Ktl-icon-tai-lieu

viêm phúc mạc mật

Được đăng lên bởi dchinh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 90 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hoàng Anh Trung-BSNT 2012

VIÊM PHÚC MẠC MẬT
A. CÂU HỎI:

Câu 3: Lâm sàng, cận lâm sàng, nguyên tắc điều trị viêm phúc mạc mật
Câu 5: Nguyên tắc điều trị viêm phúc mạc mật
B. NỘI DUNG:

1

...
Hoàng Anh Trung-BSNT 2012
VIÊM PHÚC MẠC MẬT
A. CÂU HỎI:
Câu 3: Lâm sàng, cận lâm sàng, nguyên tắc điều trị viêm phúc mạc mật
Câu 5: Nguyên tắc điều trị viêm phúc mạc mật
B. NỘI DUNG:
1
viêm phúc mạc mật - Người đăng: dchinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
viêm phúc mạc mật 9 10 660