Ktl-icon-tai-lieu

Vệ Sinh Cá Nhân

Được đăng lên bởi Paradis Ken
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 664 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường:TrungcấpQuâny 2.
Khoa: Yhọcquânsự.

N ộ iDu n g :
TU YÊ N TR U YỀ N V ệ SI N H C Á
NHÂN
Giáoviênhướngdẫn:thầyĐịnh
Lớp:y42b1
Tổ: 3

Thànhviêntổ.

1.

LêThịThúyDiễm

10. BùiThịThảoLinh

2.

PhạmTiếnDũng

11. ĐặngThịLụa

3.

NguyễnTiếnĐạt

12. LêNgọcNhư

4.

NguyễnThịMộngĐiệp

13. TrầnHoàiMy

5.

NguyễnThuHiền

14. ĐinhThịNhâm

6.

VõThịThuHiền

15. HoàngTrọngThanh

7.

NguyễnNgọcChíHưng

16. VõThịNgọcThảo

8.

VũQuangHuy

17. NguyễnThịMộngThúy

9.

ĐỗTrungHiếu

NộiDung:
I.

VệSinhThânthể

II.V ệ s i n h t r a n g p h ụ c
III.V ệ s i n h t r o n g s i n h h o ạ t

Tạisaophảivệsinhcánhân.

Nângcaosứckhỏe.

Kéodàituổithọ

Bảovệsứckhỏe
Chốnglạibệnhtật

Chốnglạinhữngrủirovềlaođộng

Chủđôngphòngngừabênhtật, tainanlaođộng

Vệsinhrấtquantrọngđốivớimọingười,mọilứatuổi,vàmọitầnglớp.

I.Vệsinhthânthể

1.Vệsinhda
1.Vệsinhda

2.Vệsinhmiệng.

3.Vệsinhđầutóc.

4.Vệsinhtai.

5.Vệsinhtayvàbàntay

1.Vệsinhda

Điềuhòathânnhiệt

Dacóvaitrò

Bảovệcơthể.

Diệtkhuẩn.

Phảithườn
gxuyêntắ
mrửa

Tắmbằngxàbông,sữatắm.

Ngâmchânvàonướcấm

2.Vệsinhrăngmiệng.

Buổisángsaukhithứcdậy

Buổitốitrướckhiđingủ

Chốngsâurăng

Sâurăng

Sâurăngởngườilớn.

Sâurăngởtrẻem

Làmộttrongsônhữngnguyênnhângâyhôimiệng

Gâyđaunhức,ảnhhưởngrấtnhiềutớisứckhỏe

Ngườilớn

Khôngnênxỉarăngbằngtăm

Dùngchỉnhak
hoađểlấyđồă
nmắctrongră
ng

Răngchắckhỏevàsángbóng

3.Vệsinhđầutóc

Dùngcácloạidầugộivànướcsạch

Bằngbồkếthaycácloạilácótinhdầulàmsạchdađầu

Laukhôtócbằngkhănmềm

4.Vệsinhtai.

Ta i l à c ơ q u a n đ ể n g h e
cầnđượcgiữsạchsẽ.
Đềphòngbệnhviêmtai
giữa

Dùngbôngđểxoetaikhinướcvào

Khôngnêndùngquecúnglấyráytai

5.Vệsinhtayvà
bàntay
Thườngxuyênrửat
aybằngxàphòng

Cátngắnmóngtay

II.VệSinhTranhPhục

1

Vệsinhquầnáo

2

Vệsinhgiàydép

3

Vệsinhchăn,màn,chiếu,gối

1.Vệsinhquầnáo

Quầnáogiúp
Nóng,gió

Bảovệcởthểkhỏi

lạnh

mưa,

Phảithườngxuyêngiặtquầnáobằngxàphòngbộtgiặt

2.Vệsinhgiàydép

Bảo vệ chân và chóng sự xâm nhập của các ký sinh trùng .

Chọnđúngkíchcỡ,thỏamái

Giữgiày,dépsạchsẽ,khôngcómùihôi

3.Chăn,màn,chiếu,gối.

Gọngàng,sạchsẽ.

1-2thánggiặtmộtlần

III.Vệsinhtrongsinhhoạt

1.Vệsinhănuống

2.Vệsinhngủ

. .

1.Vệsinhănuống

Ăn chín, uống sôi

Ănđầyđủcácthànhphầndinhdưỡng

Không hút thuốc lá

Tránhnghiênrượu,bia.

2,vệsinhngủ,nghỉ
Bảovệvỏnãokhỏicăngthẳng,mệtm
ỏi

Khôiphụckhảnănglàmviệc

Giườngngủ,chăn,gốisạc
hsẽ.
Quầnáongủnhẹnhàngth
ỏamái

Phòngngủmátmẻvề
mùahè,ấmápvềmùa
đông.Tránhbịgiólùa

Cámơn
Sựchúýlắngnghevàtheodõicủamọi
ngừơi

Bàithuyếttrìnhcủatổ3

...
NiDung:
TUYÊN TRUYNVSINH CÁ
NHÂN
Trường:TrungcấpQuâny 2.
Khoa: Yhọcquânsự.
Giáoviênhướngdẫn:thầyĐịnh
Lớp:y42b1
Tổ: 3
Vệ Sinh Cá Nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vệ Sinh Cá Nhân - Người đăng: Paradis Ken
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Vệ Sinh Cá Nhân 9 10 768