Ktl-icon-tai-lieu

trị viêm xoang hiệu quả bằng đông Y

Được đăng lên bởi manhcong0123
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 609 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỤC LỤC
Nguyên Nhân Gây Nên Bệnh Viêm Xoang................................................................................. 2
1. Tại sao bị viêm xoang? ....................................................................................................... 2
2. Biểu hiện của viêm xoang................................................................................................... 3
3. Làm gì để phòng bệnh viêm xoang? ................................................................................... 3
Ăn và Kiêng Thực Phẩm Gì Khi Bị Viêm Xoang ......................................................................... 4
1. Thực phẩm cần tránh khi bị viêm xoang ............................................................................. 4
2.Bệnh viêm xoang nên ăn uống những thực phẩm sau ........................................................ 5
Chữa Viêm Xoang Từ Các Bài Thuốc Dân Gian ........................................................................ 6
1. Bài thuốc trị bệnh viêm xoang từ Gừng và củ hành ............................................................ 6
2. Râu ngô và rễ đương quy................................................................................................... 6
3. Bài thuốc chữa viêm xoang từ Hoàng bá............................................................................ 6
4. Chữa viêm xoang hiệu quả với Hoa ngũ sắc ...................................................................... 7
5. Bài thuốc trị viêm xoang Thương nhĩ tán ............................................................................ 7
6. Bài thuốc trị viêm xoang Lục vị địa hoàng ........................................................................... 8
7. Bài thuốc chữa bệnh viêm xoang bằng lá lốt ...................................................................... 8
Mẹo Hay Chữa Bệnh Viêm Xoang ........................................................................................... 10
1 Mẹo chữa viêm xoang mũi bằng mộc nhĩ và đường phèn ................................................. 10
2 Mẹo chữa viêm xoang mũi bằng nước tỏi ......................................................................... 10
3 Mẹo chữa viêm xoang mũi bằng hạt gấc nướng ............................................................... 11
4 Mẹo chữa viêm xoang mũi bằng hoa sứ............................................................................ 11
5 Mẹo chữa viêm xoang mũi bằng hoa mộc lan .................................................................
http://quangminhpharma.com/
MC LC
Nguyên Nhân Gây Nên Bệnh Viêm Xoang................................................................................. 2
1. Ti sao b viêm xoang? ....................................................................................................... 2
2. Biu hin của viêm xoang................................................................................................... 3
3. Làm gì để phòng bệnh viêm xoang? ................................................................................... 3
Ăn và Kiêng Thực Phẩm Gì Khi Bị Viêm Xoang ......................................................................... 4
1. Thc phm cần tránh khi bị viêm xoang ............................................................................. 4
2.Bệnh viêm xoang nên ăn uống nhng thc phm sau ........................................................ 5
Chữa Viêm Xoang Từ Các Bài Thuốc Dân Gian ........................................................................ 6
1. Bài thuốc tr bệnh viêm xoang từ Gừng và c hành ............................................................ 6
2. Râu ngô và r đương quy ................................................................................................... 6
3. Bài thuốc chữa viêm xoang từ Hoàng bá ............................................................................ 6
4. Chữa viêm xoang hiệu qu với Hoa ngũ sắc ...................................................................... 7
5. Bài thuc tr viêm xoang Thương nhĩ tán ............................................................................ 7
6. Bài thuốc tr viêm xoang Lc v đa hoàng ........................................................................... 8
7. Bài thuốc cha bệnh viêm xoang bằng lá lốt ...................................................................... 8
Mẹo Hay Chữa Bệnh Viêm Xoang ........................................................................................... 10
1 Mo chữa viêm xoang mũi bằng mộc nhĩ và đường phèn ................................................. 10
2 Mo chữa viêm xoang mũi bằng nước ti ......................................................................... 10
3 Mo chữa viêm xoang mũi bằng ht gấc nướng ............................................................... 11
4 Mo chữa viêm xoang mũi bằng hoa s............................................................................ 11
5 Mo chữa viêm xoang mũi bằng hoa mc lan ................................................................... 11
6 Để nhng mo chữa viêm xoang mũi đạt hiu qu bận nên tuân thủ nhng điều sau: ..... 12
7 Mo chữa viêm xoang bằng cách Xông hơi:...................................................................... 12
8 Mo chữa viêm xoang bằng Nước mui: ........................................................................... 13
trị viêm xoang hiệu quả bằng đông Y - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trị viêm xoang hiệu quả bằng đông Y - Người đăng: manhcong0123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
trị viêm xoang hiệu quả bằng đông Y 9 10 815