Ktl-icon-tai-lieu

Viêm phúc mạc ruột thừa

Được đăng lên bởi Nhut Lan Ngoc Tram
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1243 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHĂM SÓC BỆNH NHÂN
VIÊM PH ÚC M ẠC RU ỘT TH ỪA

B ÁO C ÁO

QUY TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG
CHĂM SÓC BỆNH NHÂN

VIÊMPH ÚC M ẠC RU ỘTTH ỪA

Nhóm23,tìnhhu ống4,nhi
DD10LT2DK2

DD10LT2DK2

CHĂM SÓC BỆNH NHÂN
VIÊM PH ÚC M ẠC RU ỘT TH ỪA

N ỘI DUNG

PHẦN I:THUTHẬP DỮKIỆN

PHẦN II:CHẨN ĐOÁN ĐIỀU DƯỠNG
VÀCAN THIỆP ĐIỀU DƯỠNG

PHẦN III:QUI TRÌNHCHĂM SÓC

DD10LT2DK2

CHĂM SÓC BỆNH NHÂN
VIÊM PH ÚC M ẠC RU ỘT TH ỪA

PHẦN I: THU THẬP DỮ

PHẦN II

PHẦN III

KIỆN

1.Hànhchánh

2.Ngàygiờnhập
viện

•Họvàtênbệnhnhân:HUỲNH MỸ NHUNGGiới:Nữ
•Ngàysinh: 30/01/2008
•Địachỉ:NhơnTrạch–ĐồngNai
•Họvàtêncha: HUỲNH VĂN ĐỨC
•Sinhnăm: 1970
•Nghềnghiệp:Nôngdân
•Họvàtênmẹ: NGUYỄN THỊ NHƯ
•Sinhnăm: 1972
•Nghềnghiệp:Nộitrợ

DD10LT2DK2

CHĂM SÓC BỆNH NHÂN
VIÊM PH ÚC M ẠC RU ỘT TH ỪA

PHẦN I: THU THẬP DỮ

PHẦN II

PHẦN III

KIỆN

1.Hànhchánh

2.Ngàygiờnhậ

pviện

8giờ15,ngày10/01/2014

DD10LT2DK2

CHĂM SÓC BỆNH NHÂN
VIÊM PH ÚC M ẠC RU ỘT TH ỪA

PHẦN I: THU THẬP DỮ

PHẦN II

PHẦN III

KIỆN

3.Lýdovàovi

Đaubụngngàythứbacủabệnh

ện

4.Chẩnđoán

DD10LT2DK2

CHĂM SÓC BỆNH NHÂN
VIÊM PH ÚC M ẠC RU ỘT TH ỪA

PHẦN I: THU THẬP DỮ

PHẦN II

PHẦN III

KIỆN

•
3.Lýdovàoviện

Tạiphòngkhám:

ViêmPhúcMạcRuộtThừa

•

Tạikhoangoạitổnghợp:

ViêmRuộtThừa

4.Chẩnđoán

DD10LT2DK2

CHĂM SÓC BỆNH NHÂN
VIÊM PH ÚC M ẠC RU ỘT TH ỪA

PHẦN I: THU THẬP DỮ

PHẦN II

PHẦN III

KIỆN

5.Bệnhsử

•
•
•

Đaubụng
Nônói
Thuốcuốngkhônggiảm

6.Tiềnsử

DD10LT2DK2

CHĂM SÓC BỆNH NHÂN
VIÊM PH ÚC M ẠC RU ỘT TH ỪA

PHẦN I: THU THẬP DỮ

PHẦN II

PHẦN III

KIỆN

5.Bệnhsử

•
•
•
•
•

Cánhân:Bìnhthường
Quátrìnhsinhtrưởng:đẻnon, 2,5kg
Pháttriểnvềtinhthầnvậnđộng:Bìnhthường
Đượctiêmchủngđầyđủ
Giađình:Bìnhthường

6.Tiềnsử

DD10LT2DK2

CHĂM SÓC BỆNH NHÂN
VIÊM PH ÚC M ẠC RU ỘT TH ỪA

PHẦN I: THU THẬP DỮ

PHẦN II

PHẦN III

KIỆN

7.Hướng

•

Ngoại khoa kết hợp nội khoa

điều trị

8. Tình trạng
hiện tại

DD10LT2DK2

CHĂM SÓC BỆNH NHÂN
VIÊM PH ÚC M ẠC RU ỘT TH ỪA

PHẦN I: THU THẬP DỮ

PHẦN II

PHẦN III

KIỆN

7.Hướng điều
trị

8.Tình

trạng

hiện tại

•8h30 ngày 11/01/2014
•Tri giác: tỉnh, tiếp xúc tốt.
•Tổng trạng: 12.43
•Da niêm – Môi – lưỡi
•Dấu hiệu sinh tồn: 102l/phút - 26l/phút - 370C
•Tiêu hóa:
Bụng mềm ấn đau nhẹ ¼ bụng dưới phải, đề kháng (-), đau vết mổ.
Ăn uống: Chưa ăn uống được, truyền tĩnh mạch
Dẫn lưu: Ổ bụng ra dịch vàng
Tiêu : Bé chưa trung tiện được.
Tiểu: Bé tiểu qua sonde khoảng 1200ml/24h,màu vàng
•Ngủ nghỉ: 6h/ngày.

DD10LT2DK2

CHĂM SÓC BỆNH NHÂN
VIÊM PH ÚC M ẠC RU ỘT TH ỪA

PHẦN I: THU THẬP DỮ

PHẦN II

PHẦN III

KIỆN

•Cấ...
CH M SÓC B NH NH NĂ Â
VIÊM PH C M C RU T TH AÚ
DD10LT 2DK2
QUY TRÌNH I U D NGĐ ƯỠ
CH M SÓC B NH NH NĂ Â
B O C OÁ Á
VIÊMPH C M C RU TTH AÚ
Nhóm23,tìnhhu ng4,nhi
DD10LT2DK2
Viêm phúc mạc ruột thừa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Viêm phúc mạc ruột thừa - Người đăng: Nhut Lan Ngoc Tram
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Viêm phúc mạc ruột thừa 9 10 842