Ktl-icon-tai-lieu

Vệ sinh an toàn thực phẩm

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 444 trang   |   Lượt xem: 6716 lần   |   Lượt tải: 13 lần
VỆ SINH
AN TOÀN THỰC PHẨM

Mục tiêu


Trang bị kiến thức về vệ sinh an
toàn thực phẩm, từ đó sinh viên có
khả năng điều tra, tổng hợp, phân
tích các số liệu trong lĩnh vực sản
xuất, kinh doanh thực phẩm để
đánh giá thực chất hiện trạng vệ
sinh an toàn thực phẩm hiện nay.

Tài liệu tham khảo





Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về phụ gia thực phẩm và vệ sinh
an toàn thực phẩm, NXB LD-XH,
2010
Luật an toàn thực phẩm
Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh

Nội dung
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Khái quát vệ sinh an toàn thực phẩm
Ngộ độc thực phẩm
Mối nguy vệ sinh an toàn thực phẩm
Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
Quy phạm vệ sinh an toàn thực
phẩm
Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

7.
8.

9.
10.

Nội dung
Phân tích mối nguy và kiểm soát tới
hạn (HACCP).
Quá trình làm sạch, tẩy trùng, vệ
sinh trong CNTP
Hướng dẫn thực hành vệ sinh an
toàn thực phẩm
Qui định pháp luật về vệ sinh an
toàn thực phẩm

1. Khái quát về vệ sinh an toàn thực
phẩm







Quan điểm vệ sinh an toàn thực
phẩm
Tình hình ngộ độc thực phẩm
Cơ quan chuyên ngành vệ sinh an
toàn thực phẩm
Sản xuất thực phẩm an toàn

1.1 Quan điểm vệ sinh an toàn thực
phẩm
 “Vệ sinh an toàn thực phẩm là việc
bảo đảm TP không gây hại cho sức
khoẻ, tính mạng người sử dụng, bảo
đảm TP không bị hỏng, không chứa
các tác nhân vật lý, hoá học, sinh học,
hoặc tạp chất quá giới hạn cho phép,
không phải là sản phẩm của ĐT, TV
bị bệnh có thể gây hại cho sức khỏe
người sử dụng" (Tổ chức FAO và WHO)

1.1 Quan điểm vệ sinh an toàn thực
phẩm


An toàn thực phẩm là việc bảo đảm
để thực phẩm không gây hại cho sức
khỏe và tính mạng con người[*] [*]Luật an
toàn thực phẩm , chương I, điều 2.1

1.2 Tình hình ngộ độc thực phẩm




Mỗi năm VN có chừng 250-500 vụ
NĐTP với 7.000-10.000 nạn nhân và
100 - 200 ca tử vong.
Nhà nước phải chi trên 3 tỉ đồng cho
việc điều trị, xét nghiệm và điều tra
tìm nguyên nhân.

1.2 Tình hình ngộ độc thực phẩm





29% số vụ do TP nhiễm VSV
8,3% do hoá chất;
29% do TP chứa chất độc tự nhiên;
33% số vụ không xác định được
nguyên nhân.

1.3 Cơ quan chuyên ngành ATTP




Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm (Bộ
y tế)
Cục Quản lý chất lượng an toàn vệ
sinh và thú y thuỷ sản (Bộ
NN&PTNT)

Cơ sở kiểm nghiệm độc chất trong
thực phẩm








Viện Pasteur TP,
Tr.tâm Dịch vụ phân tích TN TP,
Tr.tâm Đào tạo phát triển sắc ký TP,
Trung tâm Y tế dự phòng TP,
Trung tâm Tiêu chuẩn đo lường chất
lượng 3,
Viện Vệ sinh y tế công cộng...

1.4 Sản xuất thực phẩm an toàn


Quá trình sản xuất thực phẩm tiềm...
VỆ SINH
AN TOÀN THỰC PHẨM
Vệ sinh an toàn thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vệ sinh an toàn thực phẩm - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
444 Vietnamese
Vệ sinh an toàn thực phẩm 9 10 21