còn trí nhớ là sự phản ánh những sự vật, hiện tượng đã tác động vào ta trước đây mà
không cần có sự tác động của bản thân chúng trong hiện tại. Nói cách khác, trí nhớ phản
ánh kinh nghiệm của con người. Kinh nghiệm này có thể là những hình ảnh cụ thể, có thể
là những trải nghiệm hay rung động, những cảm xúc, ý nghĩ, tư tưởng.
III/ Sự khu trú của trí nhớ
Một vấn đề gây tranh cãi nữa là khu vực cư ngụ của trí nhớ. Trước đây, các nhà thần kinh
học cho rằng trí nhớ chỉ khu trú ở một nơi và đó chính là trung tâm lưu giữ kỷ niệm,
nhưng hiện nay, thuyết này có vẻ phá sản. Nhiều nhà thần kinh học nghĩ rằng trí nhớ
không có nơi thường trú mà có thể "di chuyển" khắp nơi, đặc biệt là ở những nơi liên
quan đến khứu giác và vị giác.
Nhiều nhà thần kinh học lại cho rằng một khi di tản như vậy, thông tin sẽ được chuyển
sang khu vực thích hợp hơn, chẳng hạn cho trí nhớ khứu giác hay vị giác để đảm bảo sự
tồn tại lâu dài. Nếu chỉ quanh quẩn trong một khu vực sơ khởi, thông tin sẽ chết yểu. Nói
thì nôm na như vậy, nhưng sự việc diễn ra phức tạp hơn nhiều. Trong thực tế, não sẽ huy
động nhiều cơ quan khác vào việc bảo toàn và xử lý thông tin, chẳng hạn tai, mắt, lưỡi,
da hay mũi. Thông tin được ghi nhận lâu hay không là tùy thuộc vào sự phối hợp của
những cơ quan này.
IV/ Phân loại trí nhớ :
http://giaoduc.ws
Trí nhớ - Trang 2
Trí nhớ - Người đăng: phuongnambmt1987
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Trí nhớ 9 10 431