Ktl-icon-tai-lieu

tương tác thuốc BV

Được đăng lên bởi ngochieu869
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 783 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TƯƠNG TÁC THUỐC BẤT LỢI VÀ
VAI TRÒ CỦA NGƯỜI ĐIỀU DƯỠNG

Nguyễn Mai Hoa
Trung tâm DI & ADR Quốc gia

NỘI DUNG
 Tầm quan trọng của tương tác thuốc
 Khái quát về tương tác thuốc
 Quản lý tương tác thuốc:
o Phòng tránh tương tác thuốc
o Xử trí tương tác thuốc
 Kết luận

2

Tương tác thuốc là phản ứng giữa một thuốc và
một tác nhân thứ hai

THUỐC
Thức ăn

THUỐC

THỰC PHẨM

Thức ăn nuôi dưỡng
Chế phẩm bổ sung

KHÁC
VD: thuốc-dược liệu, thuốc-rượu, thuốc-xét nghiệm, thuốc-bệnh lý…

Tương tác thuốc là vấn đề thường gặp trên lâm sàng

Tương tác thuốc-thuốc gây ra 4,6% số phản ứng có hại
trong thời gian nằm viện
KHOA CẤP CỨU
Tỷ lệ gặp tương tác thuốc-thuốc là 70,3%
1. Classen DC, et al. JAMA.1997;277:301-306.
2. Jankel CA, et al. DICP. 1990;24:982-989.

Hậu quả của tương tác thuốc
Gây phản ứng có hại trên bệnh nhân

TƯƠNG TÁC THUỐC
BẤT LỢI

Nguy cơ đe dọa tính mạng, tử vong

Nhập viện, kéo dài thời gian nằm viện

GÂY PHẢN ỨNG CÓ HẠI TRÊN BỆNH NHÂN

Clarithromycin + simvastatin:
 tăng nguy cơ xảy ra ADR do simvastatin
 tiêu cơ vân, mắc các bệnh cơ (đau cơ,
yếu cơ…)

Ước tính khoảng 2,8% biến cố có hại có thể phòng tránh được ở
bệnh nhân nằm viện có liên quan đến tương tác thuốc-thuốc
Kanjanarat P, et al. Am J Health Syst Pharm. 2003;60:1750-59

NGUY CƠ ĐE DỌA TÍNH MẠNG, TỬ VONG

Digoxin + calci clorid IV:
 nguy cơ rối loạn nhịp tim nghiêm trọng,
trụy tim mạch

NHẬP VIỆN, KÉO DÀI THỜI GIAN NẰM VIỆN

Ciprofloxacin + antacid:
 giảm hiệu quả điều trị của ciprofloxacin

Ước tính khoảng 0,6% số bệnh nhân nhập viện do gặp
các ADR liên quan đến tương tác thuốc

Becker ML, et al. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2007;16:641-651.

Tuy nhiên…
Tương tác thuốc bất lợi có thể phòng
tránh được bằng cách chú ý thận trọng
đặc biệt hoặc tiến hành các biện pháp
can thiệp để giảm thiểu nguy cơ.
Cần có sự phối hợp của bác sĩ – dược sĩ
– điều dưỡng trong quản lý tương tác.

VAI TRÒ CỦA NGƯỜI điều dưỡng

Bác sĩ kê đơn

Dược sĩ kiểm tra

Trao đổi với bác sĩ/
dược sĩ về bệnh nhân
và về các thuốc sử dụng

điều dưỡng thực hiện
y lệnh
Chủ động phát hiện tương tác

Cung cấp thông tin về phân bố
các lần dùng thuốc cho bệnh nhân

Theo dõi đáp ứng điều trị và ADR

KHÁI QUÁT VỀ TƯƠNG TÁC THUỐC

TT DƯỢC ĐỘNG HỌC

TƯƠNG
TƯƠNGTÁC
TÁC
THUỐC
THUỐC

TT DƯỢC LỰC HỌC

TT THUỐC - THỨC ĂN

KHÁI QUÁT VỀ TƯƠNG TÁC THUỐC

Tương tác dược động học là tương tác
ảnh hưởng đến quá trình hấp thu, phân
bố, chuyển hóa và thải trừ thuốc
Hấp thu

Phân phối

Chuyển hóa

Thải trừ

TƯƠNG TÁC DƯỢC ĐỘNG HỌC
...
Nguyễn Mai Hoa
Trung tâm DI & ADR Quốc gia
TƯƠNG TÁC THUỐC BẤT LỢI VÀ
VAI TRÒ CỦA NGƯỜI ĐIỀU DƯỠNG
tương tác thuốc BV - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tương tác thuốc BV - Người đăng: ngochieu869
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
tương tác thuốc BV 9 10 104